Nakskov Stensø Erhvervsområde
Tilbage til oversigten

Lolland-Falster bliver centrum for PtX anlæg

Lolland-Falster er stærkt på vej til at blive centrum for PtX anlæg der skal producere fremtidens CO2 neutrale brændstoffer. Landsdelen står i forreste række, når store grønne energi-investeringer i Danmark og Nordeuropa skal placeres.

Først var der 1 og nu er der 3 Power-to-X anlæg på vej til Lolland-Falster. To i Nakskov og et i Rødbyhavn.

European Energy er langt fremme med udvikling af verdens største PtX anlæg i Nakskov til produktion af e-Metanol og senest har Copenhagen Energy meldt ud, at de planlægger at etablere to PtX anlæg i henholdsvis Nakskov og Rødbyhavn.

“Lolland-Falster er stærkt på vej til at blive centrum for Power-to-X anlæg der alle skal producere fremtidens CO2 neutrale brændstoffer. Vi er endnu engang blevet bekræftet i at Lolland-Falster står i forreste række, når store grønne energi-investeringer i Danmark og Nordeuropa skal placeres. Der står vi enormt stærkt,” siger Steffen Lund, investeringschef Business Lolland-Falster.

Copenhagen Energy er enig med Steffen Lund i at Lolland-Falster er et strategisk og energimæssigt godt sted at etablere PtX anlæg.

”Rødbyhavn og Nakskov er strategisk gode lokationer for at etablere Power-to-X anlæg, fordi vi har et område med masser af sol og vind produktion. Gode havne og Femern tunnellen giver gode afsætningsmuligheder til Tyskland og vi forventer, at Tyskland bliver en stor aftager af ammoniak og brint,” siger Jasmin Bejdic, CEO for Copenhagen Energy.

Jasmin Bejdic Copenhagen Energy

Copenhagen Energy har som formål at udvikle vedvarende vind- og solenergiprojekter over hele verden for at producere grøn strøm og distribuere strøm på tværs af det europæiske kontinent til en konkurrencedygtig pris og den blev grundlagt for 3 år siden af de to erfarne grønne energiudviklere Jasmin Bejdic og Andreas von Rosen.

Grundressourcerne i Power-To-X ligningen er grøn strøm, god plads og vand. Grøn strøm og god plads er der masser af på Lolland-Falster.

”Lolland-Falster er et oplagt sted at placere PtX projekter i storskala. Vi er langt fremme og ser PtX som gamechangeren, der kan accelerere den grønne omstilling. Vi har masser af grøn strøm, der skal til for at X’et i PtX bliver til fremtidens brændstoffer,” siger Steffen Lund, investeringschef i Business Lolland-Falster.

Stort lokalkendskab

Det er ikke tilfældigt, at Copenhagen Energy har valgt Lolland som udgangspunkt for den store satsning på produktion af såvel VE strøm som grønne brændstoffer baseret på PtX. Den ene af stifterne Andreas von Rosen kommer fra Maribo på Lolland, og kender området godt fra tidligere VE projekter, han har været involveret i.

”Lolland-Falster er en region, der har en rigtig god ressource i form af sol og vind samt kommuner, der har været gode til at promovere de her projekter. Det er et godt sted at lave VE projekter og derfor hører vi godt hjemme på Lolland-Falster. Det hele er mere professionelt på Lolland-Falster med en positiv kommune og en lokalbefolkning, der ved hvad det vil sige at have sol og vind,” siger Jasmin Bejdic.

First mover på VE

Lolland-Falster er ifølge Copenhagen Energy et godt område at udvikle grønne energiprojekter og hvis det bliver gjort rigtigt, så bliver det også godt for Lolland-Falster med mange nye grønne arbejdspladser.

”Lolland-Falster bliver et udstillingsvindue for resten af Danmark og Europa. Det giver god mening, at der er flere grønne virksomheder i samme område, fordi det er udtryk for, at det er det rigtige sted at være og udvikle PtX projekter,” siger Jasmin Bejdic.

Copenhagen Energy vil udvikle og etablere de to PtX projekter på Lolland fordi de ser et stort potentiale i placeringen tæt på havn, Femern Bælt tunnelen, den gode infrastruktur og den store produktion af VE strøm fra sol og vind.

Et Power-to-X anlæg producerer brint via elektrolyse, hvor der sættes strøm til vand. Når brinten er dannet, kan det via andre processer omdannes til forskellige typer af brændstoffer.

”Det er klart, at der er en firstmover-strategi bag vores projekter. Vi ved ikke, hvor det hele ender, og vi ser nogle gode muligheder i tidligt at satse på at udvikle og etablere Power-to-X anlæg på Lolland. Vi tager en kalkuleret risiko som projektudvikler med at gå i gang med projekter, som ikke mange tror på så tidligt. Vi mener, at om 2-3 år giver det mening, og hvis man først starter om 2-3 år, så er det for sent at gå i gang,” siger Jasmin Bejdic.

Efterlyser statsstøtte

Copenhagen Energy efterlyser mere politisk og økonomisk støtte til udviklingen af Power-to-X, da det er en ny og meget dyr udviklingsproces, der ligger forude.

”Vi prøver at positionere os i god tid. Hvis vi vil den grønne omstilling, så skal vi installere flere solceller, vindmøller og vi skal også have flere Power to X anlæg – men lige nu er der ikke økonomi i PtX anlæg. Derfor skal der en statslig støtte til udvikling af Power-to-X for at få det godt fra land på samme måde som vi så med sol og vind for år tilbage,” siger Jasmin Bejdic, CEO for Copenhagen Energy.

Tidlig fase

De er i den indledende udviklingsfase og går nu i dialog med Lolland Kommune om myndighedsbehandlingen med henblik på lokalplaner for de to områder ved Rødbyhavn og Nakskov.

”Vi er tidligt i processen. Nu skal vi modne projekterne og finde ud af hvor store anlæggene skal være, om de skal bygges i faser samt om hvad slutproduktet skal være,” siger Jasmin Bejdic.

Anlæggene skal producere brint som grundprodukt, men det står stadig helt åbent hvad slutproduktet skal være. Det kan være ren brint, e-Metanol, ammoniak eller e-Fuels. Det er alle grønne brændstoffer produceret på basis af brint, og det er udviklingen i efterspørgslen de kommende år, der afgør hvad slutproduktet skal være.

Investeringen i de to PtX anlæg er i milliardklassen.

”Når vi er længere fremme i udviklingen af projekterne, så vil vi teame op med større spillere, der skal investere i den videre udvikling af anlæggene,” siger Jasmin Bejdic.

Europeans Energys planlagte PtX anlæg i Nakskov skal producere e-Metanol og størstedelen skal leveres til Mærsk som skibsbrændstof.

”Vi ser os som kolleger til European Energy. Der er brug for os alle sammen. Markedet er stort nok til at der er plads til flere virksomheder. Det er en fordel, at vi er flere virksomheder indenfor PtX det samme sted,” siger Jasmin Bejdic.

Brug for arbejdskraft

Et PtX anlæg er at betragte som et kemianlæg. Derfor er det specialiseret arbejdskraft, der er er brug for når anlæggene skal i drift. Det er procesingeniører, maskiningeniører og kemiingeniører samt faglært arbejdskraft som smede og laboranter.

”Vi forventer, at der på hvert anlæg kommer mellem 50 og 75 arbejdspladser, så det er mange ingeniører og procesfolk, der skal bruges,” siger Jasmin Bejdic.

Udgivet

27. november 2023