Tilbage til oversigten

Kalundborg og Lolland vil samarbejde

Kalundborg og Lolland ligger i hver sin ende af Region Sjælland og er vækstcentre. Novo Nordisk driver væksten i Kalundborg og Femern tunnelbyggeriet og grøn omstilling driver væksten på Lolland-Falster.

200 km.

Det er afstanden mellem Kalundborg og Rødbyhavn og på trods af afstanden er der en klar forbindelse. Begge byer og kommuner ligger i hver sin ende af Region Sjælland og er centrum for stor vækst. Novo Nordisk driver væksten i Kalundborg og Femern tunnelbyggeriet og grøn omstilling driver væksten på Lolland-Falster.

Det ved Martin Damm og Holger Schou Rasmussen – borgmestre i henholdsvis Kalundborg og Lolland kommuner. Derfor taler de ofte sammen og i slutningen af januar tog Martin Damm bilen de 200 kilometer fra Kalundborg til Rødbyhavn for med egne øjne at se det sydlige vækstcentrum i Region Sjælland.

”Jeg ser meget interesseret på det der sker på Lolland-Falster. Det er jo imponerende hvad der sker. For 10-15 år siden var Lolland og Kalundborg nok ikke de to steder hvor der skete allermest. Nu er det pludselig de to steder på Sjælland, hvor der sker allermest,” siger Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune og formand for Kommunernes Landsforening KL.

Formålet med besøget var at drøfte de fælles problemstillinger, potentialer og udfordringer det giver at være centrum for vækst. 

”Vi har med Femern projektet fået en gave i vores baghave, og derfor kan vi lære noget af det, der er sket i Kalundborg. Vi kan udveksle erfaringer og finde ud af om der er noget vi kan hjælpe med og lære af hinanden,” siger Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen.

Samarbejde skal være fordel

Samarbejdet mellem Kalundborg og Lolland skal sikre, at de fælles udfordringer og muligheder bliver løst til alles fordel.

”Vi står med store og positive udfordringer begge steder, som vi skal have landet bedst muligt. Det er ikke bare til gavn for de to kommuner, men også til gavn for Danmark. Det handler om, at vi skal sikre, udbygge og skabe mulighed for, at de arbejdspladser, som de to områder kan skabe, bliver realiseret,” siger Holger Schou Rasmussen.

Kalundborg Kommune er hjemsted for en række store virksomheder, hvor Novo Nordisk er den største. I 2023 meldte Novo ud at de satte gang i en meget stor udvidelse af deres fabrik til en samlet investering på 42 milliarder kroner.

”Når man har gang i så mange aktiviteter samtidigt, er der en masse dagsordener, der popper op omkring arbejdskraft, transport, havne, tilladelser og finansiering. Her giver mening at vi mødes og udveksler erfaringer. Kan vi tage hvad vi hver især har opfundet af dybe tallerkner og lægge ved siden af hinanden, så tænker jeg, at der er noget Lolland har gjort som vi kan bruge i Kalundborg og noget i Kalundborg hvor Lolland kan sige, det er da meget smart. Så kan vi jo lige pludselig gøre os selv lidt bedre,” siger Martin Damm.

Og netop samarbejdet og udveksling af erfaringer kommunerne imellem er et stort plus for de borgmestre, da de begge arbejder med de samme udfordringer som vækstkommuner.

”Når vi kommer på den anden side af sommerferien, vil jeg tage en temadag med Økonomiudvalget i Lolland Kommune for at tage en snak om boligpolitik, uddannelsesinstitutioner og andre ting med udgangspunkt i de erfaringer Kalundborg har gjort sig. Vi skal ikke selv opfinde den dybe tallerken, men se på hvad har Kalundborg haft succes med i de lokalpolitiske beslutninger de har truffet,” siger Holger Schou Rasmussen.

Anlægsramme er fælles udfordring

En fælles udfordring for de to vækstkommuner er den kommunale anlægsramme, der sætter en grænse for hvor meget en kommune må bruge årligt på kommunale anlægsprojekter. Og det udfordrer både Kalundborg og Lolland Kommune.

Lolland Kommune har i 2024 en anlægsramme på 93 millioner kroner og hvis de endelige tilladelser til uddybning af Nakskov Havn går igennem, bliver de 77 millioner kroner af anlægsrammen brugt på det.

”Så er der ikke meget tilbage hvis vi skal bygge en daginstitution og vi kommer nemt til at bryde rammen. Lolland Kommune skal i de kommende 4-5 år investere op imod det dobbelte af den nuværende anlægsramme, hvis vi skal gribe de vækstmuligheder der er.

Det er Martin Damm helt enig i.

”De rammer vi er underlagt som kommuner er udviklet til en konstant drift. De er ikke udviklet til kommuner, der er i en enorm vækst på erhverv for eksempel. Det tager de ikke højde for. Det er ikke, fordi vi skal drive erhverv som kommune, men når der bliver bygget ud, så skal der også laves nye veje, nye boligområder og gøres alt muligt andet, der støtter op om de nye erhvervsområder,” siger Martin Damm.

Vækst smittter

Med på mødet var Stig Rømer Winther direktør for Femern Belt Development, Thomas Knudsen kommunaldirektør Lolland Kommune og Mikkel Wesselhoff, adm. direktør Business Lolland-Falster.

”Det var et interessant møde, og vi kan lære meget af hinandens indsatser og succeser. Væksten i hver sin ende af Region Sjælland skal være med til at løfte resten af regionen, og det er en vigtig opgave de kommende år. Vi har brug for hinandens succeser, hvis vi skal indfri vores mål for fremtiden,” siger Mikkel Wesselhoff, adm. direktør Business Lolland-Falster.

Lolland-Falster og Kalundborg er i vækst og det smitter af på resten af Region Sjælland.

”Vi kan konstatere, at vi har skabt to vækstcentre på Lolland-Falster og Kalundborg. Det skal alle de andre kommuner også have glæde af,” siger Martin Damm.

Udgivet

7. februar 2024