Muslinger Lolland-Falster
Tilbage til oversigten

Muslinger kan redde havmiljøet rundt om Lolland-Falster

Det er muligt at producere muslinger i farvandet rundt om Lolland-Falster, viser undersøgelse som Business Lolland-Falster har fået lavet. Muslingeproduktion kan både redde havmiljøet og skabe ny blå industri med produktion af muslinger og fisk.

Iltsvind – død bund og ingen fisk.

Tilstanden i de danske farvande er meget dårlig og den nyeste iltsvindsrapport viser, at iltsvindet i de indre danske farvande blev markant forværret i løbet af september. Iltsvindet er det hidtil næststørste registreret for september, siden målingerne begyndte i 1990’erne.

Rapporten peger på, at årsagen til det omfattende iltsvind er de store mængder næringsstoffer fra f.eks. kvælstof, der bliver udledt til de indre danske farvande.

Business Lolland-Falster kan nu komme med en god nyhed, der kan gøre en afgørende forskel for havmiljøet efter et større forsøg med at dyrke muslinger 15 forskellige steder rundt om Lolland-Falster.

Det sker efter at de første resultater i projektet NIFIMU er blevet offentliggjort.

”Blåmuslingen er en miljømæssig superfood, der kan redde vores havmiljø og samtidigt danne basis for en ny industri med produktion af muslinger. Der skal ikke afsættes landbrugsland for at producere den, den skal ikke bruge ferskvand, den har det måske laveste CO2e aftryk af alle animalske proteinkilder og så er den som filterføder bidragende til at nedbringe kvælstof- og fosforniveauet i havet og herigennem forbedre vandkvaliteten, ” siger Annette Løttrup-Moore, projektleder Business Lolland-Falster.

Business Lolland-Falster har sammen med Blue Research deltaget i projektet NIFIMU (Nitrogen-Fisk-Muslinger), der er ledet af Københavns Universitet og støttet af den Europæiske Hav & Fiskerifond og Fiskeristyrelsen.

Muslinger sat ud 15 steder

I den forbindelse har Business Lolland-Falster og Blue Research sat muslinger ud i poser 15 forskellige steder i farvandet omkring Lolland-Falster.

Poserne med muslinger har været i vandet i 90 dage for at give svar på om der er et potentiale for at opdrætte muslinger i de saltfattige farvande rundt om Lolland-Falster.

”Resultaterne fra vores feltarbejde viser, at det godt kan lade sig gøre at opdrætte muslinger rundt om Lolland-Falster. Vores forsøg med muslinger viser, at der et godt grundlag for at starte en muslingeproduktion op i farvandet nord for Lolland, hvor udbyttet ligger på niveau med Kerteminde, hvor der allerede produceres muslinger af høj kvalitet til konsum,” siger Annette Løttrup-Moore.

Muslinger er for havet hvad træer er for atmosfæren. Træer opsamler CO2 og muslinger trækker kvælstof og fosfor ud af vandet. På den baggrund er produktion af muslinger interessant set i et miljømæssigt perspektiv, hvor der er et kolossalt behov for at fjerne næringsstoffer i havet.

Fjerner næringsstoffer

En måde at fjerne de næringsstoffer, der allerede er udvaskede, er anvendelse af marine virkemidler. Marine virkemidler omfatter blandt andet tang, muslinger og ålegræs. De marine virkemidler fjerner ikke kun næringsstoffer, der er udvasket eller udledt fra land men også næringsstoffer, der kommer fra sediment, andre marine områder eller atmosfæren.

Opdræt af muslinger er det virkemiddel, der er bedst dokumenteret i de danske farvande og har de mest detaljerede implementeringsanbefalinger. Samtidig er effekten af muslingeopdræt mange gange højere end for eksempel kultivering af sukkertang eller ålegræs. Som en sidegevinst medfører filtreringen at havvandet bliver klarere, der igen gør at sollys kan trænge dybere ned og forbedre vækstbetingelserne for blandt andet ålegræs.

”Vi kan med fordel kan tage muslingeproduktion i brug for at redde havmiljøet. Samtidigt viser vores undersøgelse i samarbejde med Blue Research, at de producerede muslinger kan bruges til enten fødevarer eller ingrediensproduktion,” siger Annette Løttrup-Moore.

Anbefaler produktion

På baggrund af resultaterne af sommerens muslingedyrkningsforsøg er det anbefalingen fra Business Lolland-Falster, at der sættes en muslingeproduktion i gang.

”Vi ser fra Business Lolland-Falsters side et enormt potentiale i opdræt af muslinger, der dels bidrager til løsningen af et samfundsproblem ved produktion af bæredygtige kvalitetsfødevarer og dels samtidig gavner det lokale vandmiljø gennem fjernelse af overskydende næringsstoffer,” siger Steffen Lund, investeringschef Business Lolland-Falster.

Formålet med projektet NIFIMU er at fastslå om det kan lade sig gøre at opdrætte muslinger og bruge dem som vandrensere i forbindelse med landbaseret fiskeopdræt i et såkaldt RAS system (Recirkuleret Akvakultur System). De næringsstoffer som den landbaserede fiskeproduktion ville udlede til havet skal efterfølgende spises af de muslinger, der dyrkes i havet og dermed sikre at farvandene ikke belastes yderligere.

”Uanset om der etableres en blå industri med fiskeopdræt på land eller ej, så viser denne undersøgelse at de biologiske forudsætninger for at sætte gang i produktion af muslinger i farvandet ved Lolland-Falster er til stede,” siger Steffen Lund.

Udgivet

2. november 2023