CELF iværksætter
Tilbage til oversigten

Guldborgsund forstærker iværksætter indsatsen

Flere unge skal i gang med at skabe egen virksomhed på Lolland-Falster. Erhvervsskolen CELF, Guldborgsund Kommune og Business Lolland-Falster er gået sammen i et partnerskab om at åbne et iværksættermiljø på CELFs campus, hvor eleverne kan få hjælp og støtte til en fremtid som iværksættere.

Elever på den erhvervsrettede uddannelsesinstitution CELF får nu mulighed for hjælp og støtte til en fremtid som iværksætter, når et nyt iværksættermiljø placeres på CELF på Merkur Plads i Nykøbing Falster. Partnerne bag initiativet er CELF, Business LF og Erhverv og Udviklingsudvalget i Guldborgsund Kommune, og formålet er at styrke innovations- og iværksætterkulturen. Erfaringerne fra Fonden for Entreprenørskab er, at tre gange så mange studerende starter egen virksomhed, når de har fået undervisning i entreprenørskab.

”I vores nye udvalg Erhverv og Udvikling har vi et stort fokus på at styrke erhvervsudviklingen i vores område. Et af de helt afgørende steder at tage fat er hos de unge. Vi vil gerne være med til at vise at eget cvr nummer er en spændende vej at gå, og med dette initiativ får de unge undervisning og hjælp til at modne en idé, og skabe egen virksomhed. Og nye virksomheder vil vi gerne se mange flere af” siger formand for Erhverv og Udviklingsudvalget John Brædder.

Det nye partnerskab er langt mere end fine ord i en aftale og har konkret indhold, der nu skal arbejdes videre med, så det er klar til gymnasiestart i august.

”Når vores elever starter efter sommerferien, bliver de alle introduceret til det nye iværksættermiljø, og hvilke muligheder de har for at få sat strøm til de små eller store ideer, de går rundt med. Det nye iværksættermiljø bliver tilkoblet til den almindelige undervisning, og skaber et helt nyt undervisningsrum og læringsmiljø, som ligger uden for den almindelige skoledag” siger Birgitte Faber, rektor på CELF.

Elever fra linien Byg, skal som en del af deres praktik istandsætte de lokaler der skal bruges, og fra udgangen af oktober åbner de nye lokaler op for unge iværksætterspirer. Indsatsen indeholder et undervisningsprogram med workshops, casestudier og praktiske øvelser for at give de unge en bred forståelse af iværksætteri. Der etableres også en opgavebank, hvor mindre opgaver udbydes til eleverne og de unge får mulighed for møder med oplægsholdere og rollemodeller fra det lokale erhvervsliv, som inspiration og indblik i iværksætterlivet. Indsatsen lægger også op til tværfagligt samarbejde mellem elever fra de merkantile/tekniske ungdomsuddannelser og byggeuddannelserne.

”Med dette tiltag ønsker vi på CELF at styrke motivation og handlemod hos vores elever gennem uddannelsernes innovations- og iværksætteri-profil og -potentiale. Tiltaget lægger op til at skabe et øget fokus på elevernes kreativitet, og skaber øget mulighed for styrke elevernes fællesskaber på tværs af uddannelserne” fortæller Birgitte Faber, rektor på CELF.

Guldborgsund Kommune bidrager med kr. 250.000 som bidrag til at realisere indsatsen. En del af aftalen indeholder en forpligtigelse fra parterne til at udvikle indsatsen og søge ekstern finansiering, så initiativet kan blive økonomisk bæredygtigt.

Business Lolland-Falster er også involveret i det nye iværksættermiljø, og bidrager med professionel sparring og inspiration:

”Det er meget vigtigt at vi får fat i de unge mennesker, som drømmer om egen virksomhed eller har brug for sparring til at gå fra den gode idé til et cvr-nummer. Det har vi stor erfaring med, og vi kan hjælpe de unge med alle de begynder-spørgsmål de har. Vi er en tryg mur de kan spille bold op af” fortæller Nicolaj Sand, forretningsudvikler i Business Lolland-Falster.  

Partnerskabsaftalen gælder indtil videre i tre år og kan forlænges efter gensidig aftale. Det nye initiativ er skabt i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab med støtte fra Tuborgfondet. Fonden vil løbende opsamle erfaringer omkring forløbet.

Udgivet

26. april 2024