Nakskov i solopgang med dis

Foreningen Business Lolland-Falster

Referat af repræsentantskabsmøde i
Foreningen Business Lolland-Falster


Referat af repræsentantskabsmøde

Den 23. maj 2024 Kl. 16.50 på Scandinavian Impact

Ad. 1 Valg af dirigent
Advokat David Slatcher foreslået og valgt som dirigent.

Ad 2. Udpegning af 7 bestyrelsesmedlemmer til Foreningen Business LF for valgperioden 2024-2026

Repræsentantskabet skulle udpege 7 medlemmer til Business LFs bestyrelse.

Martin Skibsted ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Følgende foreslås genvalgt for perioden 2024-2026:

 • Kim Rahbek Hansen
 • Anne-Mette Elsborg, PJ Diesel Engineering
 • Karsten Juhl, Lalandia
 • Stine Grønnemose, Alfa Laval
 • Tina Larsen
 • Rikke Cora Larsen, ETN Arkitekter

Jakob Søndergaard Nielsen, Metalcolour blev foreslået som nyt medlem af bestyrelsen, hvilket repræsentantskabet godkendte. Dirigenten adspurgte repræsentantskabsmedlemmerne, om der var andre forslag til kandidater, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten konstaterede af følgende kandidater var gen- og/eller nyvalgt for perioden 2024-2026:

 • Kim Rahbek Hansen
 • Jakob Søndergaard Nielsen, Metalcolour
 • Anne-Mette Elsborg, PJ Diesel Engineering
 • Karsten Juhl, Lalandia
 • Stine Grønnemose, Alfa Laval
 • Tina Larsen
 • Rikke Cora Larsen, ETN Arkitekter


Ad. 3 Eventuelt
Intet til behandling.

Dirigenten takkede for god ro og orden.