Tilbage til oversigten

Biofuel Technology undersøger etablering af halmbaseret biogasanlæg til 475 mio. kr.

Danskejede Biofuel Technology er i den indledende proces i forhold til at etablere et biogasanlæg i Lolland Kommune. Det vil i givet fald betyde en fordobling af biogasproduktionen i landsdelen. Anlægget kan stå klar i 2024-25 og vil skabe ca. 170 arbejdspladser.

”Vi ser ind i en meget nær fremtid, hvor Lolland Kommune ikke blot er storleverandør af sol- og vindenergi, men også af biogas. Vi er meget glade for at kunne byde Biofuel Technology velkommen til Lolland Kommune”, siger borgmester i Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen (Soc. Dem.).

Oplagt placering

”Lolland-Falster har landets største overskud af halm, og derfor er det oplagt netop her at etablere Danmarks første halmbaserede biogasproduktion. Dernæst er det afgørende for vores investering, at Lolland-Falster nu kobles på det nationale gasnet”, siger stifter og medejer Torben A. Bonde, Biofuel Technology.

I forvejen er der, som følge af den igangsatte gasledning, allerede planlagt tre biogasanlæg på Lolland-Falster. Biofuel Technology’s anlæg er projekteret til at have en kapacitet svarende til den samlede biogasproduktion fra disse tre anlæg og kan således fordoble den planlagte lokale produktion. Det vil i så fald betyde, at den samlede biogasproduktion på Lolland-Falster bliver 3-4 gange større end det forventede lokale gasforbrug.

Garanti for grøn gas

”Det betyder, at der bliver produceret så meget biogas på Lolland-Falster, at de lokale virksomheder, som har brug for gas i deres produktion, ikke på noget tidspunkt får behov for at supplere med naturgas. Vi kan give garanti for grøn gas, og det er et vigtigt parameter i tiltrækningen af virksomheder. Derudover bidrager vi samtidig til større dansk og europæisk uafhængighed af russisk og fossil gas”, siger investeringschef i Business Lolland-Falster Steffen Lund.

Udover biogas vil anlægget også producere gødning af restmaterialet. Anlægget ventes at stå klar til drift i 2024-25 med forventet byggestart i 2022-23. Det tidsmæssige forløb afhænger af indgåelse af endelig aftale om køb af erhvervsjord, opnåelse af myndighedernes godkendelse af lokalplan samt VVM og etableringen af gasledningen til Nakskov.

Udvikler biogasanlæg i hele verden

Biofuel Technology forventer sammen med investeringspartnere at investere i alt 475 mio. kr. i etableringen af biogasanlægget og tre tilknyttede halmstationer. Virksomheden udvikler biogas- og biofuelanlæg i et tæt samarbejde med andre udviklingspartnere og investorer. Aktuelt arbejdes der med projekter i Danmark, EU og Australien sammen med forespørgsler fra Canada, Indien og andre områder.

Stifter og medejer af Biofuel Technology Torben A. Bonde er blandt oplægsholderne, når Business Lolland-Falster fredag den 16. september afholder konferencen “Lolland-Falster og de grønne milliarder” med deltagelse af bl.a. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Udgivet

15. september 2022