CO2 lagring i undergrunden
Tilbage til oversigten

Rødby området udpeget som CO2 lager

8 områder i Danmark er udpeget som velegnede til at lagre CO2 i undergrunden – Rødby området er et af stederne og der indkaldes nu til borgermøde.

Fangst og især lagring af CO2 kan blive en kommende storindustri. Danmark skal i gang med at fange og lagre CO2, og et af de steder, det kan komme til at foregå er i Rødby-området, hvor undergrunden er meget velegnet som lager.

Det viser en ny miljørapport fra Energistyrelsen, der udpeger Rødby som et af 8 velegnede områder i Danmark, hvor der kan lagres CO2 i undergrunden.

Rødby er udvalgt, fordi der er gunstige, geologiske forhold til et sådant lager, der vil komme til at ligge 1200 meter – eller dybere – under jordoverfladen. Planen er at bruge undergrunden ved Rødby til at lagre CO2, som er fanget fra store udledere som kraftværker eller fabrikker. Herefter skal CO2’en under tryk, så den bliver flydende og dermed kan opbevares og transporteres til et CO2-lager.

Ved lageret bliver CO2’en pumpet ned i undergrunden, hvor den flydende CO2 vil fordele sig i mellemrum i sandsten, og ovenfor skal lerlaget forhindre, at det siver op igen.

Rødby er velegnet som CO2 lager

De foreløbige miljøundersøgelser har resulteret i en miljørapport, som nu sendes i offentlig høring. Høringsperioden er fra onsdag den 31. maj til onsdag den 9. august 2023.

Virksomheden Carbon Cuts har fået øjnene op for at CO2 lagring er en stor erhvervsmulighed, og derfor planlægger den at udvikle og etablere en virksomhed ved Rødby der er specialiseret i CO2 lagring.

CarbonCuts ønsker at etablere et anlæg i Lolland Kommune, der kan modtage og lagre CO2, dels direkte fra skorstene på lokale virksomheder, dels fra virksomheder i Danmark og nabolandene leveret via tankskibe.

Projektet er døbt “Ruby”, og navnet henviser til at de centrale lager- og havne-faciliteter vil være i Rødby området.

Ken Wesnæs CEO CarbonCuts

”Lolland-Falsters veludbyggede grønne elproduktion og den kommende biogasproduktion bevirker at landsdelen i stigende grad vil tiltrække virksomheder, som også får brug for en velfungerende CO2 infrastruktur. Vi er klar til at investere i denne struktur og etablere et anlæg, der kan bidrage markant til nedbringelse af Danmarks og Østersøregionens CO2-udslip og samtidig sikre CO2-neutralitet til den lokale industri,” siger Ken Wesnæs, CEO og medejer CarbonCuts.

Borgermøde om miljørapport

Energistyrelsen inviterer til borgermøder om udkast til miljørapporter for den strategiske miljøvurdering af 8 områder på land og kystnært, hvor CO2lagring kan blive muliggjort.

Formålet med borgermødet er, at borgerne kan blive klædt på til at kunne indgive høringssvar til miljørapporterne. Første del af mødet vil være en præsentation af miljørapporten med oplæg fra Energistyrelsen, Rambøll og GEUS.

Den anden del af mødet vil foregå ved cafeborde, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Energistyrelsen, Rambøll og GEUS.

Hvor og hvornår?

Der holdes borgermøde på Lolland, tirsdag 13. juni 2023, klokken 19.00-21.00 på Factory Lodge, Fabriksvej 2, 4960 Holeby.

Tilmelding

Tilmelding til møderne er nødvendig. Tilmelding er senest 3 dage før møde.

Klik her for at tilmelde dig til borgermødet

Udgivet

7. juni 2023