Tilbage til oversigten

Ny infrastruktur forløser Lolland-Falsters potentiale

De positive muligheder myldrer frem i fælles plan for erhvervsudviklingen

Fremtidens Lolland-Falster har tusindvis af nye arbejdspladser, hundredtusindvis flere turister, nye grønne industrivirksomheder for milliarder, en mega-fabrik og et nordeuropæisk ry som en stærk fødevareregion.

“Vi har flere åbne døre end nogensinde før, og vi oplever en markant stærkere interesse fra investorer i både ind- og udland. Det er umådelig svært ikke at være positiv lige nu”, siger Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune.

Hans kollega i Guldborgsund Kommune, borgmester Simon Hansen supplerer: “Udviklingen er gået vores vej. Den grønne omstilling, fokus på turismens og landbrugets nye potentialer og Femern Bælt forbindelsen repræsenterer hver især et enormt potentiale for Lolland-Falster”, siger han.

Ny aftale om erhvervsudvikling
De to borgmestre og deres respektive byråd har netop indgået en ny partnerskabsaftale om erhvervsudviklingen på Lolland-Falster. Den fælles motor i samarbejdet er erhvervsudviklingsorganisationen Business Lolland-Falster, og her deler man de stærke ambitioner.

“Vi kommer med nogle ret gode resultater i bagagen i kraft af bl.a. tiltrækning af virksomheder til de nye erhvervsparker samt turismerekorder på række, og nu er vi kommet til et nyt niveau. Takket være Femern Bælt-forbindelsen og gasledningen ser vi ind i markant opgradering af vores infrastruktur, som vil få afgørende positiv betydning”, siger Kim Rahbek Hansen, bestyrelsesformand for Business Lolland-Falster.

Mega-fabrik skal fortsætte
Den fælles optimisme er ikke til at skyde igennem, men afsættet for udvikling har da næppe heller nogensinde været bedre for Lolland-Falster.

“Et vigtigt mål for os i det kommende år er at få en politisk aftale om, at tunnelelementfabrikken i Rødby ikke skal fjernes, når tunnelen er bygget. Den skal tværtimod fortsætte med at bygge betonkonstruktioner, fx. til en havnetunnel i København, en ny Limfjordsforbindelse eller noget helt tredje”, siger Holger Schou Rasmussen.

Ligesom Femern Bælt står grøn omstilling højt på listen. Grøn energi i form af bl.a. biogas og Power-to-X er på vej til landsdelen, som af samme grund af har fået tilnavnet “energiøerne”, hvilket har en tiltrækkende effekt på klimavenlige industrivirksomheder. Desuden har fødevarer og turisme en fremtrædende plads i den fælles handleplan for 2023, som kommunerne og erhvervsorganisationen har udarbejdet. Flere grønne virksomheder, flere turister og flere fødevarer på Lolland-Falster kræver flere ansatte.

Udvikling og natur skal tiltrække arbejdskraft
“Vi har et meget fast fokus rettet mod manglen på arbejdskraft, for her er Lolland-Falster akkurat lige så udfordret som andre steder i landet. Vi kommer til at række ud til nye og gamle samarbejdspartnere både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt for at tiltrække borgere og arbejdskraft. Jeg tror på, det taler til vores fordel, at vi står foran en så markant og positiv erhvervsudvikling, samtidig med at vi kan tilbyde bopæl i noget af Danmarks smukkeste og kystnære natur midt mellem Berlin og København”, siger Simon Hansen. Blandt andet skal der udarbejdes et katalog over mulige barriere og løsninger ift. rekruttering af arbejdskraft, og en række lokale virksomheder får mulighed for at indgå i rekrutteringsforløb.

Skærpet blik på erhvervslivets potentiale
“I kommunerne styrker vi fokus på den værdi virksomhederne har for udviklingen af vores landsdel. Det skal være nemt at drive og udvikle virksomhed på Lolland-Falster, og derfor er jeg glad for, at der i den fælles handleplan for 2023 skrues endnu mere op for rådgivning til både iværksættere og virksomheder med udviklingspotentiale eller -udfordringer”, siger borgmester Simon Hansen.

Desuden bliver samarbejdet inden for brancherne styrket med nye samarbejdsfora, og rådgivning om bygge- og planforhold samt tilbud fra arbejdsmarkedsområdet bliver en integreret del af Business Lolland-Falsters gratis tilbud til landsdelens virksomheder.

Ambitioner frem mod Femern
Når vi kigger lidt længere ud i fremtiden end blot næste år har kommunerne og Business Lolland-Falster opsat et meget konkret og ambitiøst mål for Lolland-Falster.

“I 2030, når Femern Bælt-forbindelse står klar, skal Business Lolland-Falster have tiltrukket erhvervsinvesteringer for 15 mia. kr. og have skabt 7.000 nye arbejdspladser. Vi tabte et tilsvarende antal jobs pga. finanskrisen, og dem skal vi have tilbage. Det får vi også”, siger Kim Rahbek Hansen.

På fotoet (fra venstre): Kim Rahbek Hansen, bestyrelsesformand for Business Lolland-Falster; Simon Hansen, borgmester Guldborgsund Kommune; Holger Schou Rasmussen, borgmester Lolland Kommune.

Udgivet

21. november 2022