Tilbage til oversigten

Krig i Ukraine: Her kan du finde vejledning til din virksomhed

Det er usikre tider i Europa, og mange virksomheder har pludselig fået et nyt verdensbillede at forholde sig til.

Selvom dansk økonomi står stærkt, så kan sanktionerne og en eventuel modreaktion fra Rusland få en negativ indflydelse på danske virksomheder, der har samhandel med enten Rusland eller Ukraine.

På EU’s hjemmeside finder du et interaktivt sanktionskort og en liste over gældende finansielle EU-sanktioner mod personer, grupper og enheder.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du få råd og vejledning om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer samt specifikke sanktioner for Rusland.

På Finanstilsynets hjemmeside kan du få råd og vejledning om sanktioner på finansielle tjenesteydelser, investeringer, kreditgivning, långivning, statsobligationer og forsikring.

Udgivet

2. marts 2022