Stivelses- og proteinfabrik - kartofler

Projekter

Stivelses- og proteinfabrik


Vi undersøger grundlaget og potentialerne i at etablere en stivelses- og proteinfabrik på Nordfalster, baseret på melkartofler, der er dyrket i Østdanmark. Kartoffelproduktionen kan give ny aktivitet hos mere end 100 landbrug, skabe ca. 30 nye arbejdspladser på fabrikken samt give aktivitet hos leverandører og servicevirksomheder i lokalområdet.

Initiativtagere: Business Lolland-Falster, den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS og landbrugsrådgivningen VKST.

Arbejdsgruppe: Landmand Daniel Frandsen (Frejlev), landmand Lars Klog (Bogø), landmand Michael Madsen (Vordingborg), kundechef Henrik Holm Andersen (VKST), Konsulent Steen Simonsen (SteCaO ApS), Chefkonsulent Johannes Overgaard (NIRAS), markedschef Morten Aae Olander (NIRAS), senior market director Søren Hvilshøj (NIRAS), konsulent Henrik Høegh (Business Lolland-Falster), seniorkonsulent Steffen Lund (Business Lolland-Falster).

Stor efterspørgsel

Baggrunden for projektet er stor global efterspørgsel på stivelsesprodukter fra melkartofler. Efterspørgslen er steget kraftigt i de senere år og den nuværende produktionskapacitet i Danmark kan ikke følge med hvilket har fået priserne til at stige.

Vi planlægger en placering på Nordfalster i nærheden af enten afkørsel 44 eller 43. Denne placering er optimal, da fabrikken vil ligge midt i kartoffelavlsområdet med en velegnet logistik for såvel levering af råvarer som udkørsel af færdige produkter. Der er planer om etablering af et biogasanlæg ved afkørsel 44 og en placering tæt på et biogasanlæg er optimal, da energien til stivelsesproduktionen kan komme fra biogas og der kan leveres kartoffelpulp til biogasanlægget.

Kartofler er højværdiafgrøder

Kartoffelproduktionen og den efterfølgende stivelsesproduktion organiseres i et andelsselskab, hvor det er kartoffelavlerne, der ejer fabrikken på samme måde som de øvrige fire kartoffelmelsfabrikker i Danmark er organiseret. Der købes andele i fabrikken i forhold til hvor stor en mængde kartofler man vil binde sig for at levere.

Tre af kartoffelmelsfabrikkerne er med i det fælles salgsselskab KMC (Kartoffelmelcentralen). Det omsatte i regnskabsåret 2022/2023 for knap 3,4 milliarder kroner med et overskud på 351 millioner efter skat. Det er en stigning på 45 % i forhold til året før. Der udbetales 248 millioner kroner i efterbetaling til andelsejerne.

En analyse foretaget af VKST, viser et stort potentiale i at dyrke kartofler i stedet for f.eks. korn samt at kartofler er meget konkurrencedygtige sammenlignet med f.eks. roer. DB2 er mere end tre gange så højt for kartofler end på roer, viser analysen fra VKST.

Priserne på kartofler er steget de senere år, og forventningen er at det vil fortsætte. Højværdiafgrøden har et stabilt økonomisk potentiale i stivelsesproduktion, konkluderer VKST i analysen.

Processen fremadrettet

Der dannes en forening, der skal arbejde videre med planen om at etablere kartoffelproduktion i Østdanmark samt en stivelses- og proteinfabrik på Nordfalster. Der skal være tilsagn fra minimum 60 landmænd for at foreningen etableres, og vi forventer at være på plads inden udgangen af 2023.

Første opgave bliver at udarbejde et Feasibility Study. Dernæst etableres et beslutningsgrundlag på baggrund af Feasibility Studiet. Næste fase bliver en første runde af kapitalrejsning i størrelsesorden 2,5-3,0 mio. kr. samt erhvervelse af option på areal på Nordfalster. Der sættes gang i processen med nødvendige godkendelser, miljøtilladelse etc.

Der forventes en endelig investeringsbeslutning medio 2025 med efterfølgende kapitalrejsning samt etablering af anlæg. Der satses på at anlægget kan være i drift fra og med kartoffelkampagnen 2026.

Der skal bruges 60 tilsagn og hvert medlemskab koster 5.000 kroner. Hvis du er interesseret, kan du kontakte Steffen Lund på sl@businesslf.dk eller 5310 0464.

Læs mere om projektet her: Stor interesse for stivelsesfabrik på Nordfalster og i pdf med Stivelses- og proteinfabrik prospekt.

Stivelses- og proteinfabrik. Kartofler.

Kontakt os for at høre mere om projektet.