Tunnelportal Femern projektet
Tilbage til oversigten

Tunnelbyggeri i ny fase giver nye muligheder

Byggeriet af Femern tunnelen går ind i ny fase og det giver nye muligheder for lokale virksomheder. Hidtil har det været en stor succes for lokale virksomheder og det er vigtigt at holde sig til lyder rådet fra såvel Femern A/S som Business Lolland-Falster.

Lolland-Falsters ubetinget største bygge- og anlægsarbejdsplads ligger i Rødbyhavn. Set langt fra er den stor og tæt på er den kolossal. Det er Europas største byggeplads ifølge Femern A/S, der har ansvaret for det samlede anlægsprojekt og det er danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt.

Det store produktionsområde med tunnelelementfabrik, arbejdshavn, oplagsområde, boligområde og tunnelportal område er blevet anlagt, og projektet er godt på vej ind i den næste store fase, hvor det er produktion og anlæg af selve tunnelen, det drejer sig om.

Femern Byggeplads Rødbyhavn

Byggeriet af Femern tunnelen er kommet så meget op i gear at det i dag giver arbejde til mere end 2.800 personer.

En af dem er kommunikationschef Morten Kramer Nielsen, som Business Lolland-Falster møder i Femern A/S bygherrecenter på havnen i Rødbyhavn.

”Vi er kommet rigtig langt, og vi er nu i gang med at producere de første tunnelelementer, der skal lægges ud i Femern Bælt. Vi støbte i sommeren 2023 den første del af et element, og i øjeblik har vi støbt 16 dele og vi skal støbe 711 dele i alt. Alle de dele udgør tilsammen de 89 tunnelelementer, vi skal lægge ud. Så vi er kommet langt og nåede en kæmpe milepæl i 2023,” siger Morten Kramer Nielsen kommunikationschef Femern A/S.

Morten Kramer Nielsen Femern A/S

Tunnelbyggepladsens samlede areal er 1,5 millioner kvadratmeter og det svarer til 300 fodboldbaner og er Europas største. Femern Bælt-tunnelen bygges af tunnelelementer, der er 217 meter lange. Hvert standardelement består af ni segmenter, der kobles sammen i en samlebåndsproduktion. Når et segment er færdig, skubbes eller trækkes det ind i de store forme, hvor den 30 timer lange støbning foregår.

Den store tunnelelementfabrik består af tre produktionshaller, der i alt har fem produktionslinjer til standardelementerne. Byggeriet af de tre produktionshaller og de tilhørende støttefunktioner er nu stort set færdiggjort og der er nu fuld gang i at støbe tunnelelementer.

Tidsplan holder

Tidsplanen i projektet holder ifølge Morten Kramer Nielsen. Det er et stort og kompliceret projekt, hvor der er mange dele at holde styr på.

”Vi er der hvor vi skal være. Der er noget, der er foran planen og noget andet er bagefter tidsplanen. Det er et gigantisk projekt med mange processer, så alt er som det skal være,” siger Morten Kramer Nielsen.

Tunnelelement fabrik Rødbyhavn

Aktivitetsniveauet er vokset betydeligt i løbet af 2023. Der arbejdes i de tre store produktionshaller, hvor alle delene til de 89 tunnelelementer støbt i beton skal produceres. Ude i den såkaldte tunnelportal på såvel den danske som den tyske side er der også fuld gang i arbejdet – i stort set al slags vejr. Tunnel-renden – der hvor de 89 tunnelelementer skal sænkes ned – er 96 procent færdig og der mangler kun finpudsningen, før den er klar til første tunnelelement.

”I øjeblikket arbejdes der både i Danmark og i Tyskland på anlægget af Femern tunnellen. Der er cirka 2.800 personer beskæftiget på selve produktionen af tunnelelementer i fabrikken, i tunnelportal område og så er der også mange servicefolk rundt omkring. Der er rigtig mange beskæftiget på selve projektet nu,” siger Morten Kramer Nielsen.

I 2024 går konsortiet Femern Systems Contractor i gang og ifølge Femern A/S er projektet snart på toppen af, hvor mange der vil være beskæftiget på en gang.

Mange lokale virksomheder med

Femern projektet har givet opgaver og job til mange virksomheder på Lolland-Falster. Den seneste opgørelse viser at hver fjerde danske virksomhed, der har fået opgaver på byggeriet af Femern tunnelen, er fra Lolland-Falster. I alt har 115 lokale virksomheder været med på projektet indtil videre.

Og det kalder Femern A/S for en stor succes.

”Erfaringerne har været gode. Det er gået godt takket være de store indsatser, der er gjort i lokale netværk om at gøre sig attraktiv overfor entreprenørerne på projektet. Entreprenørerne på projektet er dygtige folk, og de er pris- og kvalitetsbevidste virksomheder. Så de tager ikke bare lokale virksomheder fordi de synes det skal være lokale virksomheder. Det handler også om, at tilbuddet er i orden både pris- og kvalitetsmæssigt,” siger Morten Kramer Nielsen.

Ny fase i gang

Byggeriet af Femern tunnelen er delt i tre faser, hvor første fase med planlægning og derefter næste fase med anlæg af byggeplads, tunnelelementfabrik og arbejdshavn stort set er overstået. Tredje og sidste fase er produktion og anlæg af selve sænketunnelen. Det betyder samtidigt at typen af opgaver til lokale virksomheder vil ændre sig de kommende år.

Tunnelportal Femern byggeplads Rødbyhavn

”Vi har hidtil set en glidende overgang fra først konsortiet FBC og dem der har fået opgaver på det projekt. Mange af virksomhederne er derefter gledet over i FLC konsortiet. Derfor er det spændende om de lokale virksomheder også vil fortsætte videre over i det næste konsortium,” siger Morten Kramer Nielsen.

Business Lolland-Falster administrerende direktør Mikkel Wesselhoff har fulgt Femern projektet gennem mange år, og er meget tilfreds med hvordan lokale virksomheder har løst opgaven med at blive en del af projektet og få opgaver.

”Virksomhederne på Lolland-Falster har forberedt sig grundigt og de er parate til at løse opgaver, der kræver samarbejde på tværs af grænser og kulturer. De ved nu hvad der kræves af dem og der er faktisk flere muligheder for underleverandører i produktionsfasen. Nu er det tid til at dyrke de kontakter, der allerede er etableret, og være opsøgende,” siger Mikkel Wesselhoff.

Deltag aktivt i netværk

Ifølge Femern A/S er det vigtigt at virksomhederne på Lolland-Falster fortsat holder sig til for at få opgaver på Femern projektet gennem netværk og de konsortier, der bygger tunnelforbindelsen.

”Det vil typisk være service- og vedligeholdelsesopgaver, der er mulighed. Fordi man er gået i produktion, så det betyder det jo ikke, at der ikke skal være vedligehold på produktionsfaciliteterne. Der opstår også hele tiden nye behov, nye måder at gøre arbejdet på og nye måder at effektivisere arbejdet på. Det er en meget dynamisk proces og jeg tror det vigtigt, at man holder sig til hos konsortierne og i de netværk, der er rundt omkring konsortierne,” siger Morten Kramer Nielsen.

Business Lolland-Falsters administrerende direktør Mikkel Wesselhoff er enig i Morten Kramer Nielsens råd til virksomhederne.

”Det er vigtigt for virksomhederne at holde sig til i de netværk og organisationer, der allerede er etableret. Det kan for eksempel være hos os i Business Lolland-Falster, men også for eksempel FB-Suppliers og Femern Belt Development samt deltage i de mange arrangementer, der handler om Femern projektet,” siger Mikkel Wesselhoff.

Se video fra produktionshallerne, hvor tunnelelementerne bliver støbt

Hvis du vil have mere at vide om din virksomheds muligheder for opgaver på Femern projektet kan du kontakte senior forretningsudvikler Steffen Johnsen hos Business Lolland-Falster på sj@businesslf.dk eller +45 20808408

Udgivet

25. januar 2024