Roer - Baltic Plant Solution
Tilbage til oversigten

Bio-testanlæg til 215 millioner på vej til Falster

Baltic Plant Solution planlægger at etablere Danmarks første og et af Nordeuropas største testanlæg for bioraffinering på Falster.

Lolland-Falster kan blive førende i verden på udvikling af plantebaserede produkter ved hjælp af avanceret bioraffinering.

Det er ambitionen bag Baltic Plant Solution, der planlægger at etablere Danmarks første og et af Nordeuropas største testanlæg for bioraffinering. Og den ambition er projektgruppen nu kommet tættere på at kunne realisere.

En ekspertgruppe slår i et feasibility studie fast, at der med fordel kan bygges et anlæg til test og udvikling af plantebaserede fødevarer og fødevareingredienser på Falster. Det skal placeres ved en af de to motorvejsafkørsler 43 eller 44 som en greenfield løsning – dvs at testanlægget etableres fra grunden i nye bygninger.

Det er projektet Baltic Plant Solution, der netop har modtaget resultatet af et omfattende feasibility studie, som NIRAS har gennemført. Projektgruppen består af Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund, Crispy Food, Nordic Sugar, Food and Bio Cluster Denmark og Business Lolland-Falster. Feasibility-studiet er udført som en del af det regionale fyrtårnsprojekt Biosolutions Zealand, hvor målet er at gøre Danmark til et globalt fyrtårn inden for biosolutions.

Studiet viser, at der er et stort behov for et stort testanlæg i Danmark og det vil koste knap 215 millioner kroner at etablere det i fuldt udbygget størrelse. Første fase af anlægget vil koste 130 millioner kroner at etablere.

Anlægget kan bygges i perioden 2024 til 2026, hvor det kan være klar til drift.

”Feasibilty studiet bekræfter, at der er store perspektiver i at etablere testanlægget, der både henvender sig til danske og udenlandske virksomheder. Efterspørgslen på plantebaserede fødevarer og produkter vil stige markant de kommende år, og derfor skal der gang i udviklingen af nye produkter basereret på biomateriale. Testanlægget kan blive en god forretning, der endnu engang sætter Lolland-Falster på det grønne verdenskort,” siger Steffen Lund, investeringschef Business Lolland-Falster.

Resultaterne af studiet blev præsenteret på et meget velbesøgt webinar 13. juni, hvor projektlederne Johannes Overgaard og Susanne Thybo Sønderby fra NIRAS præsenterede resultaterne og konklusionerne fra deres undersøgelse af, hvad der skal til for at etablere Danmarks første fuldskala testanlæg til raffinering af biomateriale samt sidestrømme og restprodukter til fødevarer og fødevareingredienser.

Testanlæg efterspørges

Formålet med Baltic Plant Solution testanlægget er at hjælpe de nye produkter det sidste stykke vej til kunderne ved at reducere risikoen for uforudsete overraskelser i processen. Desuden giver en afprøvning i fuld skala mulighed for at fremstille testproduktet i en mængde, der er relevant for næste led i værdikæden, dvs. salg eller videreforarbejdning og markedstest og initierende salg indtil et evt. nyt fuldskala-produktionsanlæg er etableret.

Testanlægget skal kunne bruges til flere formål. Det viser de svar som NIRAS har fået fra de virksomheder, der er blevet bedt om at komme med input til studiet.

”Der er stor interesse i markedet for testanlægget og mange ønsker til hvad det skal kunne. Det viser os, at der er brug for anlægget, og at vi skal tænke det bredere end vi først har gjort,” siger Steffen Lund.

Feasibility studiet foreslår, at der skal testes produktion indenfor i tre produktgrupper:

  • Ny grønne fibre udvundet fra biomateriale
  • Plantebaserede fødevarer og proteiner
  • Olier og smagsingredienser

Virksomheder, der er i gang med at udvikle nye plantebaserede produkter og fødevarer kan leje sig ind på testanlægget og gennemføre test og færdigudvikling af deres produkter i stor skala. Det skal sikre, at flere produkter bliver klar til at komme på markedet i fremtiden.

”Projektet har store perspektiver i forhold til fremtidens fødevareproduktion. Bioraffinering er en smart måde at bruge vores landbrugsarealer på fordi vi får mere ud af det samme areal på en mere klimavenlig måde. Vi kan få mere ud af biomassen end vi gør i dag samtidigt med at vi reducerer klimabelastningen, siger Steffen Lund.

Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund glæder sig over den spændende mulighed for at teste nye anvendelser af restprodukter i fuldskala.

”Det kan f.eks. være roetoppe, der bliver til fødevareprotein. Med en fuld-skala-test bliver man sikker på udstyr og økonomi, før der investeres i en ny fabrik. På sigt kan det blive en katalysator for en ny positiv udvikling i landdistrikter, hvor biomasse fra landbrug og fødevarevirksomheder giver grundlag for nye attraktive job og uddannelser, dér hvor biomassen gror,” siger Mette Jørgensen, projektkoordinator, Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund.

Projektgruppen Baltic Plant Solution arbejder nu videre og den vigtigste opgave bliver at skaffe finansiering til anlægget.

(Foto: Ingrid Riis)

Hent pressemeddelelse her

Udgivet

27. juni 2023