Hvedemark tæt på

CASE: Dansk Biokemi

ETABLERING I DANMARKS STÆRKESTE LANDBRUGSREGION


Opgave

Dansk Biokemi ønskede at etablere et stort hvederaffinaderi (300.000 tons) i Danmark. Anlægget udgør et enormt potentiale for lokal og national reduktion af CO2-udledning samt en mærkbar effekt på jobskabelse og erhvervsaktivitet.

Løsning

Business Lolland-Falster udarbejdede en udviklingsplan for virksomhedens potentielle investering på Lolland-Falster, hvor særligt landsdelens grønne profil blev betonet. Som en del af processen blev der foretaget en afklaring af virksomhedens behov for fysisk placering, arealstørrelse samt tilgængelighed af råvarer, energi og proces-ressourcer. Business Lolland-Falster arrangerede desuden personlige møder med myndighedsrepræsentanter og
investorer.

Resultat

Dansk Biokemi skrev kontrakt på etablering af et hvederaffinaderi på havnen i Nakskov med en planlagt anlægssum på 3,2 mia. kr. og en forventning om 100 nye arbejdspladser.

Kran i Nakskov Havn

“Man tager jo ikke let på, hvor man placerer en investering på mere end 3 mia. kr., så vi havde ret store krav til at kunne få sikre og præcise informationer. Og dem fik vi til fulde indfriet med Business Lolland-Falsters tilgang.”

– Kristian Bennetsen, Director

Vindmølle på mark

Derfor hjælper vi

Tiltrækningen af et milliardprojekt med fokus på grøn omstilling er et hurtigt og yderst positivt resultat af det arbejde, der har været lagt i at skabe velvilje i Folketinget og regeringen for etablering af en gasledning til Lolland-Falster. Det er en kraftig understregning af Lolland-Falsters bæredygtighedsprofil og status som stærk og innovativ landbrugsregion.

Vil du vide mere?