GRATIS TILBUD

Dialogmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget i Lolland Kommune

Mød politikerne i Økonomi- og Erhvervsudvalget i Lolland Kommune

I samarbejde med Business Lolland-Falster inviterer Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Klima-, teknik- og miljøudvalget det lokale erhvervsliv i Lolland Kommune til dialog om udviklingen og potentialerne for erhvervslivet på Lolland-Falster. Det er en unik mulighed for sammen at diskutere mulighederne for at sætte en positiv retning for vækst og velstand i Lolland Kommune mange år frem.

Lolland Kommune har de seneste år oplevet en god fremgang inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet. På mødet kan du komme med inputs til de kommende års prioriteter og indsatser, og samtidigt er mødet også en god mulighed for såvel erhvervsliv som kommune at få en tættere dialog.

Om Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget består af borgmester Holger Schou Rasmussen samt ti byrådsmedlemmer.

Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen, samt for en koordineret løsning af kommunens planlægningsopgaver – herunder koordinering af udviklingsinitiativer.

Udvalget varetager en række forvaltningsopgaver, herunder den umiddelbare forvaltning af den samlede erhvervsudvikling, også turisme. Udvalget varetager desuden med få undtagelser den samlede interessevaretagelse i forbindelse med Femern Bælt tunnel anlægsprojektet.

Under arrangementet vil der blive serveret morgenmad.

Program:

 • Programmet ser ud som følger
  • 08.30 – 08.45: Ankomst og let morgenmad
  • 08.45 – 08.50: Velkomst
   • v/ Adm. direktør Mikkel Wesselhoff
  • 08.50 – 09.15: Præsentation af Økonomi- og Erhvervsudvalget og udvalgets prioriteter
   • v/ Borgmester Holger Schou Rasmussen
  • 09.15 – 09.30: Præsentationer af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget og udvalgets prioriteter
   • v/ Udvalgsformand Tine Vinther Clausen
  • 09.30 – 10.25: Dialog med medlemmerne
  • 10.25 – 10.30: Afsluttende bemærkninger og tak for i dag

TID

21. juni 2024

08:30 - 10:30

STED

Bandholm Badehotel, Havnegade 37 4941 Bandholm

Tilmeld