Tunnelhavn Rødbyhavn
Tilbage til oversigten

Tunnelhavn bliver en af Danmarks største havne

Tunnelhavn Rødbyhavn bliver en Danmarks største havne målt på gods. Havnen kommer til at spille en afgørende strategisk rolle i erhvervsudviklingen og tiltrækning af nye virksomheder på Lolland-Falster de kommende år.

Vi er på Tunnelhavn Rødbyhavn. Danmarks nye store erhvervshavn.

Vejret er ligesom det skal være, når man er på en havn. Blæsende, koldt og vådt. Det er et par dage før jul og på trods af det dårlige vejr summer det af aktivitet på den nye havn anlagt som en del af Femern projektet ved Rødbyhavn på Lolland.

Havnen bliver de kommende år en af Danmarks største målt på gods over kajen, og alene i 2023 var det 700.000 tons, der blev losset i den nyanlagte havn. Det meste var byggematerialer – primært stål, cement og grus – der skal bruges til produktionen af tunnelen.

Havnen ligner det den stadig er – en ny havn, der ikke er helt færdig. Men det skal man ikke lade sig snyde af. I løbet af 2024 vil den vokse til at blive en af de største erhvervshavne i Danmark.

”Vi forventer, at kommer et par skibe om dagen med materialer til tunnelbyggeriet. Det vil være cirka 70.000 tons om ugen og det gør havnen til en af de største i Danmark,” siger Troels Nyerup, Havnemester fra Blue Water.

Troels Nyerup Havnemester Blue Water

Det svarer til knapt 3,5 millioner tons gods på et år, og det vil gøre Tunnelhavn Rødbyhavn til en af Danmarks største godshavne – større end Odense Havn og lidt mindre end Esbjerg Havn.

Denne regnfulde decemberdag ventede havnemester Troels Nyerup på anløb af dels et skib med cement og dels et skib med skærver. Det er Blue Water, der har fået opgaven at drive havnen. Det sker med 8 ansatte og havnekontoret på den store arbejdshavn er døgnbemandet.

”Der er aldrig to dage, der er ens. Det er fantastisk spændende at være med på et projekt, hvor alverdens opgaver opstår og man skal være med til at løse dem. Det er fantastisk spændende og vi har et supergodt team og et godt samarbejde på tværs med alle, der arbejder her,” siger Troels Nyerup.

God placering

Tunnelhavn Rødbyhavn bliver de kommende år en af de mest travle i Danmark. Når tunnelbyggeriet er slut, bliver havnen bevaret. Det besluttede et stort flertal i Folketinget 18. december 2023, hvor arbejdshavnen sammen med tunnelelementfabrikken, boligområdet og baglandsarealerne bliver bevaret og skal bruges til andre formål.

Havnen kommer til at spille en væsentlig strategisk rolle i den fremtidige erhvervsudvikling på Lolland-Falster.

Tunnelhavn Rødbyhavn

Placeringen af havnen er rigtig god. Den ligger midt i Femern Bælt med nem og hurtig adgang til Østersøen. Den er 10,3 meter dyb og 8,7 meter ved kajen.

”Så det er store skibe havnen kan tage imod,” siger Havnemester Troels Nyerup.

Stor interesse for havnen

Der er stor interesse for hvad der skal ske i fremtiden med arbejdshavnen, der formelt får statslige Sund og Bælt som ejer. De kommende år skal afklare hvordan ejerforhold og driften af tunnelhavnen skal være, og det arbejde er allerede så småt gået i gang.

Senest har virksomheden CarbonCuts, der har ansøgt om licens til at etablere underjordisk CO2 lagring ved Rødby, ytret interesse for at bruge havnen. Når CO2 lageret er etableret i nærheden af havnen, skal store tankskibe sejle CO2 fra landene omkring Østersøen til CarbonCuts og det vil kunne give en daglig trafik på 1-2 CO2 tankskibe om dagen til Tunnelhavn Rødbyhavn.

Havne strategisk vigtige

Tunnelhavn Rødbyhavn bliver sammen med Nakskov Havn to vigtige erhvervshavne på Lolland.

Byrådet i Lolland Kommune har 25. januar 2024 vedtaget en ny strategisk masterplan for havneudviklingen frem til 2050, og den har et stort fokus på det betydelige potentiale både Nakskov Havn og Tunnelhavn Rødbyhavn har, fordi begge havne har plads til at de kan både udvikle sig og udvides.  Et vigtigt element i strategi 2050 er en betydelig udvidelse af Nakskov Havn og her er første skridt at få lavet et gennemarbejdet forprojekt og en miljøvurdering og det arbejde har byrådet bevilget 5 millioner kroner til de kommende år.

Foto: Femern A/S

”Jeg er glad for, at vi nu kan komme i gang med det langsigtede udviklingsarbejde af vores havne. Havneudvidelser tager lang tid og det er det lange seje træk, vi nu tager fat på. Det er et stort arbejde, der venter forude og vi skal være klar på hvilken vej vi vil,” siger Tine Vinther Clausen, der er formand for Klima-, teknik- og miljøudvalget i Lolland Kommune.

Adgang til havne og især baglandsarealer, hvor der kan placeres virksomheder, kommer til at spille en afgørende strategisk rolle i erhvervsudviklingen og tiltrækning af nye virksomheder de kommende år. Det slår Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen fast.

”Tunnelhavnen er en gigantisk mulighed for at skabe mange arbejdspladser på Lolland. Der bliver brug for havnen og de store baglandsområder til at kunne håndtere de store konstruktioner, der kræver plads. Offshore vindindustrien i Østersøen skal udbygges betydeligt de kommende 20-30 år, og her vil Tunnelhavn Rødbyhavn være godt placeret og sikre, at der er såvel havnekapacitet som tilstødende baglandarealer til rådighed,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Det fremtidige ejerskab af tunnelhavnen er ikke afklaret endnu, men Holger Schou Rasmussen lægger ikke skjul på, at det er interessant for Lolland Kommune at spille en aktiv rolle omkring havnen i fremtiden.

Business Lolland-Falster arbejder for at tiltrække nye virksomheder til Lolland-Falster og her er det ofte den gode adgang til erhvervshavne, der efterspørges af nye virksomheder.

”Tunnelhavn Rødbyhavn og Nakskov Havn er strategisk stærke kort i den fremtidige erhvervsudvikling. Vi hører igen og igen fra virksomheder, der gerne vil etablere sig på Lolland-Falster, at nærhed på en stor og moderne havn er afgørende for deres beslutning om at rykke til Lolland-Falster. Det oplever vi allerede med Nakskov havn og det vil også være tilfældet med Tunnelhavn Rødbyhavn,” siger Mikkel Wesselhoff, adm. direktør Business Lolland-Falster.

Udgivet

31. januar 2024