Tilbage til oversigten

Lollandsk undergrund skal bruges til CO2 lagring

Ny stærk aktør melder sig i den grønne energiklynge på Lolland-Falster

“Lolland-Falsters veludbyggede grønne elproduktion og den kommende biogasproduktion bevirker at landsdelen i stigende grad vil tiltrække virksomheder, som også får brug for en velfungerende CO2 infrastruktur. Vi er klar til at investere i denne struktur og etablere et anlæg, der kan bidrage markant til nedbringelse af Danmarks og Østersøregionens CO2-udslip og samtidig sikre CO2-neutralitet til den lokale industri.” 

Sådan lyder det fra Ken Wesnæs, CEO og medejer i virksomheden CarbonCuts, som har en norsk energikæmpe i ryggen. Således er virksomhedens kapitalpartner norske BlueNord, der for få år siden for ca. 12 mia. kr. købte Shell’s andel på 36,8% af DUC (Dansk Undergrunds Consortium), som ejer de danske gas- og oliefelter Dan, Halfdan, Gorm og Tyra. 

DUC-medejer er hovedinvestor

CarbonCuts beskæftiger sig primært med lagring af CO2, men støtter også gerne arbejdet med at etablere fangst og transport af CO2. Virksomheden trækker på mange års erfaring med store onshore og offshore undergrundsprojekter. Eksempelvis deltager virksomhedens hovedinvestor, BlueNord, i Bifrost projektet, der omfatter geologisk lagring af CO2 i Nordsøen. CarbonCuts ønsker at etablere et anlæg i Lolland Kommune, der kan modtage og lagre CO2, dels direkte fra skorstene på lokale virksomheder, dels fra virksomheder i Danmark og nabolandene leveret via tankskibe. Projektet er døbt ’Ruby’, og navnet henviser til at de centrale lager- og havne-faciliteter vil være i Rødby området.

Klima, energi- og forsyningsminister Lars Aagard har udtalt, at Danmark ingen chance har for at nå sine klimamål, uden at CO2-lagring indgår som en nøgleteknologi. Anlægget på Lolland vil ud over et nationalt klimabidrag også bidrage med arbejdspladser og til et voksende grønt udviklingsmiljø.

Endnu et grønt gear til Lolland-Falster

“Det vil være en meget klar styrkelse af den grønne virksomhedsklynge, som er i hastig vækst i Lolland Kommune. Samtidig er det også helt oplagt, at grønne virksomheder søger mod vores landsdel, hvor vi har en af Danmarks mest intensive produktioner af vedvarende energi”, siger Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune.

“Der er i forvejen private investeringer på mere end 7 mia. kr. på vej i biogas og Power-to-X til Lolland-Falster. Med en tilføjelse af et system for CO2-lagring bliver Lolland-Falster storleverandør til Danmarks grønne omstilling, samtidig med at lokale virksomheder kan opnå en CO2-profil, der er second to none”, siger Steffen Lund, der investeringschef i Business Lolland-Falster.

CO2-lagring bliver en virksomhedsmagnet

“CO2 er i mange henseender en ressource, der kan bruges til grønne brændstoffer, men også til brandslukning eller brus i sodavand. Men så snart vi har brugt disse ressourcer, bliver CO2’en frigivet igen. Så for at nedbringe CO2-udslippet har vi derfor også brug for løsninger, der kan lagre CO2 permanent. Lollands undergrund er ideelt til dette formål. Vi er overbevist om, at vores anlæg kan være med til at tiltrække virksomheder til Lolland-Falster”, siger Ken Wesnæs.

Investering i milliardklassen

CarbonCuts geologiske lager kan både modtage fossilt og biogent CO2. Lageranlægget vil dermed kunne fungere som distributionscenter af CO2 til f.eks Power-to-X fabrikker som benytter CO2 til at producere grønne brændstoffer.

Processen omkring myndighedsgodkendelser er i fuld gang. CarbonCuts oplyser, at det kommende anlæg bliver en investering i milliardklassen.

Udgivet

24. maj 2023