Vindmøller aftensol
Tilbage til oversigten

Grøn strøm tiltrækker virksomheder til Lolland-Falster

Den store produktion af grøn strøm fra solceller og vindmøller giver Lolland-Falster gode muligheder for at tiltrække flere nye virksomheder, der skal bruge meget strøm i deres produktion.

Lolland-Falsters status som storproducent af grøn strøm fra sol og vind skal omsættes til flere arbejdspladser og tiltrække flere nye virksomheder.

Det er en ambition, der falder godt i tråd med ønsket fra Energinet om at mest muligt af den grønne strøm skal bruges lokalt. Det skyldes, at den store produktion af grøn strøm på Lolland-Falster sætter el-transmissionsnettet under pres.

Transmissionsnettet bliver løbende udvidet, men en ny analyse fra Energinet viser, at elnettet i Østdanmark risikerer at gå i rødt, fordi det ikke er kraftigt nok til at rumme den store produktion af grøn strøm, der i fremtiden forventes at skulle transporters fra Lolland-Falster og Sydsjælland.

Derfor anbefaler Energinet etablering af lokale forbrugsenheder som Power-to-X eller batteri-anlæg, der kan bidrage til at reducere kapacitetsproblemerne i elnettet.

Der er et stort potentiale på Lolland-Falster for at øge det lokale elforbrug gennem etablering af Power-to-X anlæg eller andre typer af produktionsvirksomheder med stort strømforbrug.

”Vi skal i langt højere grad end i dag bruge den grønne strøm lokalt og det giver os gode muligheder for at tiltrække flere nye virksomheder, der skal bruge meget strøm i deres produktion. Grøn strøm bliver en værdifuld ressource, og den har vi masser af på Lolland-Falster,” siger Mikkel Wesselhoff adm. direktør Business Lolland-Falster.

Og netop den store produktion af grøn strøm har allerede tiltrukket flere store virksomheder til Lolland-Falster.

Foreløbigt er der planlagt etablering af fire Power-to-X anlæg på Lolland samt en række nye produktionsvirksomheder, der skal bruge store mængder grøn strøm. Det er European Energy og Copenhagen Energy, der vil etablere PtX anlæg. Det sker i Nakskov og Rødby, hvor de to store produktionsområder på Lolland af grøn strøm fra sol og vind findes.

Virksomheder som Hveiti Ingredients og Waste Plastic Upcycling har alle købt erhvervsarealer ved Nakskov på grund af den gode adgang til grøn strøm.

Arbejdspladser først

Lolland Kommune har vedtaget en ”Grøn Erhvervspolitik”, der skal omsætte den grønne omstilling til vækst og arbejdspladser på Lolland.

Princippet er ”forbrug og arbejdspladser” først – dernæst kan der gives ja til at der kan etableres ny produktion af grøn strøm fra sol eller vind.

”Det er virksomhederne, der skal trække den grønne omstilling og etablering af yderligere produktion af VE strøm i Lolland kommune. Vi har god plads til nye VE områder, men vi skal have noget ud af det lokalt. Derfor siger vi fremover først ja til etablering af nye områder med solceller eller vindmøller, hvis der følger en virksomhed med, der skal bruge den grønne strøm. VE produktion skal skaffe flere arbejdspladser til kommunen,” siger Holger Schou Rasmussen, borgmester Lolland Kommune.

Lollands grønne erhvervspolitik sikrer også lokale virksomheder adgang til billig grøn strøm fra de VE-anlæg, der etableres i fremtiden.

”Vi har gennem en aftale med VE-udviklere sikret, at lokale virksomheder kan komme forrest i køen og købe grøn strøm på attraktive vilkår fra et nyt kommende VE-anlæg. Uanset størrelse og forbrug. De lokale virksomheder får således grøn strøm til en fast lav pris, der samtidigt sikrer, at der er et stort lokalt forbrug før det nye VE-anlæg er taget i brug. Det er med til at accelerere den grønne omstilling i vores lokale virksomheder,” siger Holger Schou Rasmussen.

Guldborgsund på vej med nye VE-anlæg

Der er i dag en stor produktion af grøn strøm i Guldborgsund kommune. Byrådet besluttede på mødet 18. april i år at sætte gang i at lave kommuneplantillæg og ny lokalplan, der gør det muligt at etablere en solcellepark ved Vennerslund på Nordvestfalster. Produktionen af grøn strøm fra Vennerslund Energipark anslåes til at kunne dække det årlige strømforbrug i knap 20.000 husstande.

I Guldborgsund er der aktuelt godkendt eller lokalplaner på vej for solcelleparker, der samlet kan producere grøn strøm svarende til godt 200.000 husstandes årlige forbrug. En af de kommende energiparker etableres ved Radsted og Grænge af Better Energy og Andel. ”Det er vigtigt fordi vi har et ansvar for vores næste generationer. Guldborgsund er Danmarks 11. største kommune på geografien og vi har et ansvar for at levere så meget strøm som muligt til fællesskabet. Den grønne strøm giver os samtidigt mulighed for at tiltrække energitunge virksomheder til kommunen og det betyder nye arbejdspladser,” siger Simon Hansen, borgmester i Guldborgsund Kommune.

Stor overproduktion

Energinet har i en analyse om forbrug og produktion af strøm i Danmark lavet en fremskrivning, der viser at Lolland-Falster i 2040 vil have et stort produktionsoverskud af strøm. Medmindre der bliver etableret virksomheder, der lokalt kan forbruge strømmen.

”Det giver os gode kort på hånden i arbejdet med at tiltrække flere nye virksomheder. Adgang til billig grøn strøm i store mængder bliver i de kommende år afgørende for såvel produktionsvirksomheder som PtX virksomheder. Vi har som mål at tiltrække grønne virksomheder til landsdelen og det kræver god adgang til grøn strøm produceret lokalt,” siger Mikkel Wesselhoff adm. direktør Business Lolland-Falster.

Udgivet

7. maj 2024