SEW NORTH FILTRATION - gruppe af filtre set oppefra

CASE: SEW North Filtration

SPARRING, MATCH OG GLOBALT
POTENTIALE


Opgave

S.E.W. North Filtration producerer løsninger til filtrering og rensning af luft til et stort og voksende globalt marked. Virksomheden kom til Business Lolland-Falster for at få hjælp til en markant opskalering af produktionskapaciteten, hvilket kræver flere ansatte og et optimeret produktionsapparat.

.

Løsning

Via en række støtteordninger sikrede Business Lolland-Falster, at S.E.W. North Filtration kunne få tilskud til et forløb med en HR-konsulent samt kurser i Lean-metodikken. Desuden fik virksomheden adgang til ekspertrådgivning fra Teknologisk Institut, hvilket gjorde det muligt at designe en ny produktionslinje i et virtuelt 3D-miljø. Business Lolland Falster hjalp endvidere virksomheden med på at udpege en egnet byggegrund samt vejledte omkring byggetilladelse og miljøgodkendelse.

Resultat

S.E.W. North Filtration igangsatte byggeri af et nyt robotdrevet produktionsanlæg i Maribo Erhvervspark. Anlægget, der er det første af sin art i Danmark, femdobler virksomhedens hidtidige produktionskapacitet. Business Lolland-Falster har tidligere inviteret virksomheden på studietur til robotmesse, og inspiration herfra har haft afgørende indflydelse på virksomhedens udvikling.

”Det har været en kæmpe gevinst at have Business Lolland-Falster med på sidelinjen og have muligheden for at trække på deres netværk. Det har gjort, at vi har kunnet holde fokus 100% på virksomhedens visionsplan.”

Jacob Jacobsen, General Manager

SEW NORTH FILTRATION - medarbejder samler et filter

Derfor hjælper vi

Lokale virksomheder, der leverer produkter og løsninger til et globalt vækstmarked, udgør et stort potentiale for at skabe arbejdspladser. Ny teknologi, herunder robotteknologi, repræsenterer markante udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder. Det er essentielt at være blandt de første i branchen til at udnytte de nye teknologier, ligesom det kan være fatalt at blive blandt de sidste. Derfor er det afgørende, at virksomhederne på Lolland-Falster har adgang til viden, inspiration og ekspertbistand, som understøtter deres udviklingspotentiale.

Vil du vide mere?