Grøn Gas Lolland Falster
Tilbage til oversigten

Gasledning trukket under Grønsund

Efter 10 dage mødte de to boremaskiner hinanden under Grønsund og 2 km gasrør kunne trækkes igennem som en del af etableringen af Grøn Gas Lolland-Falster rørledningen.

Grøn Gas Lolland-Falster rørledningen er kommet et stort skridt videre og er nu trukket under Grønsund mellem Farø og Falster. Samtidigt er gasledningen lagt i jorden på den nordlige strækning fra Nørre Alslev på Falster og Everdrup på Sydsjælland.

Den vanskelige del af projektet med at komme under Grønsund fra Farø og ind på Falster under Sortsø Fredskov tog 10 dage. To boremaskiner begyndte at bore fra hver sin side. Den ene fra Farø og den anden fra Falster.

Efter 10 dages boring mødte de hinanden på den knap to kilometer lange underboring, og næste skridt var at føre gasrøret igennem.

Det lange gasrør var svejset sammen på det nordlige Falster til en længde på over to kilometer og blev trukket igennem boringen, som er lavet helt ned til 80 meter under havets overflade. Ved at svejse et øje fast i den ene ende blev røret herefter trukket igennem det nyborede hul.

Rørtrækningen begyndte klokken 04.00 om morgenen og var afsluttet ved midnatstid.

 ”Det er et kompliceret arbejde at lave så lang en underboring, hvor to maskiner skal møde hinanden. Vi er glade for det veludførte arbejde,” siger projektchef Claus Poetzsch fra Energinet.

Energinet har ansvaret for strækningen fra Nørre Alslev på Falster til Everdrup på Sydsjælland. Evida har ansvaret for den øvrige del af Grøn Gas Lolland-Falster.

Energinet og Evida samarbejder om at anlægge den i alt 115 kilometer lange gasrørledning, der skal forbinde Lolland-Falster med det øvrige gasnet.

Boringen under Grønsund er den længste af i alt tre underboringer, der skal foretages i arbejdet med Grøn Gas Lolland-Falster.

“Vi har boret helt ned til 80 meter under havets overflade. Det er et kompliceret arbejde at lave så lang en underboring, hvor to maskiner skal møde hinanden,” siger projektchef Claus Poetzsch.

Strækningen under Grønsund er blevet ekstra lang, da boringen begynder et godt stykke inde på Falster-siden for at undgå at rydde et skovområde, så røret i stedet for løber under skoven.

“Det var en kæmpe milepæl for projektet. Når vi er færdige ved Grønsund, går arbejdet videre på de næste underboringer med først Færgestrømmen melem Sjælland og Farø og sidenhen Guldborgsund. Grønsund var den længste og mest vanskelige strækning, og derfor er vi glade for det veludførte arbejde”, siger Claus Poetzsch.

Udover at der arbejdes på de tre farvandskrydsninger, skrider anlægsarbejderne på landdelen også planmæssigt frem.

På den nordlige strækning mellem Nørre Alslev på Falster og Everdrup på Syd Sjælland, er anlægsarbejderne så fremskredne, at stort set alle rør er lagt op i traceet og svejset sammen.

Nord for Nørre Alslev er reetablering af markerne begyndt og jorden leveres tilbage til landmændene.

På Lolland og Falster kører anlægsarbejderne på alle tre del strækninger efter planen og befinder sig i forskellige stadier mellem: muldafrømning i traceet, opstrengning af rør, udgravning af rørgrav, svejsning til ilægning af de sammensvejsede rør i rørgraven.

Udgivet

27. juni 2023