Tunnelproduktionsområdet Rødbyhavn
Tilbage til oversigten

Historisk beslutning for Lolland-Falster

Et stort flertal i Folketinget vedtog 14. december 2023 at det store tunnelproduktionsområde ved Rødbyhavn skal bevares. Det er en historisk beslutning, der vil forandre Lolland-Falster de næste mange år.

Et bredt flertal i Folketinget har i dag besluttet at tunnelproduktionsområdet ved Rødbyhavn bliver gjort permanent. Dermed er der skabt grundlag for fastholdelse af såvel erhvervsaktivitet samt op imod 1000 arbejdspladser, når det sidste tunnelelement er støbt til Femern tunnelen.

Reaktionerne fra landsdelens erhvervsliv og borgmestre er præget af stor begejstring, hvor det fremhæves at det er en historisk dag for Lolland-Falster og en vigtig beslutning for Danmark. Folketingets beslutning vedrører bevarelsen af produktionsfaciliteter, havn, baglandsområde og boligområdet ved Femern byggepladsen ved Rødbyhavn på Lolland.

Mikkel Wesselhoff, adm. direktør Business Lolland-Falster:

Det er en beslutning, der vil forandre Lolland-Falster de næste mange år. Vi fastholder en erhvervsaktivitet, der giver job til mere end 1000 medarbejdere, og den bliver derfor en katalysator for erhvervsudviklingen på såvel Lolland-Falster som i resten af Region Sjælland. Udover den store betydning for beskæftigelsen og erhvervsudviklingen, vil den give øget bosætning på Lolland-Falster. Der kommer nye permanente muligheder for job og uddannelse, og flere vil flytte til området. Med beslutningen har Folketinget sikret de nationale forsyningskæder til kritisk infrastruktur indenfor såvel den grønne omstilling som store anlægsprojekter.

Holger Schou Rasmussen, borgmester Lolland Kommune:

Først og fremmest en stor tak til Folketinget for at sende denne tidlige og yderst velkomne julegave til Lolland-Falster. Den har længe stået på ønskesedlen og det er en beslutning, der kommer til at skabe masser af varige og gode arbejdspladser på Lolland. Danmark kommer til at mangle havnekapacitet og baglandsarealer, når offshore-industrien vokser, og set i det lys er det en klog beslutning med store perspektiver at bevare såvel produktionsfaciliteterne, den moderne havn samt hele baglandsarealet.

Når fabrikken bliver bevaret, bliver den en af de største arbejdspladser i kommunen og derfor skal vi tidligt i gang med at finde ud af hvordan vi får størst udbytte og værdi af, at så stor en arbejdsplads på Lolland gøres permanent, og det arbejde er vi allerede gået i gang med.

Simon Hansen, borgmester Guldborgsund Kommune:

Det er en gamechanger af de helt store, som Folketinget i dag har sendt til Lolland-Falster og det siger jeg tusind tak for.  Det er en gylden mulighed for Lolland-Falster og beslutningen vil have stor positiv indflydelse på hvordan landsdelen udvikler sig de næste mange år med vækst i form af nye arbejdspladser, øget tilflytning og øget fokus på uddannelse. En virksomhed af den størrelse vil give mere vækst og velstand, og det vil styrke vores kommunale velfærd betydeligt.

Jakob Søndergaard Nielsen, formand DI Lolland-Falster:

Permanentgørelse af tunnelelementfabrikken er et meget vigtigt skridt på vejen mod fremtidige mega infrastruktur projekter i hele Øresundsregionen samt mulighederne for den grønne industris adgang til erhvervsarealer og havne anlæg i de størrelser, som de i fremtiden får brug for. Permanentgørelsen er ligeledes meget vigtig for hele områdets udvikling og muligheder for at tiltrække og fastholde de arbejdspladser, der allerede nu er til stede ved Femern byggeriet. DI Lolland-Falster ser nu frem imod det arbejde der kommer med at realisere de muligheder dagens beslutning giver os. 

Udgivet

14. december 2023