Tilbage til oversigten

Lolland-Falster er Danmarks grønne kraftværk

Lolland-Falster producerer fire gange mere grøn strøm end der forbruges og forsyner dermed resten af Danmark med strøm fra vindmøller og solceller.

Den samlede produktion af elektricitet fra sol og vind på Lolland-Falster var i 2023 på 2.201.239 MWh.

Det var samlet set mere end fire gange så meget strøm end der blev forbrugt på Lolland-Falster.

Det er nye tal fra Energinet, der dokumenterer at Lolland-Falster er Danmarks grønne kraftværk.

Lolland i top

Lolland kommune er helt i top med produktion af grøn strøm. I 2023 var produktionen 7 gange højere end der blev forbrugt. Dermed er Lolland Kommune den kommune i Danmark, der har det næsthøjeste overskud af strøm fra sol og vind. Norddjurs kommune ligger marginalt højere i overskud.

Hele 95 procent af den samlede elproduktion på Lolland-Falster kommer fra sol og vind, hvor der i 2023 blev produceret 2,2 millioner MWh – svarende til cirka 385.500 husstandes årlige forbrug.

Det er Guldborgsund Kommune, der endnu ikke er 100 procent grønne i strømproduktionen og andelen af strøm fra sol og vind er på 85 procent af den samlede produktion.

Guldborgsund kommune producerer dog 2 gange så meget grøn strøm som der forbruges i kommunen.

I hele landet er det 70 procent af den samlede elproduktion, der kommer fra sol og vind. Sol og vind dækker 67 procent af forbruget.

Den grønne strømproduktion er fra 2021 til 2023 steget med 30 procent i hele Danmark.

Elforbruget på Lolland-Falster er i øvrigt faldet med 11 procent fra 2021 til 2023.

Den grønne energi er også et trækplaster, og for virksomheder med et stort energibehov er der vigtige fordele i at placere sig på Lolland-Falster, hvor der er let adgang til både strøm, grøn gas og teknisk vand, og dermed gode forudsætninger for at udvikle en produktion i en bæredygtig retning.

Lolland-Falster bliver centrum for PtX anlæg

Lolland-Falster er stærkt på vej til at blive centrum for PtX anlæg der skal producere fremtidens CO2 neutrale brændstoffer. Landsdelen står i forreste række, når store grønne energi-investeringer i Danmark og Nordeuropa skal placeres.

Der er planlagt fire Power-to-X anlæg på Lolland-Falster. To i Nakskov og to i Rødbyhavn.

Udgivet

3. april 2024