Tilbage til oversigten

Turisme, grøn omstilling og havne driver væksten på LF

Bygge- og anlægskonferencen 2024 havde stort fokus på vækstdrivere på Lolland-Falster skabt af grøn omstilling, turisme, havne og Femern Bælt tunnelen.

På Lolland-Falster staves vækstdrivere og erhvervsudvikling med F.

F for Femern Bælt tunnelen og F for fuld fart fremad.

Potentialer, muligheder og alle de midlertidige arbejdspladser skabt af byggeriet af Femern Bælt tunnelsen er godt i gang med at blive vekslet til nye permanente virksomheder, nye faste arbejdspladser og vedvarende vækst.

For der er ”gang i den” på Lolland-Falster. Det kunne udviklingsdirektør Mads Stærk fra Business Lolland-Falster og borgmestrene Simon Hansen og Holger Schou Rasmussen fra Guldborgsund og Lolland kommuner berette om i deres indlæg på den velbesøgte Bygge- og Anlægskonference i CELFs kantine.

Lolland-Falster er præget af et højt aktivitetsniveau med investeringer i milliardklassen allerede nu – og der er meget mere på vej. Både kommunalt og i det private erhvervsliv.

Udviklingsdirektør Mads Stærk lagde især vægt på den udvikling i turismen, der kommer når tunnelen åbner om 5 år i 2029.

”Vi forventer en ret kraftig stigning i turismen, når Femern Bælt tunnelen åbner i 2029. Området vi kan tiltrække turister fra, bliver udvidet betragteligt fordi det bliver meget hurtigere at komme til Lolland-Falster fra store dele af Tyskland,” siger Mads Stærk, udviklingsdirektør Business Lolland-Falster.

Der er gang i mange projekter på Lolland-Falster og det er ret markant, hvor meget der er gang i understregede Mads Stærk.

”Hvis vi vil noget med turismen, så kræver det at vi får mere ny overnatningskapacitet. Fremtidens turister kræver ny overnatningskapacitet og der er mange projekter i gang. Der er indgået en aftale med en international hoteloperatør, der vil etablere et hotel et sted på Lolland, hvor der er planlagt 80 værelser og det kan udvides op til 200 værelser. Jorden er købt og betalt,” siger Mads Stærk.

Erhvervsparker fyldt op

Lolland og Guldborgsund kommuner har de seneste år brugt mange ressourcer på at udvikle de store erhvervsparker i Maribo og ved Nørre Alslev. Den gode nyhed er at de er ved at være fyldt op og grundene er solgt.

Transport og logistik giver også en betydelig udvikling, fordi der kan spares mange kilometer ved at køre gods gennem Femern Bælt Tunnelen, og derfor har der været en strategisk satsning på at etablere store moderne erhvervsparker med fokus på transport og logistik.

”Businesspark Falster ved Nørre Alslev og Maribo Erhvervspark ved Sydmotorvejen er kommet godt i gang og er fyldt godt op. Vi har gennem vores arbejde de senere år lært, at de internationale operatører er klar, men de afventer at vi kommer tættere på tunnelåbningen i 2029 før de mener, der er tilstrækkelig kritisk masse til at de etablerer sig på Lolland-Falster langs Sydmotorvejen, ” siger Mads Stærk.

Stor aktivitet i erhvervsparkerne

I Business Park Falster er Region Sjælland ved at bygge ny ambulancestation, der skal være færdig ved udgangen af april og Dansk Stilladsservice er også gået i gang med at bygge. Clevers store lynladestation er færdig og leverer strøm til stadigt flere el-biler, der dagligt passerer forbi. Der er for kort tid siden solgt et areal, hvor der også skal etableres yderligere en el-ladestation til personbilier.

”Der er også solgt et areal på 8.000 m2, hvor fremtidens ladeinfrastruktur til tung vejtransport skal etableres og det betyder, at en stor del af parken er klar og kan levere faciliteter til transport og logistik,” siger Mads Stærk.

Borgmester Simon Hansen fra Guldborgsund kommune glædede sig over de mange projekter og det store fremmøde ved 2024 udgaven af Bygge- og anlægskonferencen.

”Der er gang i mange ting i Guldborgsund kommune, og der er blandt andet mange nye boligprojekter, der skal realiseres. Vores anlægsramme er på 150 millioner kroner, og der kommer en lang række nye anlægsprojekter i 2024. Det er blandt andet nyt tag på Svømmecenter Falster og så skal vi have færdiggjort byggeriet af Sundskolen, ” sagde borgmester Simon Hansen på konferencen.

Tunnelhavn bliver nøgle til ny vækst

Havne som Nakskov havn og Tunnelhavn Rødbyhavn bliver strategiske driver i erhvervsudviklingen. Det lagde Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen stor vægt på i det indlæg, han gav på konferencen.

Tunnelhavnen ved Rødbyhavn er en kæmpe gave til Lolland-Falster, sagde Holger Schou Rasmussen, der oplyste at Lolland kommune samarbejder med Aalborg, Aarhus, Odense, Åbenrå og Rønne havne om at løse udfordringen at der i fremtiden vil mangle havnekapacitet i Danmark.

Her kommer Tunnelhavn Rødbyhavn til at spille en stor rolle.

”Der hvor de store havne og havnekapaciteten er i fremtiden er også der er mulighed for erhvervsudvikling. Vi løber tør for havnekapacitet i Danmark og derfor skal vi i gang med at få udnyttet mulighederne i Rødbyhavn. Vi oplever allerede nu en efterspørgsel på erhvervsarealer ved tunnelhavnen, så det er en rigtig spændende tid vi går i møde,” sagde Holger Schou Rasmussen.

Holger Schou Rasmussen oplyste i sit indlæg, at Erhvervsminister Morten Bødskov har meldt sin ankomst til Rødbyhavn.

”Ministeren er meget optaget af alt det, der sker omkring Rødbyhavn, at det er noget, der kan blive en vækstmotor for hele Danmark. Der er basis for at skabe utrolig mange arbejdspladser og mulighederne for at skabe en ny offshore vind industri, er der stor interesse for,” sagde Holger Schou Rasmussen.

Udgivet

14. marts 2024