CO2 lagring i undergrunden
Tilbage til oversigten

Muligt CO2 lager ved Rødbyhavn hilses velkommen

Et stort område i undergrunden ved Rødbyhavn på Lolland er som et af tre områder i Danmark blevet udpeget som muligt CO₂ lager. Dermed er endnu et stort erhvervspotentiale med mange arbejdspladser indenfor den grønne omstilling landet på Lolland-Falster.

Klima-, Energi- og forsyningsministeriet har for første gang i Danmarkshistorien uddelt tilladelser til efterforskning og lagring af CO₂ på land. Torsdag blev der givet tre tilladelser til efterforskning og lagring af CO₂ forskellige steder i Danmark og det betyder, at muligheden for at lagre CO₂ på land er rykket meget tættere på.

Det er den danske virksomhed CarbonCuts, der har fået en efterforskningstilladelse til den såkaldte Rødby-struktur, der er en geologisk struktur i undergrunden, der er 20 km lang og cirka 10 km bred, og den anses for at være en af de mest velegnede i Danmark til at lagre CO₂ i. 1100 meter nede findes der gode forhold til at etablere et CO₂ lager, der ifølge GEUS (De danske statsgeologer) kan rumme op til 340 millioner tons CO₂.

Licensen til CarbonCuts giver tilladelse til at undersøge muligheden for et fremtidigt CO₂ lager, og virksomheden forventer at påbegynde lagringen i 2030 eller tidligere, hvis undersøgelserne går som planlagt. Projektet har navnet ”Ruby”, og det henviser til at de centrale lager- og havne-faciliteter vil være i Rødby området.

Placeringen tæt på tunnelhavnen i Rødbyhavn er vigtig, da den CO₂ der skal lages, fortrinsvis skal sejles i tankskibe til det underjordiske lager. Tunnelhavnen blev ved årsskiftet gjort permanent, når Femern tunnelbyggeriet er afsluttet i 2029.

Rødbyhavn ligger særdeles geografisk velplaceret i forhold til at kunne modtage CO₂ fra de landene omkring Østersøen f.eks. Sverige, Finland, Tyskland og Polen, som ikke selv har de samme geologiske muligheder for lagring.

Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen:

”Tillykke til CarbonCuts med efterforskningslicensen, som vi byder velkommen til Lolland. Det er endnu en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark og Europa samt for erhvervsudviklingen på Lolland-Falster. Lollands i forvejen store bidrag til den grønne omstilling udvides nu også til CO₂ lagring, og det ser vi meget positivt på. Vi har nu den fulde pakke indenfor grøn omstilling med stor produktion af strøm fra sol og vind, kommende PtX anlæg og biogasanlæg og det giver os nye muligheder.”

”CarbonCuts og CO₂ lagring i undergrunden ved Rødbyhavn passer rigtig godt i den nye vision, vi har udarbejdet for det nuværende tunnelproduktionsområde samt hele baglandet, hvor vi allerede nu oplever stor interesse fra virksomheder, der vil etablere sig i området, fordi er er plads og adgang til en stor havn.”

Mikkel Wesselhoff, Adm. direktør Business Lolland-Falster:

”Det er en beslutning, der rækker langt ud i fremtiden for Lolland-Falster, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med CarbonCuts de kommende år. Muligheden for CO₂ lagring i den lollandske undergrund bliver ikke kun en del af løsningen på klimaproblemerne men rummer også et stort erhvervspotentiale med nye arbejdspladser og nye virksomheder i følgeindustrier gennem sektorkobling.”

”Lolland-Falster og Rødbyhavn kan, hvis det viser sig muligt at etablere CO₂ lager, blive et Nordeuropæisk hub for CO₂ lagring med stor international bevågenhed. Det er et potentiale, der er større end vi lige kan forestille os, og vi skal arbejde sammen med alle relevante parter om at realisere det fuldt ud.”

Om efterforskningslicensen

Licensen giver CarbonCuts mulighed for at gennemføre et omfattende flerårigt efterforskningsprogram for at sikre, at planerne om et permanent CO₂ lager i Rødbystrukturen opfylder alle geologiske, miljø- og sikkerhedsmæssige og finansielle kriterier. En endelig lagringslicens opnås først, når de omfattende undergrundsundersøgelser er gennemført tilfredsstillende, og alle licenskriterier er opfyldt. Herefter kan CarbonCuts ejere sammen med Nordsøfonden træffe endelig investeringsbeslutning om at etablere CO₂ lageret.

Udgivet

23. juni 2024