Nakskov Havn set fra luften
Tilbage til oversigten

Power-to-X anlæg i Nakskov skal producere grønt skibsbrændstof og bæredygtigt plastik

Ved Stensø, syd for Nakskov Havn, vil den grønne energikomet European Energy producere e-metanol, der både kan bruges som fremtidens grønne skibsbrændstof samt til at lave fossilfrit plastik.

“I Business Lolland-Falster har vi i en årrække arbejdet målrettet på at udbygge landsdelens grønne profil, og vi kan se, at perlerne nu samler sig på snoren, én efter én: Vindenergi, solenergi, biogasanlæg, hvederaffinaderi, afledte klynge-effekter og nu et fuldskala PtX anlæg – Lolland-Falster er blevet et hotspot for virksomheder og investorer, når de projekterer store grønne investeringer i Danmark”

Steffen Lund, Investeringschef, Business Lolland-Falster.

Den 1. juli 2022 overtager det danskejede energiselskab European Energy 136.000 m2 grund syd for Nakskov Havn. Selskabet vil opføre et såkaldt Power-to-X anlæg (PtX), der skal producere e-metanol til bl.a. skibsfarten. Derudover forventes det, at en del af produktionen vil blive brugt til at producere fossilfrit plastik. Den kommende produktion i Nakskov vil således fortrænge store mængder fossil CO2 og skal ses i sammenhæng med European Energy’s satsningsområde inden for PtX. Selskabet har tidligere i år annonceret samarbejde med blandt andre Maersk om udvikling af e-metanol-projekter.

Ny tid i Nakskov

“Vores mål er at fremskynde udfasningen af ikke bare fossilbaseret skibsbrændstof, men også fossile produkter i andre sektorer som fx plastik-sektoren, hvor e-metanol kan levere CO2-neutrale løsninger. Derfor placerer vi i de kommende år en række e-metanolanlæg i forbindelse med sol- og vindprojekter, der kombinerer hele værdikæden fra produktion af vedvarende elektricitet til produktion af e-metanol”, siger Knud Erik Andersen, adm. direktør for European Energy.

“Etableringen af European Energys PtX anlæg er ikke blot et startskud for ny grøn brændstof-produktion. Det er samtidig også en indvarsling af en ny tid i Nakskov, hvor der nu tegner sig nogle meget klare konturer af en grøn energiklynge ved Stensø-området”, siger borgmester Holger Schou Rasmussen. Borgmesteren glæder sig desuden over de op til 50 arbejdspladser, anlægget vil skabe i den kommende etableringsfase.

De første energiøer

Lige før Pinse solgte kommunen et areal ved havnen til Dansk Biokemi, som vil etablere Danmarks første hvederaffinaderi. European Energy køber nu et endnu større areal, som grænser op til Dansk Biokemi.

Lolland-Falster er Danmarks forholdsmæssigt største producent af grøn energi med en produktion af vind- og solenergi svarende til mere end syv gange landsdelens eget energiforbrug. Dertil kommer en anseelig lokal biogasproduktion på baggrund af lokale biomasser, som bliver gjort mulig, når Lolland-Falster i 2024 kobles på det danske gasnet. Regionen er således godt på vej til at blive de første energiøer i Danmark.

Lokalt fokus og kompetencer er afgørende

“Vi forventer en investering i første anlægsfase på et niveau omkring 650-750 mio. kr. Hertil kommer de sol- og vindanlæg, vi planlægger at opføre i sammenhæng med anlægget. Det er klart, at en sådan investering giver ekstra god mening, når vi foretager den i et område, hvor der sker så store indsatser i den grønne omstilling”, siger Knud Erik Andersen, adm. direktør for European Energy. Han understreger desuden, at nærheden til en havn er afgørende for beslutningen, og at den lokale erhvervsservice har haft stor betydning for processen.

“Vi oplever, at erhvervsorganisationen Business Lolland-Falster har stor erfaring og viden indenfor greentech, hvilket har gjort hele dialogen omkring vores etablering meget konstruktiv, også i tiden inden vi endnu havde truffet vores beslutning. Desuden har kommunen vist sig meget lydhør og samarbejdsvillig”, fortæller direktøren. European Energy har i flere år investeret i produktion af sol- og vindenergi på Lolland, og etableringen af PtX anlægget er således også en styrkelse af et i forvejen positivt gensidigt bekendtskab.

Hos Business Lolland-Falster fortæller investeringschef Steffen Lund, at samarbejdet med European Energy har været meget positivt, og ser etableringen af PtX anlægget ved Stensø som en stor milepæl, både for landsdelen, og for den grønne omstilling.
“I Business Lolland-Falster har vi i en årrække arbejdet målrettet på at udbygge landsdelens grønne profil, og vi kan se, at perlerne nu samler sig på snoren, én efter én: Vindenergi, solenergi, biogasanlæg, hvederaffinaderi, afledte klynge-effekter og nu et fuldskala PtX anlæg – Lolland-Falster er blevet et hotspot for virksomheder og investorer, når de projekterer store grønne investeringer i Danmark”, siger Steffen Lund.

Udgivet

8. juni 2022