Nakskov Havn

Projekter

Teknisk Vand – Infrastruktur til PtX


Projektet Teknisk Vand skal undersøge potentialet for en fremtidig teknisk vand infrastruktur på Lolland samt afdækning af tekniske, regulatoriske, økonomiske, samt miljø- og sikkerhedsmæssige rammer omkring en infrastruktur, der vil kunne understøtte udviklingen af Power To X som en central del af den øvrige energi- og biomasse-symbiose.

Lead partner: Business Lolland-Falster

Øvrige projekt partnere: Lolland Forsyning

Projektet løber fra september 2022 til december 2023.

Projektet skal undersøge hvordan etableringen af PtX teknologier bedst understøttes via tilvejebringelse af teknisk vand som erstatning for grundvand. Undersøgelsen foretages som et Feasibility Study, hvor der fokuseres på eksisterende og nye teknologier og vandkilder. Selve kernemålgruppen for projektet er de virksomheder som opererer indenfor PtX-området. Derudover vil der blive lagt vægt på formidling, netværks- og kommunikationsaktiviteter, som skal udbrede kendskabet til projektet og koble projektet med andre relevante aktører blandt virksomheder og offentlige organisationer.

Projektets format er et feasibility study som tager afsæt i en konkret, lokal case – European Energys projekterede etablering af et af verdens største e-methanol anlæg ved Stensø Erhvervsområde, umiddelbart syd for Nakskov.

Projektet tager således afsæt i et konkret behov fsv. bl.a. mængder, kvalitet, forsyningssikkerhed og økonomi – samt lokale muligheder for fremskaffelse af teknisk vand baseret på 3 forskellige kilder: Havvand, overfladevand og spildevand.

Projektet er gennemført som et feasibility study med formål at afdække forsyningen med teknisk vand af en kvalitet og mængde og med en sikkerhed, der opfylder branchens kravspecifikationer. Projektet er et koordineret forløb med 4 parter:

European Energy som kommende aftager

Lolland Forsyning som kommende leverandør og vidensleverandør

Rambøll som udførende part på konsulentbasis

Business Lolland-Falster som projektlead og facilitator samt sparringspartner

Grundlæggende har tilgangen været, at projektet både teknisk og kommercielt skal kunne anvise en levedygtig løsning, hvorfor de kommercielle parter er centrale parter i projektet.