Vækst på Lolland-Falster
Tilbage til oversigten

Konference om velstand og velfærd på Lolland-Falster

Business Lolland-Falster og Dansk Erhverv inviterer til konference, hvor de nationale og globale udfordringer bliver diskuteret i en lokal kontekst. Hvordan går velstand og velfærd hånd i hånd på Lolland-Falster og hvilke muligheder for løsninger kan der skabes i tæt samspil mellem det private og offentlige?

Hvordan får vi skabt en bæredygtig økonomisk vækst på Lolland-Falster, der kan styrke vores fælles velfærd?

Det spørgsmål sættes til debat 14. november, hvor Business Lolland-Falster og Dansk Erhverv i samarbejde med Folketidende Gruppen har arrangeret en konference for at sætte fokus på fremtidsperspektiverne for udvikling af velstand og velfærd på Lolland-Falster.

”Formålet med konferencen er at starte en samtale om, hvordan vi skaber en bæredygtig økonomisk vækst på Lolland-Falster, der kan sikre grundlaget for, at vi kan styrke landsdelens samlede udvikling og økonomi, så det er et godt sted at bo og drive virksomhed. Velstand er forudsætningen for velfærd og derfor har vi brug for løsninger, der kan bidrage til yderligere vækst på Lolland-Falster,” siger adm. direktør Mikkel Wesselhoff, Business Lolland-Falster.

Der kommer oplæg fra Guldborgsunds borgmester Simon Hansen, Regionsrådsformand Heino Knudsen, formand for Business Lolland-Falster Kim Rahbek Hansen og adm. direktør Brian Mikkelsen og cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv. Konferencen afsluttes med en paneldebat mellem alle oplægsholderne, hvor Folketidende vil moderere debatten.

De vil alle give deres bud på hvordan vi får skabt grobund for at Lolland-Falster er i fortsat fremdrift.

Dansk Erhverv er med til at arrangere konferencen, og adm. direktør Brian Mikkelsen ser frem til at deltage.

”Det er meget vigtigt, at erhvervslivet har det godt. For har virksomhederne det godt, så skaber de arbejdspladser, velstand og velfærd. Alle vinder, når erhvervslivet, politikere og borgere samarbejder. Jeg ser virkelig frem til konferencen, hvor vi alle kan blive klogere på alt det, som vi kan gøre for sammen at løfte Lolland-Falster endnu mere,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Lolland-Falster er i positiv udvikling, når det handler om erhvervsudvikling. I første halvdel af 2023 er det lykkedes at tiltrække private erhvervsinvesteringer for 1,5 milliarder kroner til Lolland-Falster, og der er yderligere på vej. Siden januar 2022 er antallet af lokale arbejdspladser vokset med knap 2.000. Samlet er der planlagt private investeringer for mere end 15 milliarder kroner de kommende år og dertil kommer de milliardstore offentlige investeringer til Femern tunnel, højhastighedsjernbane, ny Storstrømsbro og udvidelse af elnettet.

Alligevel er kommunernes økonomi udfordret. Virksomhederne mangler arbejdskraft og samfundet står overfor store udfordringer på klima- og energiområdet, ressourceknaphed og uro i verden omkring os.

”Derfor skal vi finde løsninger, der kan skabe en bæredygtig udvikling. Det har vi gode muligheder for at gøre gennem et tæt samarbejde mellem erhvervslivet og kommunerne: Hvilke løsninger ligger foran os som vi skal tage fat på?” siger Mikkel Wesselhoff, adm. direktør Business Lolland-Falster.

Program for konferencen:

8.30 Morgenmad og registrering

9.00 Velkomst

Adm. Direktør Mikkel Wesselhoff, Business Lolland-Falster

09.05 Lolland-Falster på vækstsporet

Bestyrelsesformand Kim Rahbek Hansen, Business Lolland-Falster

09.15 Den økonomiske situation, hvordan påvirker det virksomhederne?

Cheføkonom Tore Stramer, Dansk Erhverv

09.40 Det er nu, vi skal handle!

Adm. Direktør Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv

10.00 Region Sjælland, udfordringer og muligheder

Regionrådsformand Heino Knudsen Region Sjælland

10.15 Lolland-Falster, udfordringer og muligheder.

Borgmester Simon Hansen, Guldborgsund Kommune

10.30 Løsningskataloget – Paneldebat med

  • Adm. Direktør Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv
  • Regionrådsformand Heino Knudsen, Region Sjælland
  • Borgmester Simon Hansen, Guldborgsund Kommune
  • Bestyrelsesformand Kim Rahbek Hansen, Business Lolland-Falster

Udgivet

10. oktober 2023