To personer taler sammen

Trivsel og effektivitet i teamet

Lær at lede forskellige medarbejdertyper i dit team ved hjælp af Fokusmodellen

Forskning viser, at trivsel og et meningsfyldt arbejdsliv er vigtigt, både når det gælder om at styrke arbejdsmiljøet og sikre en sund og langtidsholdbar performance. Udfordringen (og styrken) i et team er, at vi mennesker er forskellige. Det, der skaber værdi og trivsel hos dig, gør det ikke nødvendigvis hos din kollega. Evnen til at se mennesker, se samspil, møde og lede forskellige medarbejdertyper og sammensætte dem til et stærkt team, er derfor altafgørende, når du arbejder med ledelse, trivsel i dit team og en sund balance i hverdagen.

På kurset vil vi ved hjælp af Fokusmodellen fra Garuda AS dykke ned forskellige persontyper, deres styrker og udfordringer i et samarbejde og herigennem få en større forståelse for adfærd, kommunikation og samarbejde i et team. På kurset vil vi træne, hvordan du som leder, møder og motiverer de forskellige typer ved hjælp af forskellige måde at kommunikere på. Der vil være et særligt fokus på, hvordan du selv anvender Fokusmodellen på din egen hverdag og du vil få tid til at fordybe dig og reflektere over, hvordan dit eget team fungerer og er sammensæt.

Undervisningen varetages af Charlotte Kendall, der er uddannet cand.pæd.psyk, coach og stresscoach. Charlotte hjælper til dagligt ledere og teams med at præstere med bedst mulig energi, trivsel og balance i hverdagen og har mere end 13 års erfaring som konsulent, underviser og sparringspartner.

Hvilke emner dækker kurset?

  • Persontyper i et team herunder styrker og udfordringer
  • Træning i kommunikation med forskellige medarbejdertyper
  • Dialog om og sparring på hverdagen, herunder erfaringsudveksling med ligesindede ledere, der ønsker at optimere deres teams’ trivsel og performance

Hvad kan du tage med dig hjem efter kurset?

  • Et bedre kendskab til både jeres egne og dine medarbejderes styrker og udfordringer
  • En forståelse for, hvorfor du og dine medarbejdere kommunikerer forskelligt og motiveres af forskellige arbejdsopgaver
  • Viden om, hvordan det kendskab kan styrke din ledelse, kommunikation og samarbejde i teamet
  • Refleksion over egne og teamets udviklingsmuligheder ift. kommunikation, trivsel og samarbejde
  • En bedre forudsætning for at lave positive ændringer i den måde, I kommunikerer og samarbejder på

Målgruppe: Kurset er rettet mod ledere og ejerledere med medarbejdere, der ikke har taget en lederuddannelse

Kursets niveau:  Kurset kræver ikke forudgående kendskab til emnet.

Forberedelse:  Forud for kurset udsendes e-bogen Fokuseret ledelse, som gerne må læses før kurset, men det er ikke et krav.

Business Lolland-Falster afholder kurset i samarbejde med Kendall BHave og Scandinavian Impact.

Ved tilmelding af mere end 5 deltagere, bedes du kontakte Klaus Larsen på +45 3162 9009.

Der vil være morgenmad fra kl. 08.15.
Undervisningen starter kl. 8.30.

TID

18. november 2024

08:15 - 11:30

STED

Sukkerfabrikken 26, Sakskøbing

Pris

Medlemmer: gratis
Ikke-medlemmer: 795,-kr. ex. moms

Tilmeld