Ken Wesnæs Carbon Cuts CO2 lagring
Tilbage til oversigten

Slutspurt om licenser til CO2 lagring

Et stort område ved Rødbyhavn og Rødby på Lolland er sammen med fire andre områder udpeget som særligt velegnet til underjordisk lagring af CO2. CarbonCuts er efter to års forberedelse klar med ansøgning til Rødby licensen.

Der er stor travlhed på kontoret hos den danske virksomhed CarbonCuts, der står bag det ambitiøse CO2 lagringsprojekt Ruby ved Rødbyhavn.

Midt i december kom den længe ventede udmelding fra Energistyrelsen om udbud af licenser til forundersøgelser af områder, hvor der kan laves CO2 lagring.

Otte områder var skåret ned til fem og et stort område på Lolland ved Rødbyhavn var blandt de fem områder, som interesserede virksomheder nu kan søge licens til. En licens, der giver ret til at lave en grundig forundersøgelse af området med henblik på at etablere et underjordisk CO2 lager.

”Der var stor begejstring på kontoret, da vi fik beskeden. Vi har forberedt os grundigt de seneste 2 år på det her. Da vi så at der kun var seks uger til at aflevere en ansøgning, da følte vi os lidt presset og slutspurten er i gang nu og vi når det,” siger Ken Wesnæs, CEO for CarbonCuts.

Stor interesse for CO2 lagring

CarbonCuts meldte allerede i 2022 ud at de var meget interesserede i at etablere og drive CO2 lagring ved Rødbyhavn – i den såkaldte Rødbystruktur. Projektet hedder Ruby og navnet henviser til at de centrale lager- og havne-faciliteter, der vil blive etableret i Rødby området. Virksomheden har haft et tæt samarbejde med lokalpolitikere, Business Lolland Falster, virksomheder, lodsejere og andre gode folk på Lolland. Det er alt sammen helt afgørende i CarbonCuts bestræbelser på at etablere Ruby Projektet.

”Det er vores ambition at etablere et permanent CO2-lager i undergrunden under Rødby. Området er udpeget af staten som et af de bedste steder i Danmark til at lagre CO2 i undergrunden, fordi de geologiske forhold er ideelle hertil. Det er vores vurdering, at vi har en god chance for at få licensen, da vi har gjort et stort forarbejde og er klar til at realisere projektet,” siger Ken Wesnæs.

Virksomheden blev etableret i 2022 og har hovedkontor i Kgs. Lyngby. Selskabets primære investor er BlueNord, som for få år siden købte Shells andel på 36,8% af DUC (Dansk Undergrunds Consortium), som ejer hovedparten af de danske gas- og oliefelter i Nordsøen.

”BlueNord har stor indsigt i både energisektoren og er eksperter i den danske undergrund. CarbonCuts står dermed stærkt med en solid partner som BlueNord, der ud over den nødvendige kapital også tilfører mange af de kompetencer, som vi får brug for som CO2-lagringsoperatør,” siger Ken Wesnæs.

Tæt dialog med lokalområdet

En vigtig del af processen har været en tæt dialog med mange forskellige parter, og her har CarbonCuts været i kontakt med både myndigheder, politikere, øvrige interessenter, lodsejere og borgere i Rødby i det forløbne år. Når det er afgjort om CarbonCuts får efterforskningslicensen af Energistyrelsen, vil virksomheden sætte gang i yderligere information og dialog om CO2 lagring.

”Vi forventer at lave en række dialogmøder med borgere og andre interesserede i vores projekt i løbet af 2024, og vi glæder os til den dialog. CO2 lagring er nyt for danskerne, og det vil naturligt skabe både nysgerrighed og spørgsmål om teknologien og selve projektet. Derfor står vi også klar til at svare på alle de spørgsmål der måtte være, og til at fortælle mere om Ruby projektet og vores ambitioner,” siger Ken Wesnæs fra CarbonCuts.

Havnen er interessant

Området på Lolland, der kan søges licens til kaldes for Rødby-strukturen. Det er en geologisk struktur i undergrunden, der er 20 km lang og cirka 10 km bred og den anses for at være en af de mest velegnede i Danmark til at lagre CO2 i.

Rødbyhavn ligger særdeles geografisk velplaceret i forhold til at kunne modtage CO2 fra de landene omkring Østersøen f.eks. Sverige, Finland, Tyskland og Polen, som ikke selv har de samme geologiske muligheder for lagring.

Placeringen af Ruby-projektet tæt på havnen i Rødbyhavn er vigtig, da den CO2 der skal lages, fortrinsvis skal transporteres via tankskibe før den kan lagres i det underjordiske lager, som CarbonCuts vil etablere.

Derfor var det en god nyhed for CarbonCuts, at Folketinget 18. december 2023 besluttede at hele produktionsområdet med tunnel-element fabrik, baglandsområde, boligområde og den store arbejdshavn skal bevares, når Femern tunnelbyggeriet er afsluttet.

”Vi er meget interesseret i at bruge havnen, der er anlagt i forbindelse med Femern tunnelbyggeriet, da CO2 med fordel kan sejles til Rødbyhavn med skib. Det er relativt store tankskibe, der vil ankomme og når vi er i fuld drift, kan det være op til 1-2 skibe om dagen, der anløber havnen,” siger Ken Wesnæs.

CarbonCuts er i gang med at undersøge tre forskellige muligheder for at modtage CO2en via tankskibe og lave et mellemlager før CO2en sendes ned i undergrunden til permanent lagring. Det er enten skibe, der ankommer til Rødbyhavn og leverer til kaj indenfor havnen eller skibe, der leverer CO2 langs en specialbygget pram i eller tæt på havnen eller skibe, der leverer CO2 langs en specialbygget pram fortøjet til en bøje på afstand til havet.

CarbonCuts har modtaget støtte fra Den Maritime Fond til at undersøge muligheden for at bruge en stor pram som ”mellemlager” løsning inden CO2 pumpes ned i det underjordiske lager.

Vinderen af licensen forventes udpeget af Energistyrelsen sommeren 2024.

Udgivet

10. januar 2024