Vinter på Lolland med vindmøller på snedækket mark
Tilbage til oversigten

Vinden er vendt i 2023

Jule og nytårshilsen fra adm. direktør Mikkel Wesselhoff, hvor han fremhæver at hele 2023 har været præget af positive nyheder om projekter og investeringer, der vil sætte tydelige spor langt ind i fremtiden.

Kære alle

Uanset hvilken retning jeg vender mig på Lolland-Falster, er vinden er vendt. Modvind er blevet til medvind, der skaber fremdrift, vækst og muligheder på Sydhavsøerne.

Vores region præges af betydelig investeringslyst, virksomheder med virketrang og et stærkt samarbejde og fællesskab mellem erhvervslivet og Lolland og Guldborgsund kommuner.

Folketingets beslutning om at bevare tunnelproduktionsområdet er en historisk beslutning, der vil forandre Lolland-Falster i mange år fremover og stimulere erhvervsudviklingen både her og i resten af Region Sjælland.

Hele 2023 har været præget af positive nyheder om projekter og investeringer, der vil sætte tydelige spor langt ind i fremtiden.

Den grønne gasledning er snart færdig, og erhvervsarealerne på Lolland og Falster er i høj efterspørgsel, hvilket tydeligt illustrerer Femern forbindelsens vækstpotentiale. Yderligere grønne investeringer i form af sol, vind, flere PTX-anlæg og CO2 lagring er på vej. Der bliver etableret biogasanlæg og der er ambitiøse planer om en stivelses- og proteinfabrik og detailområderne bliver udvidet. Turismen har både i 2022 og 2023 leveret den ene rekord efter den anden og vi oplever en stor investeringsinteresse både fra udenlandske og danske investorer.

De store milliardinvesteringer fylder naturligvis meget, men én ting vi ikke må glemme, er de mange tusind eksisterende virksomheder, som bidrager med arbejdspladser og dermed skatteindtægter til Lolland-Falster. Forbindelsen mellem disse mange små, mellemstore og store virksomheder er lige så klar som forbindelsen mellem den grønne gasledning og Femern Bælt.

De er muligvis ikke en del af verdenspressens fokus, men uden dem kunne det ikke lade sig gøre at udvikle vores region. For de udgør rygraden i vores regionale arbejdsmarked. De uddanner vores faglærte, og de tilbyder gode og trygge job, dér hvor folk bor. De er i høj grad forudsætningen for, at vi kan tiltrække flere – og fastholde den arbejdskraft, vi allerede har.

2023 slutter på toppen – og derfra tager 2024 over, hvor der bliver skruet endnu mere op for det hele og især for ambitionerne. Vi vil noget med Lolland-Falster og resten af verden vil noget med Lolland-Falster.

Glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Mikkel Wesselhoff, adm. direktør Business Lolland-Falster

Udgivet

20. december 2023