Stivelses- og proteinfabrik - kartofler
Tilbage til oversigten

Stivelses- og proteinfabrik på vej til Nordfalster

Kartofler kan danne grundlag for en stor erhvervssatsning på Lolland-Falster og Sydsjælland. Det er den store globale efterspørgsel på stivelsesprodukter, der kan bane vejen for en ny industri i Syddanmark.

Business Lolland-Falster har derfor i samarbejde med den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS og landbrugsrådgivningen VKST taget initiativ til at undersøge muligheden for at etablere en stivelses- og proteinfabrik på Lolland-Falster nærmere betegnet på Nordfalster.

Efterspørgslen på stivelsesprodukter fra kartofler er steget kraftigt de senere år og den nuværende produktionskapacitet i Danmark kan ikke følge med. Markedet er vækstet med 20 %, og det skaber nu basis for at undersøge muligheden for at etablere en stivelses- og proteinfabrik baseret på melkartofler på Lolland-Falster og Sydsjælland.

”Der er et stort potentiale for produktion af stivelsesprodukter af kartofler, og derfor vil vi undersøge om der kan laves en stivelses- og proteinfabrik baseret på kartofler. Vi er nu nået så langt, at vi skal i dialog med jordbrugere på Lolland-Falster og Sjælland om etablering af kartoffelmelsproduktion i Sydøstdanmark med et fabriksanlæg på Nordfalster,” siger Steffen Lund, Investeringschef Business Lolland-Falster.

Der er indkaldt til møde om den mulige kommende stivelses-og proteinfabrik 25. oktober. Det finder sted i Glassalen i DGI Huset i Vordingborg.

Formålet med mødet er præsentere initiativet overfor landmænd på Sydsjælland og Lolland-Falster og at undersøge om der er et produktionsgrundlag for melkartofler til stivelses- og proteinproduktion.

”Det er vores ambition, at vi på mødet kan samle tilsagn fra områdets landmænd om de er interesserede i dels at dyrke kartofler og dels at gå ind i et medejerskab af stivelses- og proteinfabrikken,” siger Steffen Lund.

Fabrikken skal ejes af de landmænd, der producerer og leverer kartofler. Det er med udgangspunkt i den velkendte andelsmodel, som vi kender fra slagterier og mejerier. Fordelen, ved at den er andelsejet, er at det dels sikrer produktion af kartofler til fabrikken og dels at kartoffelavlerne får en højere pris på kartoflerne.

Massiv efterspørgsel

Kartofler har traditionelt været brugt til at lave kartoffelmel, men den teknologiske udvikling har gjort det muligt at bruge stivelsen i kartofler til en lang række forskellige ingredienser i fødevareproduktion og i den tekniske industri. Det er især en stor stigning i brugen af kartoffelstivelse til teknisk brug som f.eks limning af printplader, der har fået efterspørgslen til at stige kraftigt de seneste år.

”Efterspørgslen på stivelsesprodukter fra kartofler er meget stor og priserne er op til 25 % højere på verdensplan end de tidligere har været og her vil de blive liggende fremover. Der er stort pres på markedet fordi der ikke bliver produceret nok kartoffelstivelse,” siger Steen Simonsen, ekstern konsulent for den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS.

Steen Simonsen vil på mødet givet en aktuel rapport på kartoffelstivelsesmarkedet i Europa. Han har tidligere på måneden deltaget i den europæiske stivelseskonference i Prag, og han kan berette om et marked i stor vækst med gode priser. I dag eksporterer de danske stivelsesfabrikker 99 % af produktionen og Danmark har et godt ry på det globale marked.

”Der er gode muligheder for at etablere produktion i Syddanmark med en fabrik på Nordfalster fordi efterspørgslen er så stor og vil fortsætte med at stige,” siger Steen Simonsen.

Placering på Nordfalster

Initiativet retter sig mod landmænd på Lolland-Falster og Sydsjælland, der er interesseret i at dyrke kartofler og være med i ejerskabet af stivelsesfabrikken.

”En fremtidig stivelses- og proteinfabrik kan med fordel placeres på Nordfalster tæt på motorvejen. Der er rigeligt med landbrugsjord til at dyrke kartofler på Lolland-Falster og Sydsjælland, der er god økonomi i det i forhold til produktion af korn og med den kommende Femern forbindelse er der hurtige transportmuligheder af de færdige produkter,” siger Steffen Lund, investeringschef Business Lolland-Falster.

God ide

Kartofler til stivelsesprodukter er hidtil kun blevet produceret i Jylland, hvor de fire eneste danske kartoffelmels- og stivelsesfabrikker ligger.

Landbrugsrådgivningen VKST mener derfor, at det er en god ide, at undersøge muligheden for at etablere en produktion af melkartofler i Syddanmark og en tilhørende stivelses- og proteinfabrik.

”Det er en god og spændende ide, som vi gerne vil være med til at skabe interesse om. Nu går vi ind i arbejdet for at undersøge om det kan lade sig gøre. Vi vil gerne tilbyde vores kunder nye muligheder,” siger Henrik Holm Andersen, kundechef hos VKST.

Ifølge VKST skal der dyrkes kartofler på 7.000 hektar og det areal kan sagtens findes på Lolland-Falster og Sydsjælland, hvor kartoflerne i givet fald vil afløse korn som afgrøde.

”Vi forventer, at der er god økonomi i produktion af kartofler til stivelses- og proteinproduktion. Hvis økonomien er god nok, er det vores forventning, at der vil være landmænd, der gerne vil være med i projektet,” siger Henrik Holm Andersen.

Udgivet

10. oktober 2023