Tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn
Tilbage til oversigten

Stort flertal klar til at bevare tunnelelement fabrikken

Det er en definerende beslutning for Lolland-Falster med kolossal betydning, når et bredt flertal i Folketinget før jul vedtager at bevare tunnelelementfabrikken ved Rødbyhavn.

Torsdag 9. november 2023 klokken 10 begynder en spændende dag for Lolland-Falster.

Her skal Folketinget 1. behandle et lovforslag, der når det vedtages, bevarer den store tunnel-elementfabrik, der er bygget ved Rødbyhavn i forbindelse med anlægget af Femern Bælt tunnelen.

”Jeg er nummer 1 og skal som første ordfører anbefale lovforslaget fra talerstolen. Det glæder jeg mig meget til som valgt på Lolland-Falster. Det er en stor dag for både Lolland-Falster og for mig,” siger socialdemokratiske folketingsmedlem Kasper Roug.

Tunnelelementfabrik og arbejdshavn ved Rødbyhavn - Femern tunnel projekt
Foto: Femern A/S

Det er første af tre behandlinger i Folketingssalen, der begynder torsdag og ifølge Kasper Roug bliver lovforslaget endeligt vedtaget før jul med et bredt flertal bag.

”Der kommer debat, men det bliver et meget bredt flertal, der vedtager at tunnelelementfabrikken skal bevares,” siger Kasper Roug.

Kasper Roug på Folketingets talerstol for at anbefale lovforslaget (Screendump fra Folketings tv)

Stort forarbejde

Hos Business Lolland-Falster følges de afgørende behandlinger med stor interesse. Det er flere års arbejde for at få gjort tunnelelementfabrikken permanent, der nu kulminerer.

”Jeg ser frem til de kommende behandlinger af lovforslaget, og er sikker på at transportministeren får opbakning til det forslag, der nu er lagt frem. Det er af stor betydning for den fremtidige erhvervsudvikling på Lolland-Falster, hvis elementfabrikken bevares. Det handler om tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft og nye virksomheder, og det vil tilsammen gavne kommunerne, borgerne og de lokale virksomheder,” siger Mikkel Wesselhoff adm. direktør Business Lolland-Falster.

Planen var oprindeligt at produktionsfaciliteterne ved Rødbyhavn skulle rives ned, når anlægget af Femern Bælt tunnelen var færdig, men i 2021 tilkendegav et politisk flertal i Folketinget, at man så positivt på, at tunnelelementfabrikken skulle bevares og bidrage med elementer til fremtidige infrastrukturprojekter.

”Det betyder meget for Lolland Kommune, at elementfabrikken og arbejdshavnen bliver bevaret. Vi ser ind i en fremtid med nye infrastrukturprojekter, og ikke mindst har Danmark og landene omkring os forpligtet sig til en massiv udbygning af den vedvarende energi i Nordsøen og i Østersøen. Det kommer til at generere masser af arbejdspladser, og når anlægget bevares, vil det være oplagt, at en stor del af dem bliver placeret ved Rødbyhavn. Danmark kommer til at mangle havnekapacitet og baglandsarealer, når offshore-industrien vokser, og set i det lys ville det være tude tosset at nedlægge en moderne havn, der allerede er bygget, “siger Holger Schou Rasmusen, borgmester Lolland Kommune.

Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om Infrastrukturplan 2035, og det var en aftale, den daværende S-regering i juni 2021 indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Stor mulighed for Lolland-Falster

”Det er en stor mulighed for Lolland-Falster og beslutningen vil have stor indflydelse på et område, der altid har haft store industriarbejdspladser. Det vil give mange arbejdspladser til landsdelen og den vil også tiltrække andre typer af arbejdspladser og uddannelser til området. Det vil gøre fremtidige store anlægsprojekter billigere, da produktionsfaciliteterne allerede er etableret. Der vil blive set mod Lolland-Falster, når der skal bygges store ting i Danmark og i Nordeuropa,” siger Kasper Roug.

Selve fabrikken, der bygger de 89 tunnelelementer til Femern tunnelen, består af tre enorme produktionshaller på samlet halvanden kvadratkilometer. Prisen for hele anlægget er 5 milliarder kroner, og der er mere end 1000 medarbejdere beskæftiget i dag.

Udover tunnelelementfabrikken er det arbejdshavnen, oplagspladser og beboelsesområdet, der skal bevares. Når byggeriet af tunnelen er afsluttet, vil det fortsat være Sund og Bælt, der gennem et selvstændigt selskab, skal være ejer af produktionsfaciliteterne ved Rødbyhavn.

Dette vil sikre, at produktionsfaciliteterne er under statslig kontrol og kan stilles til rådighed i forbindelse med gennemførelse af statslige projekter, står der i lovforslaget.

”Det er en definerende beslutning for Lolland-Falster med kolossal betydning. Vi kan nu fastholde en virksomhed, der giver job til mere end 1000 medarbejdere. Det vil være en drivende faktor i hele erhvervsudviklingen de næste 25 år, og det er såvel indenfor den grønne omstilling med etablering af energiøer og havvindmølleparker i hele Østersøen som til de store europæiske anlægsprojekter, at tunnelelementfabrikken kommer til at spille en væsentlig rolle,” siger Mikkel Wesselhoff.

Fokus fra Lolland Kommune

Lolland Kommune har stor fokus på tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn. I budgetaftalen for 2024 står der: “Lolland Kommune vil i 2024 afklare egne interesser i den fremtidige drift af tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn, herunder kommunens ønskede rolle i driften og udviklingen af anlægget.”

”Når fabrikken bliver bevaret, bliver den en af de største arbejdspladser i kommunen, og derfor skal vi selvfølgelig have et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den kommende operatør, sådan som vi har det med FLC i dag. Det er stadig for tidligt at sige, hvad kommunens rolle i den fremtidige drift præcist skal være, men vi har behov for at komme i gang med overvejelserne. Og det er præcis den opgave, vi har givet os selv med budgetaftalen,” siger Holger Schou Rasmussen.

Arbejdshavnen er en del af tunnelelementfabrikken og den bliver også bevaret ifølge lovforslaget. Havnen vil i de kommende år blive en af Danmarks største havne, og derfor er der et stort potentiale i at finde ny anvendelse af havnen, når tunnelbyggeriet er afsluttet. Det er Blue Water Shipping, der står for driften af arbejdshavnen i dag.

Udgivet

8. november 2023