Tilbage til oversigten

En vigtig gasledning for Lolland-Falster, Danmark og Europa

Den 10. juni var endnu en milepæl for etableringen af gasledningen til Lolland-Falster. Her udløb nemlig fristen for evt. klager over Miljøstyrelsens tilladelse til projektet, som klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen afslørede i februar i år.

Gasledningen bliver ca. 115 km lang og vil gå fra Everdrup på Sydsjælland over Falster til Nakskov på Lolland. Forbindelsen forventes at være færdig i 2024.

Den kommende gasledning er et vigtigt bidrag til både klimakampen, erhvervsudvikling og forsyningssikkerhed på Lolland-Falster, i Danmark og i Europa.

Lokale arbejdspladser

Gasledningen vil sikre ca. 370 arbejdspladser og omkring 2.000-3.000 følgejob på Nordic Sugar’s sukkerfabrikker. Fra 2024 skal fabrikkerne omstille til mere klimavenlig energiforsyning, og her er gas det eneste reelle alternativ til olie og kul.

Biogas til hele Danmark

Når Lolland-Falster bliver koblet på det danske gasnet, opstår desuden helt nye muligheder for at producere biogas lokalt på Lolland-Falster. Gasledningen gør det nemlig muligt at levere biogas fra Lolland-Falster til det øvrige Danmark og at levere biogas til de gaslagre, der er koblet på det nationale gasledningsnet.

To ny biogasanlæg i henholdsvis Lolland og Guldborgsund Kommune er således under planlægning, og der arbejdes på udbygning af et eksisterende lokalt biogasanlæg. Disse tre projekter udgør en samlet investering på ca. 1,5 mia. kr. og ca. 100 arbejdspladser.

Den lokale biogasproduktion forventes i løbet af få år at kunne levere biogas af et omfang, der svarer til ca. det dobbelte af forbruget hos Nordic Sugar. Dermed kommer Lolland-Falster til at bidrage med grøn gas til Danmark, der kan fortrænge behovet for udenlandsk naturgas, fx. fra Rusland.

Stort potentiale for biogas

Det store potentiale for biogasproduktion på Lolland-Falster skyldes en meget stor mængde restprodukter fra landbruget (bl.a. halm) og fødevareindustri (bl.a. roepulp) hos landsdelens landbrug, som kan benyttes til biogasproduktion. Gylle indgår typisk også i biogasproduktion, men er ikke en forudsætning, da biogas kan produceres udelukkende på plantemateriale.

Klimavirksomheder tiltrækkes af Lolland-Falster

Gasledningen betyder et boost for den klimaindustri, som i stigende grad har fået øjnene op for Lolland-Falster. Etableringen af gasledningen har allerede trukket to store investeringer til Lolland-Falster, nemlig Dansk Biokemi og European Energy med en samlet investeringssum på ca. 4 mia. kr. og over 100 nye arbejdspladser. Flere andre klimaprojekter er på vej til Lolland-Falster, blandt andet Biosolutions Plant.

Grøn omstilling i landbruget

De kommende biogasanlæg på Lolland-Falster, som gasledningen muliggør, vil ikke blot levere grøn gas til virksomheder på Lolland-Falster og i det øvrige Danmark og dermed nedbringe behovet for naturgas fra udlandet. De vil også bidrage til landbrugets klimatilpasning på Lolland-Falster og den europæiske forsyningssikkerhed.

Når rest- og spildprodukter fra husdyravl og jordbrug indgår i biogasproduktionen reduceres udslip af metan og CO2. Når biogas populært sagt er trukket ud af biomassen, kan den leveres retur til landbruget som gødning. Denne gødning vil være mere effektiv, og derfor bliver behovet for gødning mindre. Desuden nedbringes behovet for kunstgødning, som produceres med relativ stor klimabelastning.

EU har brug for biogas

Gasforsyningen i EU domineres for en række landes vedkommende af importeret naturgas fra Rusland. EU har derfor et nærmest umætteligt, og akut, behov for europæisk produceret gas, herunder især klimaneutral biogas, som den der snart bliver produceret i store mængder på Lolland-Falster.

EU har en målsætning om at nå en europæisk produktion af biogas på 35 mia. m3. Med den målsætning vil andelen af biogas i det europæiske gasnet være på 25%. I Danmark produceres i dag 600 mio. m3 biogas om året. Med de rette politiske rammer kan denne produktion øges til 1.200 mio. m3 allerede i 2028, og dermed dække det forventede danske gasforbrug. Biomassepotentialet i Danmark giver mulighed for en endnu større biogasproduktion i 2030 på 2,4 mia. m3 biogas, hvilket der et stort behov for i EU.

Gasledningen til Lolland-Falster er en kæmpe succeshistorie lokalt. Men den er også vigtigt i både national og international sammenhæng.

Foto: Ingrid Riis

Udgivet

13. juni 2022