Metalarbejder skærer i stor metalstykke
Tilbage til oversigten

Få hjælp til at hente medarbejdere i udlandet

Lolland Kommune har gode resultater med at rekruttere medarbejdere til ældreplejen i udlandet. Erfaringerne med international rekruttering er så gode at de nu skal deles med erhvervslivet på Lolland-Falster.

Både private og offentlige virksomheder på Lolland-Falster mangler kvalificeret arbejdskraft.

Det fik Lolland Kommune til at gå i offensiven og tænke nyt i forhold til rekrutteringen af medarbejdere til ældreplejen. I december 2022 gik 13 kvinder og tre mænd fra henholdsvis Spanien, Italien, Ungarn, Rumænien, Tyskland, Sverige og Irland i gang med intensiv danskundervisning, og i foråret 2023 er de blevet sluset ud i de enkelte teams i ældresektoren.

”Det er gået bedre end forventet. Med få undtagelser er medarbejderne her stadig, og de er allerede godt i gang med arbejdet, både på plejecentrene og i borgernes hjem. De arbejder hårdt for at lære dansk, og de udviser stort engagement,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen.

International rekruttering er en af Lolland kommunes fyrtårne. Formålet er at fremme rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft på områder, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft.

”Vi har gode erfaringer med at finde nye medarbejdere i udlandet og ikke mindst med at lære dem dansk og få dem forankret på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Dem vil vi gerne dele med resten af erhvervslivet på Lolland-Falster,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen fra Lolland Kommune, der også vil lægge vægt på de kommunale tilbud som alle virksomheder kan benytte sig af: Sprogskolen, den internationale bosætningskonsulent, frivillige netværk, forskellige muligheder for at finde yderligere information.

Derfor er international rekruttering sat på dagsordenen 30. august, hvor Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen sammen med Business Lolland-Falster inviterer alle virksomheder på Lolland-Falster til et fyraftensmøde på Lalandia i Rødbyhavn.

Baggrunden for mødet er at Lolland kommune ikke er den eneste virksomhed på Lolland-Falster, der mangler medarbejdere. En lang række private virksomheder har samme udfordring, men ser i mindre grad udenfor landets grænser, når de mangler såvel faglært som ufaglært arbejdskraft.

”Virksomhederne bliver i fremtiden nødt til at se udenfor landets grænser for at finde arbejdskraft. Vi ved, at der er barrierer som f.eks sprog, der afholder mange virksomheder fra at søge efter udenlandske medarbejdere. Vi kan hjælpe og understøtte virksomhederne i at komme godt i gang med at rekruttere international arbejdskraft,” siger adm. direktør Mikkel Wesselhoff fra Business Lolland-Falster.

Lolland-Falster får et kæmpe erhvervsboost i kraft af byggeaktiviteten omkring Femern Bælt-tunnelen og de massive energiinvesteringer. Samtidigt er der nye og eksisterende virksomheder, som investerer i de muligheder, som den kommende Europa-forbindelse og den nye energiinfrastruktur åbner for.

”Derfor er vi nødt til at tænke ud af boksen og langt ud af landet, når vi skal finde medarbejdere, for Lolland-Falster og resten af Danmark og store dele af verden mangler arbejdskraft,” siger Mikkel Wesselhoff.

Tilmeld dig mødet her

Udgivet

20. august 2023