Kristina Rasmussen

CASE: Damernes og Herrernes Frisør

Kristina fik hjælp til at skære igennem


Opgave

Indehaveren af Damernes og Herrernes frisør i Nakskov ønskede at udvikle sin forretning. Hun savnede indspark og sparring til processen og havde overvejet en professionel bestyrelse, da en bekendt foreslog at tage kontakt til Business Lolland-Falster.

Løsning

Business Lolland-Falster trådte ind som sparringspartner på en ny butiksindretning, der skabte mulighed for at indrette en separat afdeling med salg af tøj som supplement til frisørsalonen. Desuden fik indehaveren rådgivning om indkøb af inventar samt indretning af facadevindue.

Resultat

Frisørsalonen fremstår moderne og imødekommende til glæde for både kunder og medarbejdere. Med en ny tøjafdeling i salonen er der skabt en ny service for frisørkunderne, der samtidig har potentiale til at øge den samlede omsætning. 

Damernes og Herrernes Frisør i Nakskov
Damernes og Herrernes Frisør i Nakskov
Damernes og Herrernes Frisør i Nakskov

Derfor hjælper vi

En sund og aktiv detailhandel er rygraden i bymiljøerne. De skaber arbejdspladser, men også oplevelser i byrummet. Virksomheder med fysisk kundebetjening har i årevis skullet forholde sig til stadigt flere udfordringer såsom onlinehandel, Covid-19 restriktioner, energikrise og inflation. Derfor prioriterer vi højt at hjælpe de virksomheder, der viser mod og evne til at udvikle sig.

Vil du vide mere?