Energinet Lolland
Tilbage til oversigten

Energinet udvider kraftigt på Lolland-Falster

Den store produktion af grøn strøm fra sol og vindparker på Lolland-Falster med størst produktionsoverskud på Lolland har sat statslige Energinet på overarbejde. De er nu i gang med en udbygning af transmissionsnettet i landsdelen for 2 milliarder kroner.

Den grønne omstilling har vendt elnettet på hovedet og det har sat Energinet på overarbejde. Der skal bygges mange nye højspændingsstationer og trækkes kilometervis af kraftige el-kabler i jorden for at transportere den stadigt større og konstant stigende produktion af grøn strøm fra sol og frem til forbrugerne.

Lolland-Falster er i allerede i dag storproducent af grøn strøm fra vind og sol, og produktionen bliver forøget betydeligt i de kommende år med etablering af nye solcelleparker. Udfordringen er at elnettet ikke er bygget til at transportere så store mængder strøm og det sætter en stor begrænsning for den grønne omstilling.

”Elnettet er bygget til en anden forbrugs- og produktionsmodel end det vi står over for nu. Før lå produktionen på centrale kraftværker tæt på hvor forbruget var. Strømmen blev sendt ud til landområderne, hvor der var et mindre forbrug. Nu er det hele vendt på hovedet, hvor produktionen bliver etableret ude i landområderne og skal transporteres ind til byerne, hvor det store forbrug er og så videre til udlandet,” siger Carsten Højbjerg, projektleder Energinet.

Han er projektleder på flere af de store udbygningsprojekter på Lolland-Falster og Business Lolland-Falster mødte ham i begyndelsen af januar på en snedækket og frostkold byggeplads ved Nebbelunde lidt nord for Rødby. Eller på Rødby-stationen som Energinet kalder den kommende højspændingsstation, de er i gang med at bygge.

”Her i Rødby skal vi have tilsluttet to solcelleparker, som bliver bygget her på Lolland i de kommende år. I Gloslunde har vi yderligere en solcellepark, der skal på nettet og så skal vi have etableret elforsyning til Femern tunnelen,” siger Carsten Højbjerg.

Udover den store produktion af grøn strøm, der skal transporteres, skal Femern-tunnelen også tilsluttes elnettet, så tunnelen kan forsynes med grøn strøm.

Energinet er i gang med 5 store udbygningsprojekter af elnettet på Lolland-Falster og Sydsjælland for samlet 2 milliarder kroner for at sikre at den grønne strøm kan blive transporteret ud til forbrugerne.

Projektet, som vi besøger sammen med Carsten Højbjerg, har navnet ”Netforstærkning Lolland” – og er et af de større projekter Energinet er i gang med. De er i gang med at bygge tre nye højspændingsstationer i Gloslunde, Rødby og Femern (Rødbyhavn) og de skal lægge 32 km nye elkabler i jorden mellem Femern (Rødbyhavn) og højspændingsstationen Vestlolland ved Nakskov.

Frem til sommeren er det anlæg af højspændingsstationer, der er i gang. Derefter skal høj- og lavspændingsudstyr monteres og der skal trækkes kabler. Det er planen at det hele skal være i drift medio 2025.

Udvider transmissionsnettet

Det er transmissionsnettet – eller det vi kan kalde for de store el-motorveje – som statslige Energinet har ansvaret for og er i gang med at udvide. Det øvrige elnet – det vi kan kalde for alle de lokale veje – er distributionsnettet og her er det Cerius, der har ansvaret på Lolland-Falster. Cerius er ejet af Andel.

”Der er gang i en rivende udvikling, som ikke bare vender hele elnettet på hovedet, men også medfører behov for meget kraftigere forbindelser. Der er en meget stor produktion fra vindmøller og solceller på vej på Lolland-Falster og også Sydsjælland. Meget af det skal fremover transporteres mod København eller til udlandet. Fra at være et mindre forbrugsområde bliver Lolland-Falster og Sydsjælland et stort produktionsområde af grøn strøm,” siger projektleder Carsten Højbjerg fra Energinet.

Mange projekter i gang

Udover projektet på Sydlolland skal Energinet også i gang med etablere et nyt 132kV jordkabel mellem Rødby og Nørre Radsted ved Sakskøbing, hvor der bygges en ny højspændingsstation. Fra Nørre Radsted skal de eksisterende højspændingsledninger erstattes med kabler i jorden op til en ny højspændingsstation i Orehoved. Desuden skal søkablet under Guldborgsund udskiftes med et nyt. Det eksisterende søkabel er fra 1974 og er ifølge Energinet udtjent.

På trods af den store udbygning og forstærkning af elnettet på Lolland-Falster ved Energinet allerede nu, at det ikke er tilstrækkeligt. Det fremtidige forbrug af VE strøm forventes at blive firdoblet i 2050.

”Det kan det nuværende elnet slet ikke håndtere. Så vi står over for massive udbygninger af elnettet de kommende 10 til 15 år,” siger Carsten Højbjerg.

Klima- energi og forsyningsministeren har i slutningen af 2023 godkendt at Energinet sætter gang i arbejdet med en samlet plan for elnettet på Sjælland og Lolland-Falster – et projekt der har fået titlen ”Grønt elnet til Sjælland og Lolland/Falster”. Målet er ifølge Energinet at skabe en overordnet fremtidssikret løsning, der kan sikre transport af den forventede store produktion af grøn strøm fra Lolland-Falster og Sydsjælland til de store forbrugsområder nordpå.

Nyt syn i landskabet

Energinet har indtil videre planlagt 5 nye højspændingsstationer på Lolland-Falster samt udvidelse af den eksisterende højspændingsstation ved Eskilstrup på Falster. Derfor bliver synet af flere højspændingsstationer noget vi skal vænne os til som en nødvendig konsekvens af den grønne omstilling.

”Der skal bygges betydeligt flere af den her type af stationer og eksisterende stationer skal opgraderes, for at opsamle lokal produktion og vedvarende energi primært fra solceller, men også vindmøller på land, ”siger Carsten Højbjerg fra Energinet.

Udgivet

8. februar 2024