Business Park Falster
Tilbage til oversigten

Lolland-Falster vil udvide erhvervsarealer markant

Guldborgsund og Lolland kommuner vil udvide erhvervsarealer og arbejdet er allerede gået i gang. Nyt erhvervsområde på Nordfalster i støbeskeen. Plan om fordobling af areal ved Nakskov havn.

Efterspørgslen på erhvervsarealer på Lolland-Falster til etablering af erhverv og turisme er stor. Tidligere i år kunne Lolland kommune melde alt udsolgt af første etape af Maribo Erhvervspark – og efterspørgslen på køb af erhvervsarealer i Business Park Falster er blevet intensiveret den seneste tid.

”Det er Femern forbindelsen og den grønne omstilling, der for alvor har sat gang i salget af erhvervsarealer og tiltrækningen af nye virksomheder. Det skaber behov for yderligere arealer, og det er derfor meget positivt, at begge kommuner arbejder offensivt med at udlægge flere arealer for at efterkomme den store efterspørgsel. Virksomhederne efterspørger typisk store erhvervsgrunde og det skal vi kunne levere,” siger Mikkel Wesselhoff, adm. dir Business Lolland-Falster.

Aktuelt er Byrådet i Guldborgsund Kommune kommet med deres bud på, hvordan den fysiske udvikling af kommunen skal se ud, og inviterer borgerne til dialog om planerne. Det sker i Kommuneplanen ”Nye muligheder for Guldborgsund” , der har nogle markante arealudlæg, og det er netop dem, der skal drøftes på fire kommende dialogmøder.

”Vi foreslår udlægning af nogle ret store arealer rundt omkring i kommunen, hvor vi ser mulighed for en positiv udvikling af vores kommune. De forslag vil vi gerne drøfte med borgerne inden vi træffer den endelige beslutning til august,” siger borgmester Simon Hansen i en pressemeddelelse.

Flere erhvervsarealer på Nordfalster

Og netop et af udlæggene handler om en udvidelse af Business Park Falster ved afkørsel 43, hvor det nuværende område er ved at være opkøbt af virksomheder, der snart går i gang med at bygge.

”Efterspørgslen fra virksomheder, der ønsker at købe grunde, er stadig stor, og derfor ønsker vi nu at udvide erhvervsområdet. Et andet sted vi ønsker udlægning af areal, er til muligheden for et nyt resort i Marielyst og udlæg til nye boliger i Nykøbing Falster samt drøftelse af hvor vi skal udtage lavbundsarealer og naturområder. Vi oplever stor efterspørgsel mange steder fra, og den vil vi naturligvis gerne imødekomme samtidig med at vi opretholder vores naturområder,” siger borgmester Simon Hansen.

Det er især på Nordfalster ved afkørsel 43 og 44, at Guldborgsund Kommune foreslår, at der skal udlægges arealer til erhvervsudvikling.

Business Park Falster

Derfor indkalder kommunen til borgermøde tirsdag 27. juni kl. 17 på parkeringspladsen ved Højmølle Kro tæt på afkørsel 44. Efter en kort introduktion til temaet foregår resten af mødet på Højmølle Kro og slutter kl. 19:30

”Udvikling af erhvervsarealer på Lolland-Falster og tiltrækning af nye virksomheder tager tid, og derfor er det fremsynet, at Guldborgsund kommune allerede nu melder klart ud, at det er nødvendigt at lægge yderligere 100 hektar jord ud som erhvervsareal på Nordfalster. Vi oplever en stor efterspørgsel drevet af den grønne omstilling og Femern tunnelen, og derfor bliver der brug for yderligere erhvervsareal,” siger Mikkel Wesselhoff.

Forslagene til arealudlægning i Kommuneplan 2023-2035 er blandt andet:

Ca. 100 ha nye erhvervsarealer på Nordfalster fordelt på tre større udlæg;

  • Udvidelse af Business Park Falster ved afkørsel 43
  • Nyt logistik- og parkeringscenter ved afkørsel 44
  • Nyt biogas- og bio-procesudlæg ligeledes ved afkørsel 44

Guldborgsund kommune foreslår også, at der udlægges ca. 145 ha til sommerhuse og resort i Marielyst-området. De 100 ha giver mulighed for et ferieresort overfor velkomstcenteret, og fire mindre områder, som foreslås ændret fra camping- og lejrområde til sommerhusudlæg.

Lolland kan melde udsolgt

Det er samme billede, der tegner sig i Lolland kommune, hvor første fase af Maribo Erhvervspark ved afkørsel 48 er udsolgt.

Maribo Erhvervspark

Det fik borgmester Holger Schou Rasmussen til at melde ud tidligere på året, at ” Vi bliver nødt til at kigge på at udstykke endnu mere, så det er vores plan at gå i gang med fase 2.”

Fase 2 er også udlagt til transporttunge erhverv, som produktion, industri, transport, logistik, lager og servicefunktioner, og består af et 157.000 kvadratmeter stort område lige bag det allerede udstykkede erhvervsområde.

Stor udvidelse i Nakskov på vej

Lolland kommunes satsning på stor VE-produktion fra solceller og vindmøller samt adgang til gas fra Grøn Gas ledningen tiltrækker mange nye virksomheder. European Energy og Hveiti har allerede købt store arealer på Stensø.

Interessen for at etablere sig ved Stensø, syd for Nakskov, er stor og flere virksomheder viser interesse for området.

Det er PtX virksomheder, biogas virksomheder, energitunge virksomheder, samt fødevare- og ingrediensvirksomheder.

Fælles for virksomhederne er, at de har behov for store arealer og for de fleste vedkommende også adgang til en erhvervshavn. Begge dele er til stede ved Stensø, men det kræver mere plads end der er udlagt som erhvervsareal i den nuværende kommuneplan og lokalplan.

Derfor planlægger Lolland kommune en udvidelse af det nuværende erhvervsareal ved Nakskov havn og erhvervspark Stensø med op til yderligere 240 hektar – hvilket er mere end en fordobling af det nuværende erhvervsareal på ca. 195 hektar.

Planen er for kort tid siden sendt i offentlig høring.

Areal ved Rødbyhavn

Virksomheder, der gerne vil have en placering tæt på Femern-byggepladsen og på Tyskland, når Femern-forbindelsen åbner i 2029, får snart muligheden for at etablere sig på Finlandsvej i Rødbyhavn.

I forlængelse af det eksisterende erhvervsområde er det udlagt et nyt erhvervsområde på 20.000 kvadratmeter, som der arbejdes på at få klargjort. Museum Lolland-Falster er i gang med de sidste arkæologiske undersøgelser, og herefter går Lolland kommune i gang med at klargøre området med kloakering og veje.

Business Lolland-Falster har opgaven med at tiltrække nye virksomheder og købere til de udlagte erhvervsarealer på Lolland-Falster.

”Efterspørgslen på erhvervsarealer er stor på grund af Femern forbindelsen og den grønne omstilling. Det tiltrækker mange nye virksomheder, der skal bruge plads langs motorvejen og den efterspørgsel er det strategisk vigtigt, at vi kan efterkomme,” siger Mikkel Wesselhoff.

Udgivet

15. juni 2023