Svendeprøve fremtidens arbejdskraft
Tilbage til oversigten

Trivslen skal styrkes hos lærlinge og elever

Langt over halvdelen af de unge, der begynder på et lærlinge- og elevforløb, mistrives. Nu skal et nyt initiativ sikre, at de forbliver i deres uddannelsesforløb med fornyet tro på fremtiden.

Gode erfaringer med korte, intense coachingforløb fra andre sektorer har affødt ideen til etablering af et lærlinge- og elevakademi på Lolland-Falster. Akademiet skal styrke alle typer elever og lærlinge og deres uddannelsesvirksomheder, så flere gennemfører uddannelsesforløbet.

For mange lærlinge og elever er mødet med arbejdsmarkedet en stor mundfuld, både fagligt, personligt og socialt. Derfor anvender akademiet velafprøvede teknikker og metoder, som skaber bevidsthed, indsigt og afklaring af den enkeltes ressourcer og egenskaber. Sidst i forløbet inviteres den lærlinge- og elevansvarlige fra virksomheden til en afsluttende seance, hvor elev eller lærling præsenterer sin egen ”personlige kontrakt” for fremtiden. Det er med til at sikre, at begge parter er klar til at indgå i et stærkt og givende samarbejde fremadrettet. 

”Når en lærling eller elev træder ind i en virksomhed med en gruppe sammentømrede kolleger, kan det være svært at navigere i. Faglig og personlig usikkerhed og manglende indsigt i egne kompetencer øger risikoen for frafald og mistrivsel. Med intense og inddragende camps kan vi ruste lærlingene og eleverne bedre til livet på arbejdsmarkedet”, siger Ulrik Lynge, der er uddannelsesleder, coach og ansvarlig for gennemførsel af den første camp.

For Guldborgsund Kommune er det vigtigt at kunne forsyne de lokale virksomheder med lokal og kompetent arbejdskraft og samtidigt sikre, at de unge mennesker får en god begyndelse på deres voksenliv.

John Brædder er formand for Udvalg for Erhverv og Udvikling samt 1. viceborgmester i Guldborgsund Kommune: ”Virksomhederne har brug for arbejdskraft nu og i fremtiden. Derfor er det en kæmpe udfordring og omkostning for erhvervslivet, når så mange elever og lærlinge mistrives. Det er en fælles udfordring, som vi sammen skal tage hånd om. Derfor bakker vi selvfølgelig op om initiativet.”

Allerede i slutningen af august begynder det første af to testinternater på to dage i en udendørs-camp i skoven ved godset Christianssæde. Den sidste del af forløbet finder sted i oktober. Planen er flere forløb i 2024 og 2025.

Bag initiativet står Uddannelse Danmark og Business Lolland-Falster, der håber på flere partnere og en tæt dialog og samarbejde med de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Mikkel Wesselhoff, adm. direktør i Business Lolland-Falster:

”Mange af vores medlemsvirksomheder oplever udfordringer hos deres lærlinge og elever, men står måske og mangler de rigtige redskaber til at støtte dem rigtigt. Nederlaget rammer begge parter hårdt, og derfor tøver vi ikke med at afprøve nye metoder til at forme fremtidens talenter og gerne i et tæt samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.”

Ulrik Lynge, der er ansvarlig for gennemførslen, har over 20 års erfaring med undervisning og coaching blandt ledere og medarbejdere i erhvervslivet og ikke mindst som motiverende mentaltræner for elitesportsfolk. Ulrik Lynge har desuden være tilknyttet det danske kokkelandshold og har igennem de sidste år været coach og mentaltræner for det danske Skills-landshold. 

Udgivet

27. maj 2024