Organisation og bestyrelse | Business Lolland-Falster
store luftfiltre tæt på

Om os

ORGANISATION OG BESTYRELSE


Bestyrelsen for Fonden Business Lolland-Falster

Fondens bestyrelse består af repræsentanter fra både kommuner og erhvervsliv, hvor erhvervslivet har stemmemajoritet samt formandspost.

 • Kim Rahbek Hansen, formand
 • Anne-Mette Elsborg, PJ Diesel Engineering
 • Bo Jørgensen, Bo-hus
 • Holger Schou Rasmussen, borgmester Lolland Kommune
 • John Brædder, udpeget af Guldborgsund Kommune
 • Kim Frimann, Frimann Biler
 • Lars-Erik Houmann Christensen, 2L Holding A/S
 • Martin Skibsted, Saxkjøbing Sukkerfabrik
 • Simon Hansen, borgmester Guldborgsund Kommune
 • Stig Ellkier-Pedersen
 • Tine Vinther Clausen, udpeget af Lolland Kommune

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Hent fondens lovpligtige redegørelse her.


Bestyrelsen for Foreningen Business Lolland-Falster

 • Kim Rahbek Hansen, formand
 • Anne-Mette Elsborg, PJ Diesel Engineering
 • Bo Jørgensen, BO-HUS
 • Karsten Juhl, Lalandia
 • Stine Grønnemose, Alfa Laval
 • Martin Skibsted, Saxkjøbing Sukkerfabrik, næstformand
 • Tina Larsen

Repræsentantskabet for Foreningen Business Lolland-Falster

Repræsentantskabet er sammensat af:

 • 44 generalforsamlingsudpegede medlemmer
 • 10 bestyrelsesudpegede medlemmer
 • 12 kommunalt udpegede medlemmer (6 fra hver af de 2 kommuner)
 • 2 borgmestre

Ambassadørkorpset

Lolland-Falsters ambassadørkorps består af personer, som hver især udmærket sig inden for deres branche og ønsker at gøre en forskel for landsdelen. De mødes 3 gange årligt, under ledelse af tidligere koncernchef i Nykredit, Peter Engberg Jensen.

Korpset består af:

 • Ane Hendriksen, Direktør VELUX FONDEN
 • Anne Lawaetz Arhnung, tidl. direktør, Landbrug & Fødevarer
 • Danny Skaaning, Business Development Manager MultiLine
 • Erik Holm, tidl. direktør Maj Invest
 • Jon Stokholm, Højesteretsdommer
 • Katia Østergaard, tidl. direktør HORESTA
 • Kenneth Horst Hansen, Planchef Københavns Kommune
 • Kim Rahbek Hansen, Formand Business LF
 • Lars-Erik Houmann Christensen, Partner 2L Holding
 • Mads Rasmussen, Eliteroer, OL-guldvinder
 • Michael Svane, tidl. branchedirektør DI Transport
 • Peter Engberg Jensen, tidligere koncernchef i Nykredit og formand for Ambassadørkorpset
 • Simon Richard Nielsen, Chefredaktør Euroinvestor