Gasledning under Guldborgsund
Tilbage til oversigten

Gasledning trukket under Guldborgsund

Grøn Gas Lolland-Falster gasledningen er nu trukket under Guldborgsund. Alle rør på Falster er kommet i jorden.

Arbejdet med Grøn Gas Lolland-Falster gasledningen holder tidsplanen og er kommet et godt stykke nærmere at den første gas kan strømme igennem.

Alle gasrør på Falster siden er lagt i jorden og rørene er også dækket til på hele strækningen, undtagen nogle få steder, hvor der mangler noget afsluttende arbejde. På Lolland er 40 procent af anlægsarbejdet med gasledning færdigt.

Tirsdag i uge 39 blev gasrøret under Guldborgsund mellem Lolland og Falster trukket igennem og dermed er alle 3 farvandskrydsninger ved at være afsluttede. Gasledningen er tidligere på året med succes trukket under Færgestrømmen mellem Sjælland og Farø og Grønsund mellem Farø og Falster.

Grøn Gas Lolland-Falster

Gasrøret blev trukket igennem en 1500 meter lang underboring af sundet. Farvandskrydsningerne foregår ved, at maskiner borer sig vej gennem undergrunden cirka 40 meter under havets overflade. Hullet udvides med et større bor, og til sidst trækkes det sammensvejsede rør gennem boringen.

Farø er arbejdet med at forbinde land- og søledningen også i gang, og de sidste svejsninger forventes udført i løbet af de kommende én-to uger.

”Vi holder den overordnede tidsplan og arbejdet vil fortsætte ind i første kvartal næste år,” siger Claus Poetzch projektleder på Grøn Gas Lolland-Falster.

Energinet står for den del af gasrørledningen, der strækker sig fra Nørre Alslev på Falster og op til kompressorstationen i Everdrup mellem Rønnede og Næstved.

Alle rør er nu lagt i jorden på denne 41 kilometer lange strækning, og Energinet har tilbageleveret næsten halvdelen af jorden til lodsejerne. Sideløbende foregår trykprøvning af røret.  

Fuld drift i sommeren 2024

Evida står for at lægge gasledningen i jorden på den 71 kilometer lange strækning fra Nr. Alslev til Nakskov på Lolland. Evida påbegyndte arbejdet senere end Energinet og har lagt lidt over halvdelen af rørene i jorden.

Ved Nakskov på Avnede Skovvej er byggeriet af en af de syv MR-stationer ved at være færdigt og alle installationer forventes afsluttet inden årsskiftet.

Gasrørledningen ender i den nye kompressorstation i Everdrup mellem Rønnede og Næstved. I løbet af de kommende uger udføres der tryktest på ledningen fra Everdrup til Nørre Alslev. Der arbejdes en lille uge på hver af de tre strækninger: Fra Everdrup til Præstø Landevej, fra Præstø Landevej til Ørslevvej ved Vordingborg og endelig fra Ørslevvej til Nr. Alslev, syd for Stubbekøbingvej.

Om gasledningen

Grøn Gas Lolland-Falster projektet er en gasledning mellem Everdrup nær Tappernøje på Sydsjælland og Nakskov på Lolland.

Gasledningen vil være cirka 115 km lang fordelt på:  30-35 kilometer på Sjælland, 25-30 kilometer på Falster og 50 kilometer på Lolland samt 4 og 2 kilometer under henholdsvis Storstrømmen og Guldborgsund.

Desuden skal der opføres 7 måler- og regulatorstationer- såkaldte MR-stationer og 3 linjeventilstationer) langs gasledningen. Stationerne har forskellige funktioner, som fx at det er muligt at lukke for gassen på en strækning, mens der kobles nye brugere på ledningen og f.eks. at sende gas fra de kommende biogasanlæg ind i ledningen.

Udgivet

27. september 2023