Tørre gule ærter

Projektbeskrivelse

Planteproteiner til fødevarer


Market for plantebaseret protein som erstatning eller supplement til kødbaseret protein er nyt og i stærk vækst. Flere undersøgelser viser, at antallet af forbrugere, der efterspørger plantebaserede fødevarer vokser, jf. en analyse fra Coop, ønsker 72% pct. Af landets unge spise mindre kød, og antallet af vegetarer, veganer og fleksitarer blandt de yngste forbrugere er vokset markant de seneste år. Der er aktuelt en udækket og stærk voksende efterspørgsel efter plantebaserede fødevarer, særligt plantebaserede proteinkilder som ærter, hestebønner, quinoa og linser.

Denne efterspørgsel passer særligt godt i forhold til landbrugsproduktion på Lolland Falster. Frugtbar jord, mildt klima og dygtige landmænd danner forudsætning for produktion af højværdiafgrøder, både konventionel og økologiske, af høj kvalitet, med fuld sporbarhed og en stærk branding/fortælling forankret i fødevarenetværk Muld LF.

Lolland-Falster er kendetegnet landbrugs- og fødevareproduktion, som udgør ca. 1/3 af den private beskæftigelse og derved er en af de helt store styrkepositioner. Egnen er særligt kendt for planteavl og produktion af højværdiafgrøder.

Projektbeskrivelse

Market for plantebaseret protein som erstatning eller supplement til kødbaseret protein er nyt og i stærk vækst. Flere undersøgelser viser, at antallet af forbrugere, der efterspørger plantebaserede fødevarer vokser, jf. en analyse fra Coop, ønsker 72% pct. Af landets unge spise mindre kød, og antallet af vegetarer, veganer og fleksitarer blandt de yngste forbrugere er vokset markant de seneste år. Der er aktuelt en udækket og stærk voksende efterspørgsel efter plantebaserede fødevarer, særligt plantebaserede proteinkilder som ærter, hestebønner, quinoa og linser. Denne efterspørgsel passer særligt godt i forhold til landbrugsproduktion på Lolland Falster. Frugtbar jord, mildt klima og dygtige landmænd danner forudsætning for produktion af højværdiafgrøder, både konventionel og økologiske, af høj kvalitet, med fuld sporbarhed og en stærk branding/fortælling forankret i fødevarenetværk Muld LF.

Lolland-Falster er kendetegnet landbrugs- og fødevareproduktion, som udgør ca. 1/3 af den private beskæftigelse og derved er en af de helt store styrkepositioner. Egnen er særligt kendt for planteavl og produktion af højværdiafgrøder.

Business Lolland Falster har stiftet Muld Lolland Falster med det formål at udvikle, afsætte og distribuere lokale fødevareprodukter og dermed skabe vækst og udvikling af fødevareproduktionen på Lolland Falster.

Muld oplever en stigende efterspørgsel og markedspotentiale for proteinafgrøder, men der findes p.t. ingen afskaller-kapacitet til mindre partier (op til 150 tons) i Danmark. Volumenproduktion aftages af f.eks. Crispy Food i Nakskov, men mindre partier skal pt fragtes til enten Tyskland eller Norge. Flere mindre producenter og aftagere efterspørger en lokal afskaller-løsning. På den baggrund er det målsætningen at etablere en afskaller- linje til forskellige afgrøder, indledende proteinærter.

Muld har fundet en afskaller til proteinafgrøder med en kapacitet på 2 tons per time. Denne produktionskapacitet giver synergier i forhold til Muld afsætningsselskab og lagerfacilitet, fødevareproduktions- og udviklingsmiljøerne på Sakskøbing Sukkerfabrik, samt samarbejdet med Crispy Food omkring udvikling og produktion af planteprotein-baserede fødevarer. Nærværende forretningsplan understøtter derfor etablering af en fødevareforarbejdningslinje i sammenhæng med fødevareklyngen- og Mulds øvrige aktiviteter på Sakskøbing Sukkerfabrik.

En sådan linje forbinder aktiviteterne omkring dyrkning af (nye) proteinafgrøder med indgåede afsætningsaftaler. I dag løser Muld denne forarbejdning ved en underskudsgivende proceshåndtering i udlandet, men denne løsning er ikke økonomisk holdbar, og for at kunne tilbyde en markedskonform pris på håndteringen af de relevante afgrødepartier er en subsidiering af investeringen en økonomisk forudsætning for at landmand og forbruger kan mødes.

På nuværende tidspunkt findes der ikke produktionskapacitet på Lolland Falster, der kan afskalle større mængder landbrugsafgrøder. I det hele taget er kapaciteten i Danmark yderst begrænset og Business Lolland Falster har fået flere henvendelser fra producenter både fra Sjælland og Jylland, der er interesseret i en danskbaseret afskaller-løsning til deres afgrøder. De fleste afgrøder bliver i dag kørt til Norge eller Tyskland, hvor råvarerne bliver renset og afskallet inden de bliver leveret tilbage til Danmark til videre produktion og distribution.

Forventede resultater

Omsætning er baseret på et produktionsareal på ca 18,5 ha i 2021. Med et gennemsnitligt høstudbytte på ca. 4,5 tons, svarer dette til en salgsmængde på 85 tons råvare og 75 tons ren-vare (fra-rens procent liger på ca. 12%)

Der er tale om en beregning baseret på flækærter, da Muld LF har fået henvendelser fra aftager både i forhold til mængder og pris for denne afgrøde. Følgende aftager har henvendt sig til BLF og indikeret ren-varemængder:

For 2023 forventes der en afsætning på 100 tons flækærter, som vurderes at være et konservativt scenarie både i forhold til landbrugsareal og afsætning potentiale.

Salgsprisen for flækærterne er baseret på eksisterede kontrakter med aftager og ligger på 7,5 kr/kg.

Salgsmængden er sæsonbaseret med mindre efterspørgsel rundt om høsttidspunktet og højere mængder til årsskiftet hvor producenter planlægger produktionen for det kommende år.

På nuværende tidspunkt findes der ikke produktionskapacitet på Lolland Falster, der kan afskalle større mængder landbrugsafgrøder. I det hele taget er kapaciteten i Danmark yderst begrænset og Muld Lolland Falster har fået flere henvendelser fra producenter både fra Sjælland og Jylland, der er interesseret i en danskbaseret afskaller-løsning til deres afgrøder. De fleste afgrøder bliver i dag kørt til Norge eller Tyskland, hvor råvarerne bliver renset og afskallet inden de bliver leveret tilbage til Danmark til videre produktion og distribution. Muld LF vil derfor tilbyde en lokalbaseret afskaller lønproduktion til landmænd og producenter. Der budgetteres med en lønproduktion for svarende til 30 tons ærter i 2021, som vurderes realistisk.

Prisen for lønproduktionen svarer til 1,75 kr/kg. Dette vurderes at være markedskonform baseret på priser Muld LF har modtaget fra andre producenter.

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne. Læs mere om fonden her.

Vil du vide mere?