Power to X møde i Sakskøbing
Tilbage til oversigten

Stort Power-To-X møde på Lolland-Falster

Business Lolland-Falster satte i samarbejde med DTU og RUC Power to X øverst på dagsordenen, da en lang række aktører fra den danske energibranche mødtes til konference i Sakskøbing.

Lolland-Falster har en stor mulighed for at spille en vigtig rolle i de kommende års udvikling af virksomheder og teknologier indenfor Power-To-X. På den baggrund havde Business Lolland-Falster fornyeligt inviteret PtX aktører til konference i Sakskøbing.

Grundressourcerne i Power-To-X ligningen er grøn strøm, god plads og vand. Grøn strøm og god plads er der masser af på Lolland-Falster.

”Lolland-Falster er et oplagt sted at placere PtX projekter i storskala. Vi er langt fremme og ser PtX som gamechangeren, der kan accelerere den grønne omstilling. Vi har masser af grøn strøm, der skal til for at X’et i PtX bliver til fremtidens brændstoffer,” siger Steffen Lund, investeringschef i Business Lolland-Falster.

PtX møde på Hotel Saxkjøbing

Derfor var PtX sat øverst på dagsordenen, da en lang række aktører fra den danske energibranche mødtes på Hotel Saxkjøbing i Sakskøbing. På konferencen var der oplæg fra forskere fra DTU Risø, DTU Construct og RUC samt virksomheder, der arbejder med nye og innovative PtX-teknologier.

De gav alle et aktuelt indblik i PtX udviklingen i Danmark, hvor der er mange udviklingsprojekter i gang og mange bud på hvad X er i Power-To-X ligningen.

Business Lolland-Falster var i samarbejde med DTU og RUC vært på konferencen, hvor en lang række forskere, virksomheder og forretningsudviklere fra Power-to-X branchen deltog.

”Formålet med mødet var at få samlet aktørerne i PtX branchen og skabt et forum, hvor der dels udveksles faglig viden og ideer og dels kan skabes samarbejder mellem virksomheder og forskere. Det var et meget givende møde med indlæg på et højt fagligt niveau, og med fokus på det store potentiale, der ligger i energiproduktion, hvor VE-strøm gennem en elektrolyseproces bliver omdannet til et CO2 neutralt brændstof,” siger Steffen Lund.

Et af forslagene på konferencen var at danne et netværk blandt PtX aktørerne, og det blev modtaget positivt af konference deltagerne. På baggrund af de input, der blev givet af deltagerne vil Business Lolland-Falster tilbyde muligheden at danne et mere formelt PtX netværk for at accelerere udviklingen og etableringshastigheden på danske PtX projekter.

PtX i Nakskov

Lolland-Falster er langt fremme indenfor udviklingen af PtX produktion, hvor European Energys planlagte PtX anlæg ved Nakskov Havn er det største af projekterne.

Det bliver blandt andet European Energys kommende PtX anlæg i Nakskov, der skal levere e-metanol til rederiet Mærsk. Anlægget i Nakskov forventes i drift i 2026 og bliver verdens største anlæg af sin art.

Mærsk har valgt metanol som det fremtidige brændstof, og det er netop et af de brændstoffer, som X i PtX dækker over. E-metanol kan produceres ved at grøn strøm fra VE kilder som sol og vind sammen med vand via elektrolyse omdannes til brint. CO2 tilsættes og ved hjælp af en ny proces bliver det til såkaldt CO2 negativt e-metanol. Det kan bruges til skibsbrændstof som erstatning for emissionstunge fossile brændstoffer.

Maria Strandesen, Mærsk

Maria Strandesen, director of Future Fuels hos AP Møller Mærsk, var en af deltagerne i PtX konferencen. Mærsk er gået forrest i den globale rederibranche og har meldt ud, at det er metanol, de satser på som det fremtidige brændstof, der skal i tanken på rederiets mange skibe.

Hun fandt mødet i Sakskøbing værdifuldt og interessant.

”Det er vigtigt for os at følge med i hvad der foregår lokalt i Danmark, og derfor er jeg med her i dag. Det er et godt initiativ, hvor det er vigtigt at afdække, hvad der er af gode ideer indenfor PtX i Danmark,” siger Maria Strandesen, director of Future Fuels hos Mærsk.

Der er planlagt endnu et PtX møde efter sommerferien, og det vil handle om de konkrete udfordringer, der er ved etablering af Power-To-X produktion, omkostningerne ved produktion af fremtidens grønne brændstoffer samt rammer for hvordan risici kan minimeres i forbindelse med etablering af PtX virksomheder i Danmark på et marked, der er præget af tiltagende konkurrence.

Udgivet

2. juni 2023