Tilbage til oversigten

127 år på bagen og klar til fremtiden

Skonnerten Johanne, der i en menneskealder har haft kajplads i Nakskov Havn, har med hjælp fra LAG Lolland-Falster taget et skridt ind i en ny fremtid, bl.a. til gavn for både nuværende og nye brugere af skibet.

“Vi har via LAG-midlerne fået en meget stor hjælpende hånd til at lave nogle opgraderinger ombord på skibet, som for de fleste af denne type skibe tager årevis at finansiere. Vi har haft fokus på skibets tekniske installationer samt på opgradering af komfort og mulighed for udvidelse af vinteraktiviteter”, fortæller skipper Veronica Damstrup Zaydel. Skonnerten, der er bygget i 1895, har fået bevilget 50% af udgifterne til et vintertelt og en række mekaniske og tekniske optimeringer af skibet. Teltet vil mindske behovet for vinterpleje og gøre det nemmere at foretage reparationer i vinterperioden, men det åbner også for nye aktiviteter ombord.

Gå til skonnert
“Vi håber at vi i løbet at den kommende sæson kan komme i mål med en ide, der skal bringe den lokale ungdom i spil ombord. Vi arbejder på at tilbyde, at man kan få mulighed for at ”gå til skonnert” som enhver anden fritidsaktivitet. Konceptet er under udvikling, men tanken er, at der skal skabes et rum for unge, der har lyst til at udvide deres horisont med maritime emner, prøve kræfter med vedligehold, sy en hængekøje, tage med på sommertogt eller måske bare være med til at drikke varm kakao og se julekalender i salonen en decemberdag”, siger skipperen.

De forskellige optimeringer af skonnerten skal også gøre det muligt at øge kapaciteten fra de nuværende 12 til 23 passagerer. På den måde kan skibet udvide sit repertoire af tilbud til borger, turister og erhvervsliv, som skal sikre skibet en økonomisk bæredygtig fremtid og dermed lokale arbejdspladser.

Skarpe krav til projektet
Skonnerten har fået tilsagn om et bidrag på i alt 400.000 kr. fra de såkaldte LAG-midler på betingelse af, at der investeres et tilsvarende beløb fra skonnertens egen økonomi. Claus Madelung, forretningsudvikler hos Business Lolland-Falster, har været behjælpelig med ansøgningsprocessen:.

“Vi har en virkelig velfungerende LAG-afdeling, hvor man får rigtig god hjælp og sparring, men som ansøger af midler skal man være opmærksom på, at pengene først udbetales, når projektet er helt gennemført og godkendt af Bolig- og Planstyrelsen”, siger Claus Madelung. Derfor er det vigtigt, at man har styr på, evt. i samarbejde med sin bank, hvordan man mellemfinansierer et LAG-projekt. I det hele taget skal man have vældig godt styr på papirarbejdet og projektledelsen i et LAG-projekt, fortæller han.

Ser frem til nye muligheder
“Skonnerten Johanne er et vigtigt aktiv for Nakskov Havn, og derfor vil LAG gerne støtte en udvikling, der gør det muligt at have plads til flere passager. Det styrker ikke blot erhvervspotentialet, men øger også den oplevelsesmæssige kvalitet “, siger Martin Tange, projektkoordinator, LAG Lolland-Falster. Fra årsskiftet skifter LAG Lolland-Falster i øvrigt navn til LAG Sydhavsøerne.

“Vi glæder os vanvittigt til at komme i gang, både med hele opgraderingen af skibet, men allermest til at kunne tilbyde vores gæster og de lokale unge nogle mindeværdige oplevelser ombord på Johanne”, siger skipper Veronica Damstrup Zaydel.

Johanne er en af Danmarks ældste og bedst bevarede skonnerter. Den tomastede skonnert blev bygget i 1895 og har hjemhavn i Nakskov. Johanne deltager i en række sejladser i Danmark, hvor man kan komme med ombord. Desuden inviteres til lokale arrangementer og ture, ligesom skonnerten kan lejes til særlige arrangementer for både private og firmaer.

Udgivet

23. januar 2023