Tilbage til oversigten

Gasledning klar til august – til tiden

Grøn Gas Lolland-Falster gasledningen holder tidsplanen. Energinet og Evida forventer at være klar til at gå i drift omkring sensommeren og ultimo august vil gassen kunne flyde ud i gasledningen.

Efter fire års intensiv planlægning og anlægsarbejde er Grøn Gas Lolland-Falster gasledningen tæt på at være færdig, og åbningen er planlagt til august 2024. Den nye gasledning strækker sig fra Everdrup på Sydsjælland til Nakskov på Lolland via Nykøbing Falster og vil levere gas til Nordic Sugars sukkerfabrikker.

Sporene efter den 117 km lange gasledning svinder dag for dag. Gasledningen ligger minimum 1 meter under jorden og det eneste synlige er de gule gasmarkeringsstandere, der står med jævne mellemrum.

Grøn Gas Lolland-Falster MR station ved Nykøbing Falster

Lidt uden for Nykøbing Falster finder vi det mest synlige bevis på, at gasledningen snart er færdig. Her ligger en af de fire såkaldte MR-stationer. Det er en måle- og reguleringsstation, og den ligger netop her fordi der skal sendes gas videre ind til Nordic Sugars sukkerfabrik i Nykøbing. Der ligger en MR-station magen til ved Nakskov, der skal levere gas til Nakskov sukkerfabrik.

Denne solrige dag i maj møder vi projektchef Claus Poetzsch fra Energinet, der har ledet det omfattende milliardprojekt.

Han har gode nyheder. Tidsplanen holder selvom anlægsprojektet har været udfordret af det ekstremt våde vintervejr.

Claus Poetzsch, projektchef Grøn Gas Lolland-Falster

“Vi forventer at være klar til at gå i drift omkring sensommeren og ultimo august vil gassen kunne flyde ud i gasledningen,” siger Claus Poetzsch, projektchef Grøn Gas Lolland-Falster.

Udfordringer undervejs

Projektet har mødt flere udfordringer under anlægsfasen, især på grund af vejret.

“Vi har haft store udfordringer med meget nedbør, hvilket har gjort det svært at holde rørgravene tørre hen over vinteren. Derudover har der været et konstant tidspres for at sikre, at vi holder tidsplanen,” siger Claus Poetzsch.

Projektet er at af de helt store infrastrukturprojekter på Lolland-Falster, og for projektchefen Claus Poetzsch er det det hidtil største projekt, han har haft ansvaret for.

”Det er en stor tilfredsstillelse for én selv og for alle dem, som arbejder på projektet. De er alle sammen meget stolte over at være med på sådan et projekt. At man så ikke kan se det, det betyder mindre. Vi ved, det ligger der, og vi har været med til at bygge det,” siger Claus Poetzsch.

Forud for anlægsfasen, der har taget halvandet år er gået en længere planlægningsfase. Og netop god planlægning fremhæves som nøglen til at tidsplanen er overholdt.

”Det har været fart på under hele projektet. Vi har lært, at god planlægning er meget vigtigt. Når man har et så stort projekt som det her, så kan man forestille sig, at det er et enormt puslespil. Derfor er man med god planlægning halvvejs i mål. Udover det, så har vi lært, at vi ikke har kontrol over vejret. Vi har heldigvis haft luft i vores tidsplan, så vi har kunnet håndtere det,” siger Claus Poetzsch.

Rør til gas og måske brint

Gasledningen er designet til at transportere naturgas og biogas og potentielt brint i fremtiden.

“Ledningen er blevet anlagt med det formål at levere natur- og biogas til sukkerfabrikkerne på Lolland og Falster. Teknisk set vil rørene også kunne bruges til brint, men det kræver, at svejsninger, ventilstationer og MR-stationer opgraderes for at kunne håndtere brinten sikkert,” siger Claus Poetzsch.

MR-stationer ved Nakskov og Nykøbing

Lige så usynlig gasledningen bliver for eftertiden lige så synlig bliver de to MR-stationer ved Nykøbing og Nakskov. Det er her gassen bliver fordelt videre til kunderne, og i første omgang er det to meget store kunder, der venter på at gasledningen er klar. Stationerne er en væsentlig del af infrastrukturen og de spiller en central rolle i Grøn Gas Lolland-Falster projektet.

Det er Nordic Sugars to sukkerfabrikker, der til den kommende roekampagne, skal bruge gas i stedet for den tunge fuelolie og kul, de hidtil har brugt. Det vil reducere sukkerfabrikkernes CO2 udledning væsentligt.

Grøn Gas Lolland-Falster

Lange gule plastrør ligger langs vejkanten både i Nakskov og Nykøbing, og de skal i jorden og forbinde sukkerfabrikkerne med de to MR-stationer.

Allan Jørgensen fra Evida er projektleder for anlægget af MR-stationerne.

“MR-stationen regulerer trykket fra hovedledningen ned til et niveau, som vi sender ud til kunderne i distributionsnettet. Vi går fra op til 40 bar på hovedledningen ned til 4 bar.”

MR-stationerne er udstyret med avanceret teknologi, der sikrer stabil og sikker gaslevering.

“Vi har et overvågningssystem, der måler alle parametre for gassen og holder øje med, at alt fungerer som det skal. Hvis der skulle være problemer, kan vi hurtigt reagere,” siger Allan Jørgensen.

Allan Jørgensen og Claus Poetzsch fra Grøn Gas Lolland-Falster projektet

Gas begge veje

Når gasledningen tages i brug i slutningen af august, kommer gassen fra Everdrup. Men når produktionen af biogas kommer i gang på Lolland-Falster, vil der også være perioder, hvor produktion af biogas på Lolland-Falster er større end forbruget og dermed bliver gasstrømmen vendt om og Lolland-Falster ”eksporterer” biogas til det øvrige gasnet på Sjælland.

”Kommer der biogas på Lolland og Falster, så har vi mulighed for at etablere en kompressorstation, som vi har afsat areal til. Kompressorstationen bruges til at sende biogas tilbage til det sjællandske naturgasnet, via hovedledningen, når virksomhederne ikke selv kan bruge det på Lolland-Falster,” siger Allan Jørgensen.

Nature Energy er i gang med at anlægge et stort biogasanlæg ved Abed på Lolland.

Der er ligeledes planer om at anlægge yderligere to større biogasanlæg samt udvide et eksisterende anlæg på Lolland-Falster.

Se video om MR stationen ved Nykøbing Falster

Fakta om Grøn Gas Lolland-Falster

Pris:

Prisen for gasledningen Grøn Gas Lolland-Falster er estimeret til ca. 1,427 milliarder kroner

Anlægsarbejde:

Anlægsarbejdet består af nedgravning af en 117 km lang gasledning, som løber gennem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Gasledningen består af forskellige strækninger: 35 km på Sjælland, 28 km på Falster, og 49 km på Lolland samt 6 km under Storstrømmen og Guldborg Sund.

MSE Entreprise fra Nørre Alslev har stået for gravearbejdet på strækningerne Nørre Alslev til Guldborg Sund og Maribo til Nakskov. Holbøll A/S fra Næstved har haft gravearbejdet på strækningen fra Guldborg Sund til Maribo.

Biogasproduktion:

Tre biogasanlæg planlægges opført på Lolland og Falster. Disse anlæg vil kunne producere gas, der svarer til to tredjedele af sukkerfabrikkernes årlige gasforbrug. Biogassen vil blive fremstillet af lokale ressourcer som gylle, restprodukter fra sukkerproduktion og madaffald.

CO2-reduktion:

Overgangen fra kul til naturgas vil reducere CO2-udledningen med 40%, mens brugen af biogas, som er CO2-neutral, vil yderligere nedbringe udledningen for sukkerfabrikkerne og andre industrivirksomheder på Lolland og Falster.

Tidsplan:

Anlægsarbejdet forventes afsluttet i 2024, med fuld drift planlagt til sommeren 2024. Gasrørledningen vil forbinde Lolland-Falster med det øvrige danske gasnet, hvilket muliggør transport og brug af biogas på tværs af regionerne.

Udgivet

10. juni 2024