Bestyrelsen i Business Lolland-Falster

Om os

ORGANISATION OG BESTYRELSE


Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Business Lolland-Falster har siden 2011 samarbejdet om den strategiske erhvervsudviklingsindsats på Lolland-Falster. Partnerskabet bygger på et fælles ønske om at skabe et dynamisk erhvervsliv på Lolland-Falster, der hele tiden tiltrækker, udvikler og skaber nye virksomheder og nye jobs.

Partnerskabsaftale om erhvervsudvikling 2023-2026

Borgmestrene i Lolland og Guldborgsund Kommuner og deres respektive byråd har indgået en ny partnerskabsaftale om erhvervsudviklingen på Lolland-Falster med Business Lolland-Falster som den fælles motor i samarbejdet.

Partnerskabsaftalen omfatter to overordnede og sammenhængende indsatsområder: generel erhvervsservice samt tiltrækning af virksomheder og investeringer.

I tillæg til partnerskabsaftalen udarbejdes årlige handleplaner, hvor konkrete og målrettede indsatsområder fastlægges. Handleplan 2024 fastlægger en række konkrete indsatser og mål for det første år for Partnerskabsaftalen 2023-2026 mellem Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Business Lolland-Falster.

På kort og lang sigt skal der arbejdes for at skabe et konkurrencedygtigt erhverv samt sikre investeringer og nye virksomheder på Lolland-Falster. Frem mod 2030 skal der skabes 7.000 nye offentlige og private arbejdspladser, således at landsdelen er på niveau med arbejdskraftsniveauet fra før finanskrisen i 2008. Samtidig skal der tiltrækkes investeringer for 15 mia. kr. indenfor transport-, industri- og turismeerhverv.

Smal vej omgivet af grønne marker ved Kragenæs

Bestyrelsen for Fonden Business Lolland-Falster

Fondens bestyrelse består af repræsentanter fra både kommuner og erhvervsliv, hvor erhvervslivet har stemmemajoritet samt formandspost.

 • Kim Rahbek Hansen, formand
 • Anne-Mette Elsborg, PJ Diesel Engineering
 • Holger Schou Rasmussen, borgmester Lolland Kommune
 • John Brædder, udpeget af Guldborgsund Kommune
 • Stine Grønnemose, Alfa Laval
 • Martin Skibsted, Saxkjøbing Sukkerfabrik
 • Simon Hansen, borgmester Guldborgsund Kommune
 • Stig Ellkier-Pedersen
 • Merete Meyer, udpeget af Lolland Kommune

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Hent fondens lovpligtige redegørelse her.


Bestyrelsen for Foreningen Business Lolland-Falster

 • Kim Rahbek Hansen, formand
 • Jakob Søndergaard Nielsen, Metalcolour
 • Anne-Mette Elsborg, PJ Diesel Engineering
 • Karsten Juhl, Lalandia
 • Stine Grønnemose, Alfa Laval
 • Tina Larsen
 • Rikke Cora Larsen, ETN Arkitekter

Repræsentantskabet for Foreningen Business Lolland-Falster

Repræsentantskabet er sammensat af

 • 44 generalforsamlingsudpegede medlemmer
 • 10 bestyrelsesudpegede medlemmer
 • 12 kommunalt udpegede medlemmer (6 fra hver af de 2 kommuner)
 • 2 borgmestre

Ambassadørkorpset

Lolland-Falsters ambassadørkorps består af personer, som hver især udmærker sig inden for deres branche og ønsker at gøre en forskel for landsdelen. De mødes 2 gange årligt under ledelse af tidligere koncernchef i Nykredit, Peter Engberg Jensen.

Korpset består af:

 • Ane Hendriksen, direktør Velux Fonden
 • Anne Lawaetz Arhnung, tidl. direktør Landbrug & Fødevarer
 • Danny Skaaning, Head of Business Development & Custom MultiLine
 • Erik Holm, tidl. direktør Maj Invest
 • Jan Olsen, tidl. direktør VisitDanmark
 • Jon Stokholm, tidl. højesteretsdommer
 • Katia Østergaard, tidl. direktør HORESTA
 • Kenneth Horst Hansen, bystrategisk chef Københavns Kommune
 • Kim Rahbek Hansen, formand Business Lolland-Falster
 • Mads Rasmussen, eliteroer, OL-guldvinder
 • Michael Svane, tidl. branchedirektør DI Transport
 • Peter Engberg Jensen, formand for ambassadørkorpset og tidligere koncernchef i Nykredit