Sådan skaber du værdi i din virksomhed
Tilbage til oversigten

Sådan bliver din virksomhed mere værd

Hemmeligheden bag kunsten at forøge virksomhedens værdiansættelse blev afsløret på et kursus arrangeret af Business Lolland-Falster i samarbejde med Sydbank og Beierholm. Det handler om ledelse, strategi samt evne til at bedømme risici.

Scene 1: Løvens Hule på DR1

Vi kender alle Løvens Hule, hvor håbefulde iværksættere søger penge fra løverne. Her præsenteres vi gang på gang for ordet ”værdiansættelse” – altså hvor meget iværksætteren selv mener virksomheden er værd.

Men ”løverne” er ikke altid enige i den værdiansættelse, de bliver præsenteret for. De synes, den er forkert og for høj, og derfor ender de håbefulde iværksættere ofte uden en investering. Eller med en pris på deres virksomhed der er meget lavere, end de troede.

Fordi iværksætteren primært fokuserede på de mange muligheder, der var i deres virksomhed, alt imens løverne primært fokuserede på de risici, der var ved virksomheden.

Scene 2:  Slotsbryggen 16 i Nykøbing Falster

Vi er i kursuslokalet hos Business Lolland-Falster. 20 videbegærlige erhvervsfolk fra Lolland-Falster søger viden om, hvordan de kan øge værdiansættelsen af deres virksomhed. To eksperter, i at skabe mere værdi i virksomheder, har lovet at afsløre hemmeligheden bag hvordan du kan gøre din virksomhed mere værd – altså øge værdiansættelsen.

Kursus hos Business Lolland-Falster

Løverne er erhvervskundechef Kenneth Hansen fra Sydbank i Nykøbing og partner Henrik Roed Hansen fra revisionsfirmaet Beierholm. Begge er klar til at afsløre hemmeligheden bag kunsten at forøge værdien af ens virksomhed, og det fandt sted på et kursus holdt i samarbejde med Business Lolland-Falster.

Kenneth Hansen Sydbank

Budskabet er meget enkelt: Det handler om ledelse og strategi samt evnen til at bedømme risici.

”Virksomhedsejere har et helt specielt gen, hvor de kun ser muligheder. Der er ikke så meget fokus på de risici, som også påvirker virksomhedens værdi. Derfor er det også vigtigt at se på og arbejde med de risici, der påvirker ens virksomhed. Virksomhederne kan virkelig tjene mange penge på at arbejde fokuseret med risici og muligheder,” siger Kenneth Hansen.

Han suppleres af Henrik Roed Hansen, der retorisk stiller spørgsmålet:

”Hvad er din virksomhed værd? Og han svarer selv: Ingenting, hvis der ikke er nogen der vil købe den,” siger Henrik Roed Hansen, partner i Beierholm.

Henrik Roed Hansen Beierholm

Svaret på ovenstående spørgsmål er mere nuanceret, og det handlede store dele af Henrik Roed Hansens indlæg på kurset om. Fordi der er mange elementer, der kan forøge værdien af virksomheden. Det kan afhænge af hvem, der ser på virksomheden, og det gør det noget ”fluffy”, som Henrik Roed Hansen udtrykte det.

Men det alle ser på er virksomhedens indtjening, cashflow, egenkapital, gæld og især ledelsen. Og så naturligvis – hvilke risici, der er i forbindelse med virksomhedens drift.  

Omdrejningspunktet på kurset var, hvordan man kunne gøre sin virksomhed mere værdifuld. Igen er svaret for de fleste umiddelbart meget enkelt: Sælge noget mere og tjene noget mere.

Men – for der er altid et men – så enkelt er det heller ikke. For der er også en række risici, som vi skal huske at tage med i betragtning. Og det glemmer mange virksomheder.

For med muligheder følger også risici.

”Det er vores erfaring, at danske virksomheder ikke er gode nok til at identificere risici. Mange undskylder sig med, at de har travlt med at drifte virksomheder, og at de ikke er så mange ansat. Men det er ikke en undskyldning for ikke at arbejde med strategi og risici,” siger Kenneth Hansen fra Sydbank.

Kort mellem succes og fiasko

Hvor langt er der fra succes til fiasko?

”Der er ekstremt kort, for der skal bare være en ting, der går galt, og så vælter hele korthuset. Det sker tit i virksomheder, hvor man glemmer at forholde sig til de risici, der er ved for eksempel, at ville vækste gennem at sælge mere,” siger Henrik Roed Hansen fra Beierholm.

Mange virksomheder arbejder med udvikling af nye produkter, der skal booste salget. Men det er ofte her, det går galt, fordi man glemmer at tage højde for en lang række risici.

Det kan være for høje udviklingsomkostninger, salgsindsatsen der fejler, at produktet er for dyrt at producere, eller organiseringen af væksten ikke er god nok.

Risici og muligheder

MEMarketing er en digital marketingvirksomhed med 3 år på bagen. Stifteren Mads Ellekær og Elias Sommerstedt sidder på forreste række i lokalet på Slotsbryggen 16. For dem er kurset en øjenåbner for vigtigheden af at arbejde strategisk med risici og muligheder.

MEMarketing

De arbejder med digital markedsføring, og her kunne de under kurset konstatere, at især to ting indebærer store risici for deres virksomhed. Det er AI (kunstig intelligens) og nye trends.

”Det var god timing for os at deltage i kurset. Vi havde ikke tænkt over, at vi kunne få brug for at arbejde strategisk med virksomhedens risici og muligheder. Vores branche bliver lige nu mødt af en række trusler, som indebærer store risici for os i fremtiden, hvis vi ikke forholder os strategisk til det. Samtidigt kan vi også konstatere, at ved at arbejde fokuseret med de væsentligste risici, kan vi vende dem til at blive strategiske muligheder for os,” siger Mads Ellekær.

Marketingbranchen har i de senere år oplevet store forandringer. Det er især de skærpede krav til brug af persondata og ændrede privatlivspolitikker, der har krævet meget arbejde.

”Hvis vi på et tidligere tidspunkt havde arbejdet mere strategisk med de omfattende ændringer af privatlivspolitikken, på flere sociale medier og hos Apple, havde vi nok fanget hvor omfattende det var. Det kom bag på os, hvor stort det var,” siger Elias Sommerstedt fra MeMarketing.  

Det gælder om at have en plan

Hvis vi vil vækste, skal vi altid have en plan. ”Tænk over om vækst altid skaber mere værdi”, lyder budskabet.

”Når virksomheder arbejder struktureret med strategi og forretningsplaner, viser undersøgelser, at overskuddet er to gange højere, end i de virksomheder der ikke gør det. Derfor er det vigtigt at arbejde med strategi og forretningsplaner, fordi det skaber mere værdi i virksomheden,” siger Kenneth Hansen fra Sydbank.

Risiko værktøj

På kurset blev deltagerne præsenteret for et strategiværktøj udviklet af Sydbank. Det fik deltagerne udleveret til at arbejde med i egen virksomhed. Allerede i løbet af kort tid blev der identificeret mange risici i deltagernes egne virksomheder, og det gav anledning til mange tanker og strategiske overvejelser.

En af deltagerne var Linda Kroeyer, der er COO på Granby Pack A/S i Nykøbing Falster, der er en af Danmarks største emballagevirksomheder. For Linda var det meget værdifuldt at deltage i kurset, og lære at arbejde strategisk med risici og muligheder i virksomheden gennem det udleverede strategiværktøj.

”Der har været et godt udbytte af kurset. Jeg vil tage det med hjem i virksomheden, og bruge det sammen med min ledelse og bestyrelse, for at sikre at vi bedømmer risici og muligheder på den samme måde. Det er vigtigt, at vi har samme billede af virkeligheden, så vi arbejder mod det samme mål,” siger Linda Kroeyer, COO Granby Pack.

Risici kan vendes til muligheder

Virksomhedsejere og iværksættere er enormt gode til at se muligheder, men glemmer ofte at arbejde med de risici, der er i og omkring virksomheden.  

”Det er vigtigt hele tiden at arbejde med virksomhedens risici og muligheder, da de forandrer sig hele tiden. Og når man arbejder strategiske med risici, så viser det sig ofte, at de kan vendes til muligheder,” siger Kenneth Hansen fra Sydbank.

Det kan stifteren af MEMarketing skrive under på. For han kan også se store muligheder i de risici, som lige nu er de væsentligste indenfor marketing. Nemlig AI, hvor kunstig intelligens gør sit hastige indtog, og forandrer markedet betydeligt.

”Det er jo engle og djævle i samme form. Det er store risici for os, men rummer samtidigt kæmpe muligheder for os,” siger Mads Ellekær.

Udgivet

2. maj 2023