Nakskov i solopgang med dis

Foreningen Business Lolland-Falster

Repræsentantskabsmøde i
Foreningen Business Lolland-Falster


Referat fra Repræsentantskabsmøde

D. 24. maj 2023 kl. 17.10 på Lalandia

 1. Ad. 1 Valg af dirigent
  Advokat Morten Ammentorp foreslået og valgt som dirigent.

 2. Ad 2. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Foreningen Business LF til indtrædelse i valgperioden 2022-2024
  Kim Rahbek Hansen motiverede bestyrelsens begrundelse for at pege på Rikke Cora til at indtræde i bestyrelsens arbejde.
  Rikke Cora motiverede efterfølgende, hvorfor hun ønsker at blive en del af bestyrelsens arbejde, og beskrev hvilket bidrag hun kan give i bestyrelsens arbejde.
  Dirigenten adspurgte repræsentantskabsmedlemmerne om der var andre forslag til kandidater, hvilket ikke var tilfældet, hvorfor dirigenten konstaterede Rikke Cora som valgt til bestyrelsen i Foreningen Business LF.

 3. Ad. 3 Eventuelt
  Intet til behandling.

  Dirigenten takkede for god ro og orden.