Tilbage til oversigten

PtX anlæg bliver en af DKs største elforbrugere

European Energy bygger i Nakskov et stort Power-To-X anlæg, der bliver en af verdens største producenter af e-metanol og en af Danmarks største elforbrugere.

European Energys kommende Power-to-X anlæg i Nakskov bliver både en af verdens største producenter af e-metanol og en af Danmarks største elforbrugere. Det er en investering på 2-3 milliarder kroner og anlægget vil sætte nye standarder for produktion af grønt brændstof baseret på VE strøm.

I dag ligger området på Stensø bag Nakskov Havn, som European Energy har købt, øde hen som en bar mark. Men der er fuld gang i planlægningen hos såvel European Energy som Lolland Kommune og det er planen, at om to år i 2026 vil byggeriet af det store Power-To-X anlæg kunne gå i gang.

European Energy har købt 12 hektar jord og her vil den globale energivirksomhed etablere et af verdens største Power-To-X anlæg til produktion af e-metanol. Anlægget skal producere 100.000 tons e-metanol om året, der skal anvendes brændstof til skibe og plastproduktion. På sigt overvejer European Energy også om de vil producere SAF – dvs bæredygtigt flybrændstof.

”Valget af Nakskov skyldes, at der produceres meget grøn strøm på Lolland og at der er gode muligheder for at opstille yderligere anlæg, der kan producere mere grøn strøm. Det er også en kommune, der meget gerne vil grøn omstilling og VE-produktion. Vores placering er rigtig god fordi den er lige ved Nakskov Havn, som er en god havn for at få vores slutprodukt transporteret ud i verden fra,” siger Emil Vikjær-Andresen, Head of Power-to-X, European Energy.

European Energy er en dansk virksomhed, som blev grundlagt i 2004 af Knud Erik Andersen fra Rødby og Mikael D. Pedersen. Virksomheden har i dag mere end 700 medarbejdere og udvikler vind og solprojekter samt PtX projekter i mange lande.

Udvalgte kommuner driver grøn omstilling

En stor del af den grønne omstilling i Danmark er drevet af en række udvalgte kommuner og her er Lolland blandt de førende med stor overskudsproduktion af grøn strøm fra sol og vind. Samtidigt er der skabt en stor klynge af grønne industrivirksomheder, der enten er etableret eller er på vej til at etablere sig i Nakskov området.

”Der bliver blandt andet etableret biogasanlæg i nærheden af Nakskov og vi skal bruge biogen CO2 som en af hovedkomponenterne, når vi producerer metanol. Det er også en afgørende grund til at vi etablerer os i Nakskov,” siger Emil Vikjær Andresen.

Største elforbruger

Sådan kan European Energys anlæg i Nakskov se ud

Power-To-X anlægget på Stensø kan ifølge Emil Vikjær-Andresen blive en af Danmarks største elforbrugere med et årligt forbrug i størrelsesordenen 1,2 terawatt timer.  Det svarer til knap tre procent af Danmarks samlede strømforbrug eller hvad knap 260.000 husstande bruger af strøm om året.

”Så vi bliver en stor strømsluger, og strømmen skal komme fra lokalt produceret sol og vind energi, som European Energy etablerer på Lolland. Vores strøm kommer fra både sol og vind og kombinationen er vigtig, fordi solen skinner desværre ikke hele tiden i Danmark. Vinden blæser heller ikke hele tiden, men hvis man kombinerer de to energikilder, så får man en strømproduktion, der dækker en god del af året, og det er det, vi har behov for, når vi har et anlæg, der gerne skal køre hele tiden,” siger Emil Vikjær-Andresen, Head of Power-to-X, European Energy.

Udover strøm skal der bruges vand i elektrolyseprocessen og her forventes et forbrug på 300.000 m3 vand. Der vil være tale om teknisk vand og det er renset spildevand. Derved bliver de værdifulde grundvandsressourcer ikke belastet, når der skal lave brint af vand og strøm.

Lang planlægningsproces

Det er en lang og til tider kompliceret proces at planlægge, designe og til slut bygge et power-to-x anlæg. European Energy er i gang med at bygge deres første anlæg ved Kassø tæt på Åbenrå i Sønderjylland. Anlægget forventes færdigt og klar til drift til sommer. Erfaringerne fra Kassø PtX-anlægget skal give European Energy vigtige erfaringer, de kan bruge i planlægning og etablering af anlægget i Nakskov.

”Det er en relativ lang proces med at få tilladelser på plads, og det vil være et byggeri, der kommer til at koste et sted mellem to og tre milliarder kroner. Derfor er det også en seriøs beslutning, der skal tages, før man stikker spaden i jorden. Så vi arbejder på at kunne tage den store beslutning i løbet af næste år og så kunne sætte spaden i jorden cirka et års tid efter,” siger Emil Vikjær-Andresen.

Giver mange lokale arbejdspladser

Når byggeriet af PtX anlægget går i gang i 2026 vil det skabe 200 arbejdspladser i byggefasen.

”Når vi går i drift, vil det give arbejde til 40 til 45 personer. Anlægget er døgnbemandet, og der er en række tekniske discipliner, som skal dækkes. Det er lige fra procesoperatører, elektrikere til logistikfolk, vi skal bruge på anlægget,” siger Emil Vikjær-Andresen.

Udgivet

14. februar 2024