Tilbage til oversigten

Gravearbejdet ved biogasledningen er i gang

Arkæologisk gravearbejde baner vej for biogassen. Når ledningen er klar i 2024, kan Lolland-Falster levere grøn gas til både lokale virksomheder og resten af landet. I 2025 vil biogas udgøre 40% af Danmarks gasnet.

Etableringen af biogasledningen til Lolland-Falster kører efter planen, og sommeren igennem graves der på livet løs. Inden de helt store gravemaskiner går i gang, har Museum Lolland-Falster tre hold i gang med at lave arkæologiske forundersøgelser ved Farøbroen, Nykøbing F. og Maribo.

“Vi graver grøfter langs hele strækningen, hvor ledningen kommer til at ligge, så eventuelle fortidsfund kan blive registreret og eventuelt bevaret”, fortæller museumsinspektør Signe Fog Mogensen fra Museum Lolland-Falster. Det er det tredje store projekt, museet bliver involveret i inden for få år, efter etableringen af Femern Bælt-tunnelen og Ringsted-Femern jernbanen.

Unik mulighed

Biogasledningen strækker sig ca. 80 km. hen over Lolland-Falster, og det giver museet en unik mulighed for at foretage arkæologiske stikprøver hele vejen igennem landsdelen.

“Det er et stort projekt, men det er samtidig overskueligt, fordi vi fokuserer på en linjeføring på blot ca. 20 meters bredde. Det betyder også, at såfremt vi finder noget, der kræver egentlige udgravninger, så vil det være en relativ lille udgravning, da vi kun kan grave inden for det område, der er udlagt til biogasledningen”, siger Signe Fog Mogensen.

Biogas til hele Danmark

Når de i alt 115 km. ledning fra Everdrup ved Næstved til Nakskov er færdigetableret i september 2024, vil Lolland-Falster endelig være inkluderet i det danske gasnet, der består af i alt 20.000 km. rør. To nyetablerede biogasanlæg på Lolland-Falster samt udbygning af et eksisterende vil herefter give landsdelen mulighed for at sende grøn biogas ud til virksomheder i resten af landet. Nordic Sugar har et energiforbrug, der svarer til ca. halvdelen af den forventede lokale biogasproduktion, så mange andre virksomheder vil få glæde af den grønne biogas.

Biogas erstatter naturgas

Gasnettet er ifølge Danmarks nationale gasdistributionsselskab, Evida, den infrastruktur, der kan flytte mest energi hurtigst og billigt. Andelen af grøn gas i nettet er pt. ca. 25 procent og forventes at stige til 40 procent i 2025.

Ensartet CO2-aftryk

Tal fra Energinet, der ejer og udvikler el- og gasnettet i Danmark, viser desuden, at CO2-aftrykket for henholdsvis el og gas er på nogenlunde samme niveau.

Figuren herunder viser således måned for måned, fra juni 2021 til maj 2022, aftrykket for de foregående 12 måneder i henholdsvis gas- og elnettet. Her ses at ved udgangen af maj 2022 har der været 12 måneder med samme klimaaftryk i gas og elforbruget i Danmark.

Fotos: Museum Lolland-Falster, forundersøgelser ved Farøbroen på Falster.

Udgivet

26. juli 2022