Tilbage til oversigten

Lolland-Falster har det godt

Konference satte gang i debatten om hvordan der skabes yderligere vækst og velstand på Lolland-Falster. Hovedbudskabet var at Lolland-Falster har det godt, men kommunerne har det mindre godt.

Tirsdag 14. november lød startskuddet til den store samtale om hvordan vi skaber vækst og velstand på Lolland-Falster. Det skete på en yderst velbesøgt konference med 120 deltagere på GuldBoSund som Business Lolland-Falster havde arrangeret i samarbejde med Dansk Erhverv og Lolland-Falsters Folketidende.

Hovedtaler var Brian Mikkelsen, adm. direktør fra Dansk Erhverv:

“Jeg er helt vild med initiativet og konferencen viser de kæmpe muligheder, der er på Lolland-Falster, så jeg er meget positiv efter i dag. Jeg tager hjem til København med gode indtryk, og vi skal bruge flere kræfter i Dansk Erhverv på at se på de muligheder, der er på Lolland-Falster og det er ikke kun på de traditionelle områder som handelsliv og turisme, men også på de andre områder.”

Konferencen havde tre budskaber:

  1. Det går godt for erhvervslivet på Lolland-Falster
  2. Det går mindre godt for kommunerne
  3. Den demografiske udvikling giver mangel på arbejdskraft og pres på den kommunale velfærd

Mikkel Wesselhoff, adm. direktør Business Lolland-Falster:

”Det er væsentligt for os at sætte en dagsorden, der handler om at velstand i form af arbejdspladser, virksomhedernes vækst og økonomiske værdiskabelse, går hånd i hånd med den velfærd kommunerne skal tilbyde i form af borgernær velfærd. Det er hinandens forudsætninger. Skatteindtægter er en forudsætning for at der kan tilbydes tilstrækkelig borgernær velfærd.”


Stærkt mindset på Lolland-Falster

Regnvejr og strid blæst udenfor – solskin og medvind indenfor.

Modsætningen kunne ikke være større denne tirsdag 14. november, hvor den store samtale om hvordan vi skaber vækst og velstand på Lolland-Falster var sat på dagsordenen på en yderst velbesøgt konference, som Business Lolland-Falster havde arrangeret i samarbejde med Dansk Erhverv og Folketidende Gruppen. 120 deltagere var på plads i konferencelokalet på GuldBosund.

Formand for Business Lolland-Falster Kim Rahbek Hansen satte scenen til den store samtale om hvordan der skabes mere vækst og dermed mere velstand på Lolland-Falster.

”Vi har et stærkt mindset på Lolland-Falster. Vi har samlet set 100 milliarder kroner i investeringsprojekter på Lolland-Falster i løbet af de næste 4-5 år. Så vinden er vendt og medvinden vil give os fremdrift og vækst de kommende år,” slog en optimistisk Kim Rahbek Hansen fast.

Konferencen bød på indlæg fra Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer, Adm. direktør Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv, Regionsformand Heino Knudsen fra Region Sjælland og Guldborgsunds borgmester Simon Hansen.

Vækst skaber velfærd

Gennemgående for alle oplæg var, at det går godt på Lolland-Falster for erhvervslivet og at der er udsigt til yderligere vækst de kommende år, hvor det især er Femern Bælt forbindelsen og den grønne omstilling der er de helt store gamechangere for Lolland-Falster.

Det er virksomhederne, der skaber den velstand, der er forudsætningen for velfærdssamfundet.

Brian Mikkelsen, adm. direktør Dansk Erhverv:

”Vækst og velstand er hinandens forudsætninger. Det er erhvervslivet, der tjener pengene til den velfærd vi har i dag. Vores største udfordring er at virksomhederne allerede nu mangler arbejdskraft og det bliver meget værre i fremtiden. Vi står overfor en massiv demografisk udfordringer, hvor der i fremtiden vil være markant færre til rådighed på arbejdsmarkedet. Det gælder også på Lolland-Falster, hvor den demografiske udvikling vil slå hårdt igennem og give mangel på arbejdskraft. Derfor skal vi have fokus på hvordan vi får mere international arbejdskraft til Danmark,” siger Brian Mikkelsen.

Økonomisk overskyet

I tråd med det meget efterårsagtige vejr gav cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv en aktuel gennemgang og status på den økonomiske udvikling lige nu. Budskabet var klart.

”Økonomien vender nu og de seneste BNP tal viser, at Danmark er i teknisk recession. Dansk økonomi har fart på, men den indenlandske økonomi er på vej ned i gear. Vi ser regionale forskelle, og det er i Novo land opsvinget er lige nu. Men vi ser ind i en periode med lav vækst, stigende ledighed og faldende beskæftigelse,” sagde Tore Stramer.

Dog uden at hive dommedagshammeren frem, da dansk økonomi klarer sig fornuftigt. Inflationen er på rekordtid faldet igen til næsten nul og ifølge Tore Stramer ser vi ind i en hurtig genopretning af reallønsfaldet, der vil gavne folks købekraft.

Tore Stramer Dansk Erhverv

Største fare i horisonten er den høje rente, som for alvor vil slå igennem til næste år på boligejernes økonomi og her forudser Dansk Erhvervs cheføkonom at vi vil se en mere tydelig krise.

”Vi skal vænne os til en længere periode med relativt højere renter end vi har set de seneste 10 år,” sagde Tore Stramer.

Cheføkonomen slog i sin gennemgang fast, at det er den internationale arbejdskraft, der har drevet væksten i beskæftigelsen.

Femern forbindelsen er gamechanger

Gang på gang blev Femern Forbindelsen fremhævet som Lolland-Falsters største gamechanger.

Mikkel Wesselhoff, adm. direktør Business Lolland-Falster:

”Jeg oplever en optimisme fra Regionen, fra kommunen, fra Dansk Erhverv og fra vores medlemmer i Business LF. Det handler om at de ting vi står overfor med Femern Bælt og alle de afledte effekter, grøn omstilling, fødevarer og ny industri, giver optimisme. Folk tror på området, og der er tillid til at Lolland-Falster indenfor en årrække løfter sig og får skabt de arbejdspladser, der skal til for at skabe balance mellem velstand og velfærd.

Heino Knudsen, regionsrådsformand Region Sjælland:

”Det er vigtigt at holde fast i at vækst og velstand hænger sammen og er hinandens forudsætninger. Vi har så store styrker på Lolland-Falster, at vi også kommer til at tage vores del af den vækst, der ligger uden for vores grænser – i Tyskland eller nord for Farøbroerne. Og uanset om man som virksomhed lægger sig ved motorvejen i Nørre Alslev eller Maribo, ligger man centralt i Europa. Med Femern-forbindelsen kommer vi til at ligge lige i smørklatten.”

Kommuner er presset på velfærden

Alt imens det går godt i erhvervslivet med udsigt til 100 milliarder kroner i investeringer de kommende år, så er kommunerne på Lolland-Falster presset på økonomien og det går ud over kernevelfærden. Det er især den såkaldte demografiske udvikling, der er den store udfordring.

Og det er den største udfordring i Europa og i Danmark og i særdeleshed på Lolland-Falster: Der bliver flere ældre og færre i den arbejdsduelige alder.

På europæisk plan bliver der frem mod 2050 45 millioner færre i alderen 20-69 år, og udviklingen slår også igennem i de lokale kommuner. Frem mod 2040 vil der i Guldborgsund Kommune blive 4.300 færre i den nævnte alder, mens Lolland Kommune ifølge prognoserne vil miste 4.500. Det viser en analyse Dansk Erhverv har lavet.

Mangel på Arbejdskraft

Brian Mikkelsen, adm. direktør Dansk Erhverv:

”Vi kommer massivt til at mangle hænder i Danmark. Hvis ikke man gør noget, bryder den offentlige sektor sammen. Og den private sektor bryder sammen.”

I Guldborgsund Kommune er indbyggertallet svagt faldende, andelen af ældre borgere vokser og der er en større del af de ældre, der har et plejebehov. Og kommunen har flere borgere med komplekse problemstillinger, der kræver store ressourcer.

Simon Hansen

For borgmester Simon Hansen er det glædeligt at kunne konstatere, at det går godt på Lolland-Falster. Men han kan også konstatere, at det kan være svært for den enkelte borger at forstå, at den velfærd de fik i går, kan de ikke få i morgen.

Simon Hansen, borgmester Guldborgsund Kommune:

”Der er masser af vækst og potentialer på Lolland-Falster, men vi er udfordret på velfærden. Lolland-Falster har det godt, men det står værre til med kommunerne. Presset på velfærden er vores største udfordring. I næste års budget har vi måttet flytte 110 millioner kroner fra det normale velfærdsområde og over på det specialiserede område, hvor udgifterne hele tiden stiger. Vi tror på fremtiden, men vi kan ikke blive ved med at gøre som vi plejer at gøre. Vi er på jagt efter nye løsninger.”

Brian Mikkelsen, adm. direktør Dansk Erhverv:

”Det er jo et skisma, for det går godt økonomisk í erhvervslivet. Det skal vi have konverteret til at der er flere der vil bosætte sig på Lolland-Falster og at der er flere der vil investere og det vil skabe endnu mere optimisme.”

Mangel på arbejdskraft

Det er især manglen på arbejdskraft, der giver udfordringer i fremtiden og her havde alle gode bud på hvordan vi løser fremtidens udfordringer. Det gennemgående svar var øget brug af international arbejdskraft.

Brian Mikkelsen, adm. direktør Dansk Erhverv:

”Der er behov for massivt fokus på arbejdskraft. Vi kommer til massivt at mangle hænder og hvis der ikke sker noget, så er der meget, der bryder sammen. 1/3 af vores velstand kommer fra international arbejdskraft med et bidrag på 225 milliarder kroner til Danmarks BNP. Danmark er afhængig af international arbejdskraft og vi skal have fokus på hvordan vi får den internationale arbejdskraft til landet. I dag er polakkerne den største gevinst for Danmarks økonomi – så ja tak til polakkerne.”

Mikkel Wesselhoff, adm. direktør Business Lolland-Falster:

”Når vi taler om at kommunerne har det mindre godt – er det jo fordi de er pressede på deres økonomi på grund af at de komplekse borgerudfordringer bliver større, og det vil sige at de skal flytte mange penge til de specialiserede socialområder, hvilket det presser den øvrige del af velfærdsområderne. Det presser kommunerne på skatteindtægterne og deres velfærd. Der er kun en løsning på det, og det er at vi som erhvervsliv får skabt nogle flere arbejdspladser og at de arbejdspladser bliver besat med mennesker, der kommer til at bo her og at de betaler deres skat her.”

Heino Knudsen, regionsrådsformand, Region Sjælland:

”Vi søger derhen hvor der er succes. Vi vil gerne være med der, hvor den gode historie er og være en del af det. Lolland-Falster har en unik position på det grønne område og det giver gode muligheder for at blive førende indenfor den grønne omstilling.”

Der var et par ekstra Take-Aways fra konferencen leveret af Brian Mikkelsen

  • Han var begejstret for togturen fra København til Nykøbing. Det tager jo kun 1 time og 10 minutter.
  • Sommerferien til Italien denne sommer blev droppet på grund af hedebølgen og familien tog i stedet til Knuthenborg og overnattede.

    Oversat til potentialer:
  • Infrastrukturen med højhastighedstog og tunnel til Tyskland giver nye muligheder
  • Klimaforandringerne giver nye turismemuligheder på Lolland-Falster

Udgivet

19. november 2023